Нормативи наповнюваностi груп дошкiльних навчальних закладiв (ясел-садкiв) компенсуючого типу

Нормативи наповнюваностi груп дошкiльних навчальних закладiв (ясел-садкiв) компенсуючого типу

Група ДНЗ компенсуючого типу

Група для дiтей

Наповнюванiсть не повинна перевищувати

Спецiальна

  • глухих, слiпих, iз складними вадами розвитку

6

  • зi зниженим слухом, з порушенням опорно-рухового апарату, глибоко розумово вiдсталих

8

  • з важкими порушеннями мови, затримкою психiчного розвитку, косоокiстю i амблiопiєю, зi зниженим зором, розумово вiдсталих i хворих на сколiоз

10

  • з фонетико-фонематичним недорозвитком мови

12

Санаторна

  • до трьох рокiв

15

  • вiд трьох i старше рокiв

20

Увага!

Розроблено вiдповiдно дозміст

Сертифікація в системі базової освіти