Атестація медпрацівників у 2021 році

Навесні цього року МОЗ оновило певні накази міністерства та відновило атестації медичних працівників і молодших спеціалістів з медичною освітою, Дізнайтеся, які зміни, адже вони стосуються і медичних працівників у закладах освіти.

Атестація медичних працівників 2021

Новий перелік лікарських засобів для медпункту: СКАЧАТИМіністерство охорони здоров’я України навесні цього року поновило проведення атестацій для медичних працівників: лікарів, провізорів, фармацевтів, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у сфері охорони здоров’я та молодших спеціалістів з медичною освітою.

Таким чином у Міністерстві юстиції України було зафіксовано відповідний наказ МОЗ від 19.01.2021 року № 74 «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України».

Відповідно до пунктів наказу, визначено відновлення атестацій під час дії карантинного стану, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з дотриманням протиепідемічних заходів.

Медична документація працівників ЗДО

Окрім того, затверджений документ регламентує декілька пунктів, які стосуються безперервного професійного розвитку лікарів та критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку.

Атестаційні комісії з дати набрання чинності наказом МОЗ від 19 січня 2021 року № 74 в одноденний термін мають затвердити та опублікувати на офіційному вебсайті закладу, при якому створено комісію, графік засідань атестаційних комісій для розгляду документів, які були подані на чергову атестацію, але не були розглянуті у зв’язку з установленням Кабінетом Міністрів України карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та провести перше засідання атестаційних комісій не пізніше ніж через десять днів з дати набрання чинності наказу МОЗ від 19 січня 2021 року № 74.

Основні зміни, затверджені МОЗ

Перелік основних змін, внесених до Порядку проведення атестації лікарів, який затверджений наказом МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»:

  • присвоєння наступної кваліфікаційної категорії може бути проведено не раніше ніж через один рік з дати попередньої атестації за умови перевищення мінімальних вимог щодо кількості балів безперервного професійного розвитку;
  • лікарі, які бажають пройти атестацію подають необхідні документи до атестаційної комісії за місяць до початку її роботи;
  • за види діяльності, які не стосуються відповідної лікарської спеціальності (або спеціальностей) лікаря, враховуються не більше ніж 8 балів щорічно;
  • особисте освітнє портфоліо за відповідний річний період подається лікарем для щорічної перевірки до відділу кадрів за місцем роботи до 01 березня;
  • у 2021 році строк подання особистого освітнього портфоліо подовжується на місяць з дати набрання чинності наказу, яким вносяться зміни;
  • особисте освітнє портфоліо за результатами проходження безперервного професійного розвитку створюється для кожної спеціальності, за якою лікар проходить атестацію;

Важливо! Якщо види діяльності відповідають тим, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, кожній зі спеціальностей лікаря, інформація про такі види діяльності може бути включена до декількох освітніх портфоліо.

  • графік засідань атестаційних комісій розміщуватиметься на офіційному вебсайті закладу вищої медичної освіти або Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, при яких створені комісії;
  • у разі зміни графіку засідань атестаційних комісій секретар комісії зобов’язаний повідомити осіб, які проходять атестацію, про зміни в графіку не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання, надіславши оновлений графік на їх електронні адреси;
  • удосконалено критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку. Зокрема, врахування балів за підвищення кваліфікації на циклах тематичного удосконалення здійснюватиметься не більше 2 разів на 5 років, незалежно від кількості пройдених циклів тематичного удосконалення. Можливість отримання балів не лише за участь у тренінгах, конференціях та тематичному навчанні, але й за проведення таких заходів за умови наявності у тренерів сертифікатів міжнародних організацій.

Онлайн-сервіс для медичної сестри дошкільного закладу

Важливо! Відповідно до пункту 7 наказу МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» медичним працівникам, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) зараховується 50 балів безперервного професійного розвитку. Бали зараховуються на підставі довідки, наданої керівником закладу охорони здоров’я, де лікар брав участь у роботах з ліквідації захворювання на COVID-19.

Так, як у 2020 році атестації медпрацівників не проводилися, 50 балів за зазначений вище вид робіт враховуватиметься при поданні документів на чергову атестацію у 2021 році й у наступні роки відповідно до вимог пункту 5 наказу МОЗ від 22 лютого 2019 року № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Що стосується медичних працівників, які працюють у сфері освіти, то медичні сестри усіх найменувань, які працюють у закладах освіти, зможуть атестуватись у шестимісячний строк після закінчення карантину.

Сертифікація в системі базової освіти