Підвищення кваліфікації 2020—2021: які документи оформити

У постанові КМУ про підвищення кваліфікації на перший погляд усе зрозуміло. Та коли оформлювали документи, запитань виникало чимало? Ще й працівники приносять сертифікати про участь у вебінарах, семінарах, просять їх врахувати як підвищення кваліфікації?

У 2021 році оформляти документи буде простіше, бо ми разом з вами прокладемо річний маршрут підвищення кваліфікації.

Кожен педпрацівник зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію (ч. 1 ст. 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

Курси підвищення кваліфікації: СПРОБУВАТИ БЕЗКОШТОВНО

Підвищення кваліфікації: грудень 2020

Якщо не встигли ознайомити педагогів закладу з нормативними документами з питань підвищення кваліфікації, зробіть це саме зараз. Упевнена, наша публікація вам допоможе якісно це зробити.

Запропонуйте кожному педагогу оцінити власні професійні (фахові і загальні) компетентності і педагогічну майстерність, усвідомити потреби. Можна провести анкетування для виявлення потреб, отримати поради від колег тощо.

Наступне завдання — знайти суб’єктів підвищення кваліфікації, які здатні задовольнити потреби працівників закладу, проаналізувати форми (форму) і вид (види) підвищення кваліфікації, які ці суб’єкти можуть запропонувати для врахування потреб педагогічних працівників тощо.

Результати виконання цих завдань зафіксуйте в орієнтовному плані підвищення кваліфікації. Обговоріть його на засіданні педагогічної ради, яка має його затвердити. Тож у протоколі засідання має бути записано:

«Затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу на 2021 рік (додається)».

Не забудьте в орієнтовному плані підвищення кваліфікації записати інформацію про загальну кількість педпрацівників, які підвищуватимуть кваліфікацію, основні напрями та орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. План розмістіть на інформаційному стенді закладу освіти та на вебсайті закладу / вебсайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти.

Дедлайн: протягом двох робочих днів з дня затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічною радою, але не пізніше 25 грудня поточного року.

Підвищення кваліфікації: січень 2021

Зазвичай у січні кожен заклад освіти має уже затверджений кошторис на відповідний календарний рік. Щойно директор знатиме про кількість коштів на підвищення кваліфікації з державного та/або місцевого бюджетів, а також кількість інших коштів, передбачених у кошторисі закладу освіти на підвищення кваліфікації (благодійні кошти тощо), він має оприлюднити загальний обсяг коштів.

Дедлайн: невідкладно.

Наступне завдання — поінформуйте педпрацівників про обсяг коштів. Відтак кожен працівник має оформити пропозицію. Хоча її оформляють у довільній формі, однак вона має містити таку інформацію:

  • тема (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо);
  • форма, обсяг (тривалість);
  • суб’єкт (суб’єкти) підвищення кваліфікації;
  • вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги.

Дедлайн: протягом наступних 15 календарних днів з дня отримання закладом інформації про кількість коштів на підвищення кваліфікації.

За згодою педпрацівника його пропозицію можна буде уточнити або змінити, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації.

Педагогічна рада розглядає пропозиції та затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік, за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педпрацівниками. Слова «за винятком» не означають, що неможливо включати до відповідного плану будь-які форми й види підвищення кваліфікації, що педпрацівник здійснює за власні кошти чи з інших джерел, не заборонених законодавством, тобто безоплатно для педпрацівника, та не здійснюються за рахунок бюджетних коштів. Ці слова означають, що педагогічна рада не може впливати на розмір таких коштів, «затверджуючи» їх у відповідному плані.

Тому в плані має бути відображена не конкретна сума коштів, а інформація про те, що таке підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок «самостійного фінансування» чи «безоплатно» (лист МОН).

Строк і процедура подання педпрацівниками своїх пропозицій до орієнтовного плану — внутрішнє питання закладу освіти.

Тож у протоколі засідання має бути записано:

«Затвердити План підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу на 2021 рік (додається)».

Зверніть увагу, чи правильно зазначена інформація у Плані підвищення кваліфікації закладу на відповідний календарний рік. У ньому фіксують таку інформацію:

  • список педпрацівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у календарному році;
  • теми (напрями, найменування);
  • форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації — у годинах або кредитах ЄКТС;
  • перелік суб’єктів підвищення кваліфікації;
  • строки (графік);
  • вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педпрацівником.

План підвищення кваліфікації може містити й додаткову інформацію.

Джерела фінансування підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні надходження закладу освіти та/або його засновника, інші джерела, не заборонені законодавством.

План можна змінювати протягом року. Порядок внесення змін визначає педагогічна рада. За погодженням педпрацівника, керівника закладу і суб’єкта підвищення кваліфікації строки (графік) підвищення кваліфікації такого працівника протягом відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІККАЦІЇ ЛЮТИЙ-ЛИСТОПАД 2021зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді