Освіта для сталого розвитку: публікації у фахових виданнях

Нині в суспільстві обговорюють численні екологічні проблеми нашої планети. Очевидно, що час змінювати наш спосіб життя, орієнтуючись на довготривалий, ощадливий, гармонійний, а отже, й сталий розвиток усього людства. Раніше цього не навчали в дитсадках, школах, інститутах. Нині освіту для сталого розвитку активно впроваджують у практику роботи вітчизняних навчальних закладів

Соціологи довели, що діти, які одержують знання про актуальні проблеми сьогодення й можливі способи їх розв’язання, найімовірніше, дивитимуться в майбутнє з більшим оптимізмом, ніж ті, які мають нечіткі уявлення про сучасні проблеми суспільства. Тож освіта для сталого розвитку тісно пов’язана із життям молодих людей та їхнім майбутнім, а отже, має стати одним із пріоритетів держави і важливим педагогічним завданням сучасності.

У журналах Експертус Освіта цього року було чимало публікацій про освіту для сталого розвитку і педагогіку емпауерменту як засіб реалізації основних її принципів.

Нижче подано перелік цих публікацій. У них ви знайдете корисні практичні матеріали для роботи. Будь-який з номерів можна придбати у видавництві.

Темі освіти для сталого розвитку було присвячено № 3/2015 журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу», а саме такі публікації:

  • Олена Пометун, Наталя Гавриш. Бути чи не бути — ось у чому питання. Охарактеризовано ключові ідеї освіти для сталого розвитку. Описано методику її реалізації в дошкільному закладі. Розглянуто мету та структуру інтегрованого курсу «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку». Охарактеризовано тематичний день як форму реалізації освіти для сталого розвитку, зокрема описано його структуру і змістове наповнення.
  • Ольга Безсонова. На захисті майбутнього з дитинства, або Педагогіка емпауерменту в дошкільному закладі. Визначено переваги педагогіки емпауерменту. Виокремлено принципи реалізації навчального курсу «Дошкільнятам про освіту для сталого розвитку». Описано доцільність методів педагогіки емпауерменту у формуванні моделей поведінки дошкільників для сталого розвитку, зокрема охарактеризовано такі методи: проектна гра, емоційно-соціальні та соціоадаптивні ігри, метод «Портфоліо».

А в статті Ольги Орлової та Тетяни Сімайкіної «Дошкільникам — освіта для сталого розвитку», що в № 10/2015 журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу», докладно описано важливі кроки для безперервного впровадження освіти для сталого розвитку в роботу дошкільного закладу та її ідей у життя дітей та дорослих, охарактеризовано способи залучення дітей до діяльності в предметно-розвивальному просторі та зміни в їхній повсякденній поведінці упродовж роботи за програмою курсу.

Цій темі було присвячено також № 5/2015 журналу «Заступник директора школи». Ось перелік публікацій:

  • Олена Пометун. Турбуймося про майбутнє сьогодні. Проаналізовано головні принципи, ключові характеристики та особливості інноваційної педагогічної моделі освіти для сталого розвитку. З’ясовано сутність педагогіки емпауерменту, описано її принципи. Подано опитувальник «Мій стиль життя».
  • Олена Пометун, Оксана Онопрієнко, Анжеліка Цимбалару. Школа друзів планети. Охарактеризовано структуру та методику курсу за вибором. Розкрито дії учнів для сталого розвитку, описано проведення учнями кількісних та якісних досліджень. Описано, як організовувати зустрічі та екскурсії, роботу учнів над міні-проектами, застосовувати на уроках аудіовізуальні засоби навчання, організовувати групову роботу. Зазначено, як організувати роботу з батьками у напрямі сталого розвитку суспільства.
  • Визначення ефективності діяльності навчального закладу в напрямі сталого розвитку. Подано опитувальник для заступника директора школи.
  • Ольга Шевченко, Анна Якимовська. Школа сприяння сталому розвитку. Описано напрями діяльності школи сприяння сталому розвитку, її мету та завдання. Розкрито інтеграцію зусиль учнівського та педагогічного колективів задля втілення в життя ідей сталого розвитку. Охарактеризовано організацію навчально-виховного процесу в системі сталого розвитку. Описано взаємодію з батьками, освітніми організаціями та громадськістю. Подано сценарій семінару з елементами тренінгу для вчителів «Педагогіка емпауерменту: цілепокладання і зміна поведінки».
  • Тарас Солошенко, Анна Писар. Виховне середовище для сталого розвитку. Висвітлено роль сталого розвитку в допрофільному і профільному навчанні учнів. Описано, як реалізують ідеї сталого розвитку у виховній діяльності. Охарактеризовано діяльність школи сприяння здоров’ю, зокрема, перераховано і описано факультативні авторські програми школи сприяння здоров’ю, загальношкільні екологічні акції.

ЯК ПРИДБАТИ ЖУРНАЛИ

Усі ці номери вже вийшли друком, утім їх можна придбати у Цифровому видавництві Експертус. Замовити їх можна онлайн у розділі «Експертус Освіта» або ж звернутися за телефоном 0 800 212 012 (callback) або 0 44 586 56 06.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Аптечки у школі: як правильно укомплектувати та зберігати

Скористайтеся переліком медичних засобів у закладі освіти та дізнайтеся як правильно укомплектувати аптечку. Адже, як правило, діти схильні до травм і ніколи не знаєш в який момент потрібно буде надати допомогу. Важливо у такий момент мати все під рукою, зібране в одному місці.
42126

Активності для дошкільнят

Влітку діти охочі до експериментів та відкриттів. Скористайтеся цим і проведіть для старших дошкільників літню розвагу на свіжому повітрі: з рухливою грою за методикою Карла Орфа, віршами, піснями, іграми і квітковим дизайном
20299

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді