Оновлена програма та система оцінювання уроків фізкультури для 5 класів НУШ

Теми:
Згідно з новим Держстандартом НУШ з 1 вересня в закладах освіти зміниться система проведення та оцінювання уроків фізкультури в 5 класах

Нова освітня програма з фізкультури для 5 класівНакази з кадрових питань: як оформити без помилок

Уже з 1 вересня 5 класи НУШ чекають нові підходи до проведення уроків фізичної культури. Суттєвих змін зазнає організація навчання та оцінювання учнів.

Таким чином, з початком нового навчального року учнів п’ятих класів усіх закладів освіти розпочнуть навчати за новим Держстандартом Нової української школи.

Мета, завдання та зміст навчального предмета «Фізична культура» для 5 — 6 класів НУШ регламентовані навчальною програмою, яка розроблена на основі Держстандарту та має гриф «Рекомендовано МОН».

Кожен заклад освіти може використовувати цей комплексний освітній документ або розробити на його основі власну програму й затвердити її рішенням педагогічної ради.

Оновлена навчальна програма побудована за модульною системою та містить:

 • інваріантний (обов’язковий) модуль: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка;
 • варіативні модулі (загальна кількість — 44): аеробіка, бадмінтон, баскетбол, бейсбол, велоспорт, військово-спортивні ігри, волейбол, гімнастика, настільний теніс, плавання, рухливі ігри, футзал, хокей на траві та інші види спорту.

Перед новим навчальним роком заклад освіти має обрати з рекомендованого переліку 12 — 16 варіативних модулів. Програма кожного з них має містити методичні вказівки.

Окрім того, на початку кожної чверті школярам пропонується обрати (шляхом обов’язкового опитування) 3 — 4 модулі з визначеного переліку (щоразу вони мають обирати нові).

Наприкінці зазначеного навчального періоду, з метою закріплення та вдосконалення знань та навичок, у закладі освіти потрібно проводити різноманітні спортивні заходи (ігри, змагання, челенджі, квести тощо).

Варто звернути увагу на розподіл учнів на групи. Медичну групу для занять фізкультурою дитині визначає лікар під час обов’язкового профілактичного огляду.

Відповідно до інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, з урахуванням стану здоров'я, школярі зараховуються до:

 1. основної групи (здорові діти та діти, які мають гармонійний, високий або середній рівень фізичного розвитку). У цій групі навчання фізкультури проводиться в повному обсязі;
 2. підготовчої групи (діти, які перебувають в реабілітаційному періоді після випадку гострої захворюваності та діти із середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи). Школярі цієї групи опановують навчальний матеріал відповідно до вимог програми;
 3. спеціальної групи (діти, які мають значні відхилення постійного чи тимчасового характеру в стані здоров'я). На уроках фізичної культури учні виконують коригувальні вправи та вправи для загального фізичного розвитку.

Однак важливо те, що відвідування уроків фізичної культури є обов’язковим для всіх.

Домашні завдання з фізичної культури мають бути спрямовані на підвищення рухливого режиму, досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту у вільний час.

У Типовій освітній програмі для 5 класу закладів освіти зазначено про три години фізичної культури на тиждень. Під час складання розкладу не рекомендується «задвоювати» уроки фізичної культури чи проводити їх два дні поспіль.

Якщо є потреба планувати урок у двох і більше класах одночасно, слід врахувати, що в одному приміщенні мають перебувати школярі однієї вікової групи.

Із метою визначення даних фізичної підготовленості школярів, у вересні-жовтні слід провести тестування рівня розвитку основних фізичних якостей (з урахуванням віку та статі учнів), зокрема:

 • швидкість (біг 30 метрів);
 • витривалість (рівномірний біг без урахування часу);
 • гнучкість (нахил тулуба вперед із положення сидячи);
 • сила (згинання та розгинання рук в упорі лежачи);
 • спритність (човниковий біг 4×9 метра);
 • швидкісно-силові (стрибок у довжину з місця);
 • метання малого м’яча на дальність;
 • піднімання тулуба в сід за 30 секунд.

При оцінюванні навчальних досягнень учнів 5 — 6 класів слід використовувати методику формувального оцінювання (переважно здійснюється вербально).

Поточне оцінювання (тестування фізичних можливостей учнів) рекомендується проводити декілька разів упродовж навчального року під час уроку. Важливо, що не варто відводити для цього окремі заняття.

Для проведення підсумкового оцінювання рекомендується застосовувати 6 компонентів, кожен з яких має свою міру у відсотках (їхня загальна сума — 100%). За допомогою різних способів оцінювання визначається:

 • Ставлення до уроків, відвідування, активність при підготовці до уроку — 10%. Визначається шляхом спостереження вчителя.
 • Навички і вміння, визначені навчальною програмою, здатність їх застосовувати у повсякденному житті, в ігрових та змагальних ситуаціях — 20%. Визначається шляхом моніторингу, спостереження вчителя та самооцінювання.
 • Розвиток фізичних якостей (сила, витривалість, швидкість, гнучкість) — 20%. Визначається шляхом моніторингу, тестування та формувального оцінювання.
 • Особистий прогрес школяра у показниках підготовленості — 20%. Визначається шляхом моніторингу, тестування та формувального оцінювання.
 • Знання та їх застосування на практиці (основні поняття, визначені програмою, правила ігор, розуміння процесів, що відбуваються в організмі під час виконання вправ тощо) — 15%. Визначається шляхом спостереження вчителя та самооцінювання.
 • Поведінка (соціальна поведінка, відвідування спортивної секції, участь у змаганнях, дотримання правил безпечної поведінки і збереження здоров’я на уроках та в позаурочних заходах) — 15% Визначається шляхом спостереження вчителя, взаємооцінювання та самооцінювання.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Аптечки у школі: як правильно укомплектувати та зберігати

Скористайтеся переліком медичних засобів у закладі освіти та дізнайтеся як правильно укомплектувати аптечку. Адже, як правило, діти схильні до травм і ніколи не знаєш в який момент потрібно буде надати допомогу. Важливо у такий момент мати все під рукою, зібране в одному місці.
42126

Активності для дошкільнят

Влітку діти охочі до експериментів та відкриттів. Скористайтеся цим і проведіть для старших дошкільників літню розвагу на свіжому повітрі: з рухливою грою за методикою Карла Орфа, віршами, піснями, іграми і квітковим дизайном
20299

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді