Публічний звіт голови Державної служби якості освіти України Руслана Гурака за 2021 рік

22 лютого 2022 року відбувся публічний звіт Голови Державної служби якості освіти України за 2021 рік

Вивчаємо діяльність педагогів, які атестуються: ЧЕКЛІСТ

«Команда Державної служби якості освіти та її 25 управлінь, продовжуючи працювати в умовах карантинних обмежень, виконала заплановане й отримала необхідні дані, щоб розпочати 2022 рік з новими, ще більш амбітними, завданнями для забезпечення якості освіти», — зазначив Руслан ГУРАК.

Результати інституційних аудитів закладів освіти

У 2021 році Служба та її територіальні органи провели 290 інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти, з яких майже половина (137) — у сільській місцевості. Більшість шкіл оцінені на високому й достатньому рівнях за напрямами «управління закладом освіти» (73%) та «педагогічна діяльність педагогічних працівників» (64%). Втім школи зазнали труднощів у розвитку освітнього середовища та оцінювання результатів навчання учнів.

За підсумками інституційних аудитів виокремлено позитивні тенденції як у сільських, так і в міських школах:

 • застосування вчителями технологій компетентнісного навчання;
 • розроблення і реалізація планів заходів на запобігання булінгу;
 • формування інклюзивного, розвивального та мотивувального до навчання освітнього простору;
 • робота над забезпеченням комфортних і безпечних умов навчання й праці;
 • увага вчителів до планування своєї педагогічної діяльності та адаптації навчальної програми до особливостей конкретного класу;
 • використання вчителями цифрових технологій як для підвищення своєї кваліфікації, так і для навчання учнів.

Водночас заклади освіти мають труднощі в організації освітнього середовища, частину яких мають вирішити засновники, а саме:

 • лише близько 10% учителів застосовують інформаційно-комунікаційні технології для оволодіння іншими ключовими, крім інформаційної, компетентностями;
 • у половині закладів освіти формувальне оцінювання застосовують лише в початковій школі;
 • майже у половині закладів, де навчаються учні з особливими освітніми потребами, немає ресурсних кімнат, але й водночас лише третина наявних ресурсних кімнат облаштовані повністю;
 • архітектурна доступність будівель та приміщень у філіях опорних шкіл забезпечена гірше, ніж у решти закладів освіти;
 • у 12% шкіл контингент учнів перевищує проєктну потужність (як правило, це міські заклади);
 • більше половини закладів освіти (69%), де не провадять інноваційну діяльність, — у сільській місцевості;
 • більше половини закладів освіти, де майже не реалізовують технології компетентнісного навчання, є закладами освіти І-ІІ та І-ІІІ ступенів у сільській місцевості.

На допомогу закладам освіти та їх засновникам Служба розробила ряд методичних рекомендацій з питань розбудови системи забезпечення якості освіти, зокрема:

Понад 10 тисяч керівників закладів освіти зареєструвалися на онлайн-курс «Управління якістю освіти в школі», розроблений Службою спільно з проєктом «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) на платформі Prometheus.

Якість організації дистанційного навчання

Розуміння того, якою має бути якісна дистанційна освіта, було пріоритетом під час пандемії COVID-19. Служба провела у 2021 році низку моніторингових досліджень, опитувань і вивчень щодо організації дистанційного навчання у загальній середній, фаховій передвищій та вищій освіті.

Здебільшого учасники освітнього процесу відзначили (семеро з десяти), що якість організації дистанційного навчання зросла порівняно з 2019/2020 навчальним роком. Вчителі наполегливо працювали над освоєнням дистанційних технологій, часто користуючись комунікаційними програмами, як-от «Зум» та «Классрум» (21%). Третина опитаних вчителів систематично використовували матеріали, розміщені на платформі для дистанційного та змішаного навчання учнів «Всеукраїнська школа онлайн».

Одначе зберігати мотивацію під час дистанційного навчання було проблемою для багатьох дітей. Про те, що учні неохоче займаються під час дистанційного навчання, зазначили і 44% вчителів.

Та результати обчислення індексу задоволеності споживачів освітніх послуг вказують на те, що проблеми практично всіх категорій учасників освітнього процесу, які з’явилися навесні 2020 року з переходом на дистанційне навчання, у 2021 році поступово врегульовувалися.

Для деяких учнів дистанційне навчання надало переваги, як-от можливості:

 • працювати більше у власному темпі;
 • робити перерви, коли це необхідно, а не у встановлений час;
 • перебувати в комфортному просторі, що задовольняє сенсорні потреби.

Сертифікація педагогічних працівників

У 2021 році завершився трирічний пілотний проєкт із сертифікації вчителів початкових класів. Його результати показали, що процедура сертифікації та напрацьований інструментарій вивчення практичного досвіду роботи вчителів готові до масштабування.

Особливістю цьогорічної процедури визначення порогового балу стало залучення до зовнішнього оцінювання вчителів-практиків, які в минулі роки успішно пройшли сертифікацію, а також брали в ній участь як експерти.

З огляду на позитивний досвід реалізації сертифікації у 2019-2021 роках та схвальні відгуки педагогічної спільноти Служба запропонувала Міністерству освіти і науки:

 • продовжити впровадження сертифікації у початковій школі;
 • розглянути можливість започаткування пілотного проєкту з сертифікації вчителів української мови та математики, які працюють в базовій школі.

Якість фахової передвищої освіти

У 2021 році головний виклик для Служби полягав у забезпеченні правового поля для організації акредитації освітньо-професійних програм, що реалізуються фаховими коледжами та училищами. Відтак 24 грудня 2021 року набрало чинності Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.07.2021 № 749.

Служба запустила процедуру акредитації та експертизи освітньо-професійних програм, запропонувала інструментарій для зовнішнього оцінювання й самооцінювання, щоб у 2022 році заклади змогли підтвердити свою здатність надавати якісну освіту, а здобувачі — отримати дипломи.

Якість вищої освіти

Для забезпечення відкритості й прозорості щодо підготовки та оприлюднення плану заходів державного нагляду (контролю) протягом 2021 року Служба здійснила апробацію в ЄДЕБО модуля «Ступені ризику (для вищої освіти)», що дало змогу:

 • максимально автоматизувати процес розрахунку балів за встановленими критеріями;
 • стимулювати заклади до формування своїх вебсайтів відкритими та доступними для вступників і здобувачів освіти.

За дорученням Прем’єр-міністра України Служба провела масштабну комплексну перевірку підготовки закладами вищої освіти здобувачів з числа іноземних громадян. Її особливістю стало опитування здобувачів та науково-педагогічних працівників і тестування іноземних громадян щодо знання мови навчання (англійська та українська).

Ситуація з мовою навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України виявилася досить неоднозначною. Третину опитаних іноземців (29%), які здобувають вищу освіту за україномовними освітніми програмами, в організації навчання не влаштовує те, що дисципліни викладаються мовою, якої вони не розуміють (українською).

За результатами аналізу Служба підготувала відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України.

Засідання колегії та громадської ради при Державній службі якості освіти України

У межах заходу відбулося розширене засідання колегії та громадської ради при Державній службі якості освіти України, під час якого розглянули питання про:

 • затвердження плану засідань колегії Служби у 2022 році;
 • принципи формування складу та регламент роботи Акредитаційної комісії Служби;
 • методичне забезпечення процедури акредитації освітньо-професійних програм у сфері фахової передвищої освіти;
 • результати проведення інституційних аудитів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 роках.

Задля забезпечення партнерства, взаємодопомоги та отримання позитивного результату шляхом підвищення рівня обізнаності громадян у сфері освіти, об’єднання професійних знань та обміну досвідом підписано Меморандум про співпрацю між Державною службою якості освіти України та Товариством з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім “Перше вересня”».зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді