Освіта для сталого розвитку в дошкільному закладі

Нагальною потребою сучасності є формування в кожного громадянина моделей поведінки, орієнтованих на сталий розвиток суспільства. І навчати цього слід з дошкільного віку.

Рік тому в Україні почали впроваджувати інтегрований курс «Дошкільникам про освіту для сталого розвитку. 

Освіта для сталого розвитку тісно пов’язана із життям кожного з нас і нашим майбутнім. Основним її завданням є засвоєння дітьми, а через них — і батьками та самими педагогами, надзвичайно важливих навичок екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки, без якої неможливе створення та існування такого суспільства, яке сьогодні засобами комфортного існування з любов’ю створює таке саме комфортне майбутнє для наступних поколінь. Особливості реалізації ідей сталого розвитку в практиці дошкільного закладу описано в статті «Бути чи не бути — ось у чому питання».

Освітня стратегія в інтересах сталого розвитку реалізується на засадах одного з напрямів гуманістичногї педагогіки — педагогіки емпауерменту. Про переваги педагогіки емпауерменту та доцільність використання її методів у формуванні моделей поведінки дошкільників для сталого розвитку ідеться в статті «На захисті майбутнього з дитинства, або Педагогіка емпауерменту в дошкільному закладі».

Для ефективної роботи з дошкільниками педагогам важливо розуміти кожну дитину, ураховувати її потреби та інтереси й відчувати зворотне розуміння. Тож у цьому числі журналу подано перший тренінг для вихователів на тему «Теоретичні аспекти реалізації педагогіки розуміння в дошкільному закладі» із циклу тренінгових занять на тему «Педагогіка розуміння».

Розвиваючи мовлення дітей, педагогам не варто забувати про те, що і над своїм голосом теж потрібно працювати. У матеріалі «Працюємо над розвитком голосу: тренінг для вихователів» подано розробку другого тренінгу для педагогів дошкільних закладів «Техніка мовлення. Робота над мовним голосом» із циклу «Формування навичок виразного читання різножанрових дитячих творів».

Сучасні психолого-педагогічні дослідження наголошують на ефективності залучення дітей до різних видів дитячої діяльності, зокрема трудової. Тож наші автори надають корисні рекомендації щодо того, як зацікавити дітей спільною трудовою діяльністю в родині та дошкільному закладі та водночас виховувати в них працелюбність, розвивати комунікативні уміння та навички. Зокрема, ознайомлюють із зарубіжним досвідом залучення дітей до праці.

А ще у цьому числі для вас:

  • майстер-клас для педагогів дошкільного закладу «Організація освітнього процесу в дошкільному закладі за інтегрованою особистісно орієнтованою технологією»;
  • літературна вікторина для діагностики літературної компетентності дітей шостого року життя;
  • рекомендації щодо відзначення з дошкільниками Міжнародного дня Сонця;
  • розвага для дітей молодшого дошкільного віку «Казка про Сонечко»;
  • конспект свята «У гості до Сонця»;
  • сценарій випускного балу «Тільки одна на землі Україна, а ми — її доньки й сини!».

Про це та інше читайте у березневому числі журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу».

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Як завучу організувати соціальний простір початківця

Наставництво — це форма роботи, за якої досвідченого працівника «прикріплюють» до початківця для того, щоб останній мав змогу працювати в тандемі, професійно зростати, розвиватися. Як налагодити взаємодію — у статті
1599

Готуємо дитину до школи за допомогою рухливих ігор

Під час рухливої гри дитина реалізує одразу два природні прагнення — гратися і постійно рухатися. Пропонуємо дві рухливі гри, які допоможуть розвинути у дитини довільність, увагу та координацію
2723

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді