У МОН затвердили програму ЗНО для вчителів

Теми:
Міносвіти затвердило програму ЗНО для вчителів початкової школи, що потрібно знати для проходження тестування

У МОН розробили програму ЗНО для вчителів

Як побудувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку: кроки

Український центр оцінювання якості освіти затвердив Загальну характеристику тесту ЗНО для учителів початкових класів, які виявлять бажання взяти участь у сертифікації в 2022 році.

У документі визначено орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів Програми оцінювання педагогів, а включено Схему нарахування балів за виконання тестових завдань.

Метою програми є оцінювання фахових знань і вмінь педагогічного працівника початкової школи, що проводиться у межах сертифікації вчителів.

Проходження незалежного оцінювання стане одним із трьох етапів сертифікації вчителів початкової школи та застосовується для перевірки знань та умінь як професійних компетентностей вчителя відповідно до трудових функцій.

Мета ЗНО для вчителів початкової школи — оцінювання фахових знань та когнітивних умінь, визначених Професійним стандартом.

Цього року тест ЗНО для вчителів складатиметься зі 100 завдань з вибором однієї правильної відповіді, на виконання яких учасникам буде відведено 180 хвилин.

За кожне правильно виконане завдання учасник тестування зможе отримати максимум 1 бал.

Відповідно, максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування, – 100.

Таким чином, під час тестування перевірятимуть:

 • здатності забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою;
 • здатності формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння та навички;
 • здатності моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів;
 • здатності формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та уміння, спільні для всіх компетентностей;
 • здатності здійснювати інтегроване навчання учнів;
 • здатності добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів;
 • здатності розвивати в учнів критичне мислення;
 • здатності здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу;
 • здатності формувати ціннісні ставлення в учнів;
 • здатності орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності;
 • здатності використовувати цифрові технології в освітньому процесі;
 • здатності визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів;
 • здатності використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної оцінки, я-ідентичності;
 • здатності формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність;
 • здатності конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу;
 • датності залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства;
 • здатності працювати в команді із залученням фахівців, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами;
 • здатності до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами;
 • здатності забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;
 • здатності надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу;
 • здатності планувати освітній процес;
 • здатності організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів;
 • здатності організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів;
 • здатності здійснювати оцінювати результатів навчання учнів;
 • здатності забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів учнів тощо.

Розроблена програма відповідає необхідним трудовим функціям, які зазначено в Професійному стандарті:

 • управління освітнім процесом,
 • навчання учнів предметів;
 • партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу;
 • участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища.

Кожен розділ програми містить підрозділи, що відповідають професійним компетентностям вчителя початкової школи.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Аптечки у школі: як правильно укомплектувати та зберігати

Скористайтеся переліком медичних засобів у закладі освіти та дізнайтеся як правильно укомплектувати аптечку. Адже, як правило, діти схильні до травм і ніколи не знаєш в який момент потрібно буде надати допомогу. Важливо у такий момент мати все під рукою, зібране в одному місці.
42128

Активності для дошкільнят

Влітку діти охочі до експериментів та відкриттів. Скористайтеся цим і проведіть для старших дошкільників літню розвагу на свіжому повітрі: з рухливою грою за методикою Карла Орфа, віршами, піснями, іграми і квітковим дизайном
20301

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді