Типові освітні програми для 3–4-х класів: Громадське обговорення

Оприлюднено проекти Типових освітніх програм для 3–4 класів початкової школи

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Для громадського обговорення на сайті МОН запропоновано варіанти проектів Типових освітніх програм для 3–4 класів початкової школи.

Зауваження та пропозиції приймають до 10.11.2018.

Оновлені типові освітні програми для закладів I-III ступенів: коротко про головне

Основні тези з пояснювальних записок проектів:

ПРОЕКТ № 1

ПРОЕКТ № 2

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти

Типова освітня програма початкової освіти:
цикл ІІ (3–4 класи)

Визначено:

 • змістові лінії
 • очікувані результати навчання
 • відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Додатки містять типовий навчальний план, який визначає тижневий обсяг навчального навантаження здобувачів освіти.

Програму побудовано на принципах:

 • дитиноцентрованості і природовідповідності
 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання
 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту
 • наступності і перспективності навчання
 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей
 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей
 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси
 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання
 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів 11 ключових компетентностей

Визначено:

 • загальний обсяг навчального навантаження
 • очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей
 • перелік і пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями
 • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою
 • загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

Додано типовий навчальний план, що пропонує інтегровано-предметний підхід до організації освітнього процесу

⇒ Новий Державний стандарт початкової освіти

⇒ Що визначає Базовий навчальний план початкової освіти

Освітній процес за Базовим навчальним планом початкової освіти

⇒ Ad fontes: про Концепцію Нової української школи

Проекти навчальних програм:

 1. Болгарська мова для ЗЗСО з навчанням українською мовою
 2. Вірменська мова для ЗЗСО з навчанням українською мовою
 3. Гагаузька мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 4. Мова іврит для ЗЗСО з українською мовою навчання
 5. Молдовська мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 6. Молдовська мова для ЗЗСО з навчанням молдовською мовою
 7. Молдовська мова. Літературне читання
 8. Новогрецька мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 9. Польська мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 10. Польська мова для ЗЗСО з навчанням польською мовою
 11. Польська мова. Літературне читання для ЗЗСО з навчанням польською мовою
 12. Ромська мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 13. Російська мова для ЗЗСО з українською мовою навчання
 14. Російська мова та літературне читання для ЗЗСО з навчанням російською мовою
 15. Румунська мова. Літературне читання для ЗЗСО з навчанням румунською мовою
 16. Румунська мова для ЗЗСО з навчанням румунською мовою
 17. Румунська мова для ЗЗСО з навчанням українською мовою
 18. Угорська мова для ЗЗСО з навчанням угорською мовою
 19. Угорська мова для ЗЗСО
 20. Українська мова для ЗЗСО з навчанням молдовською мовою
 21. Українська мова для ЗЗСО з навчанням угорською мовою
 22. Українська мова для ЗЗСО з польською мовою навчання
 23. Літературне читання російською мовою
 24. Українська мова і література читання для ЗЗСО з польською мовою навчання
 25. Українська мова для ЗЗСО з російською мовою навчання

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Готуємо дитину до школи за допомогою рухливих ігор

Під час рухливої гри дитина реалізує одразу два природні прагнення — гратися і постійно рухатися. Пропонуємо дві рухливі гри, які допоможуть розвинути у дитини довільність, увагу та координацію
2749

Плануйте справи, щоб встигати

Універсального рецепту, як побудувати день, щоб і робочі, і особисті справи встигнути виконати, немає. Але ж у вас точно є знайомі керівники, які якось із ними справляються. Прочитайте цю статтю і дізналися чотири секрети, як встигати виконувати робочі та особисті завдання і залишатися в ресурсному стані.
2636

Як скласти освітню програму: від теорії до практики

Освітня програма — обов’язковий документ ЗДО. Педагогічні колективи мають право обирати для використання в роботі чинні освітні програми, перелік та особливості реалізації яких обговорює та схвалює педагогічна рада закладу дошкільної освіти.
24317

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді