Чи мають право педагоги на щорічну основну відпустку в період воєнного стану

6170
Автор
начальник управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України

Запитання

Що з щорічною основною відпусткою? Та чи мають перегоги право на неї у період воєнного стану?

Відповідь

З листа до редакції: «У Законі України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» є норма, що з дати набрання чинності законом і до закінчення дії воєнного стану максимальна тривалість щорічної основної відпустки становитиме 24 к. д. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника більше 24 к. д., різниця днів відпустки не втрачається, її нададуть після закінчення дії воєнного стану. Чи поширюється норма закону і на педагогів?». Відповідь у статті. 

Частиною першою статті 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон про трудові відносини) установлено, що у період дії воєнного стану щорічну основну оплачувану відпустку надають працівникам тривалістю 24 календарних дні.

Мінекономіки в коментарі до Закону про трудові відносини до статті 12 роз’яснює:

«1. З дати набрання чинності Законом і до закінчення дії воєнного стану максимальна тривалість щорічної основної відпустки становитиме 24 календарних дні. При цьому працівникові можуть бути надані щорічні додаткові відпустки, соціальні та інші відпустки відповідно до Закону України «Про відпустки». Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, різниця днів відпустки не втрачається, а має бути надана після закінчення дії воєнного стану.

2. ...

Якщо працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, необхідно врахувати, що відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну».

Щодо щорічної основної відпустки педагогічних працівників

 Частиною чотирнадцятою статті 10 Закону України «Про відпустки» установлено, що керівним, педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший та наступні робочі роки надають у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Тому щорічну основну відпустку, зокрема її частину, мають надати педагогічним працівникам влітку у період літніх канікул учнів.

Разом з тим пунктом 2 Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою КМУ від 14.04.1997 № 346, передбачено виключний випадок, коли щорічну основну відпустку можуть надавати протягом навчального року, а саме — у разі санаторно-курортного лікування, якщо це передбачено колективним договором.

Пунктом 4 Порядку № 346 також передбачається можливість надання відпустки не в канікулярний період. Зокрема установлено, що педагогічним працівникам невикористану частину щорічної основної відпустки, за умови її поділу, потрібно надати, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, — в інший канікулярний період.

Щодо колективних договорів

 Статтею 11 Закону про трудові відносини установлено, що на період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця. Тобто ця норма не є обов’язком сторін соціального діалогу.

Мінекономіки у своєму коментарі до цієї статті зазначає, щоб забезпечити захист трудових прав працівників, роботодавцю доцільно перед прийняттям такого рішення проконсультуватися з працівниками та поінформувати їх про прийняте рішення.

Джерело: стаття журналу Практика управління закладом освіти

Статичний блок для запитань-відповідей

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Чи надавати відпустку повної тривалості вчителю, який не відпрацював робочий рік

Учителя прийняли на роботу у листопаді. З попереднього місця роботи він звільнився за власним бажанням. Чи можна надати йому влітку щорічну основну відпустку повної тривалості, якщо він не відпрацював повний робочий рік?
4700

Відпустка без збереження зарплати

Із листа до редакції: «Допоможіть розв’язати питання щодо відпустки без збереження заробітної плати. Чи можна відмовитися від неї, якщо заклад освіти вже видав відповідний наказ? На які документи покладатися, щоб аргументувати свою відмову йти в таку відпустку?»
2746