Як розрахувати середній бал без ДПА

МОН надало роз’яснення щодо розрахунку середнього бала без ДПА

Закон звільняє від ДПА у будь-якій формі всіх здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти. При цьому, Закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2020 році.

Чи готуватися до інституційного аудиту

Відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти в 2020 році, середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала. Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)»/«зараховано», а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

Як розрахувати середній бал без ДПА

Тобто, у разі надання вступником документа про повну загальну середню освіту, у якому замість оцінок державної підсумкової атестації зроблений запис «звільнений(а)», середній бал обчислюється без врахування ДПА з відповідного(-их) предмета(-ів) у загальну кількість предметів у відповідному додатку.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Мозковий штурм — інструмент сучасної педагогічної ради

«Сучасна педагогічна рада» — поняття широке і нечітке. Тут можна розуміти інноваційну, інтерактивну, нестандартну форми проведення педради, а чи яку іншу, не менш цікаву. Ми ж зупинимося на методі брейнштормінгу, або мозкового штурму, який дедалі більше входить в освітню практику і є ознакою нетрадиційного підходу керівництва у виборі форм роботи з педагогами
12261

Сертифікація вчителів: що варто знати у 2024 році

У статті зібрали для вас головне про цьогорічну сертифікацію. Дізнаєтеся про зміни та нововведення у сертифікації вчителів. А токож, коли буде проходити кожен етап сертифікації.
72714

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді