Атестація працівників ЗДО: хто що робить

Вихователь-методист зазвичай виконує обов’язки секретаря та організовує роботу атестаційної комісії закладу дошкільної освіти. Аби не порушити вимоги Типового положення про атестацію педагогічних працівників та правильно оформити документи, скористайтеся пам’яткою

Діяльність атестаційної комісії ЗДО

Атестаційна комісія:

 • вивчає педагогічну діяльність осіб, яких атестують, відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня
 • аналізує результати вивчення педагогічної діяльності осіб, яких атестують
 • розглядає подані директором закладу освіти характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період
 • атестує педагогічних працівників до 1 квітня.

Якщо педагогічний працівник не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин і дав на це письмову згоду, комісія може провести атестацію за його відсутності.

Виняток — атестація працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

Якщо педагогічний працівник, якого атестують, відсутній на засіданні атестаційної комісії без поважних причин, комісія може провести атестацію за його відсутності.

Комісія визначає, чи відповідає педагогічний працівник:

 • займаній посаді
 • раніше присвоєній кваліфікаційній категорії — «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії»
 • займаній посаді за умови виконання заходів, визначених атестаційною комісією.

Також комісія ухвалює рішення присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію:

 • «спеціаліст»
 • «спеціаліст другої категорії»
 • «спеціаліст першої категорії».

Може бути порушено клопотання перед атестаційною комісією II рівня про:

 • присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
 • присвоєння педагогічного звання
 • відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
 • відповідність раніше присвоєному педагогічному званню.

Комісія за потреби проводить повторну атестацію педагогічного працівника. Це трапляється у разі ухвалення рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, у визначений строк, але не більше одного року.

Також атестаційна комісія ухвалює рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

Обов’язки секретаря атестаційної комісії

Секретар оформляє протокол засідання атестаційної комісії. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії.

Також до його обов’язків входить

 • викладати в письмовій формі окремої думки щодо рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу
 • повідомляти рішення атестаційної комісії педагогічному працівнику одразу після її засідання під підпис
 • оформлювати на кожного педагогічного працівника, якого атестують, атестаційний лист у двох примірниках:
  • один примірник не пізніше трьох днів після атестації видають педагогічному працівнику під підпис
  • другий примірник директор закладу дошкільної освіти зберігає в особовій справі педагогічного працівника.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Обов’язки педагогів, яких атестують

Педагоги ознайомлюються з характеристиками своєї діяльності у міжатестаційний період не пізніш як за 10 днів до проведення атестації.

Під час засідання атестаційної комісії педагоги мають бути присутніми. Вони за потреби надають усні та письмові пояснення, додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності

Після засідання комісії педагоги ознайомлюються з наказом директора закладу освіти про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів).

Також можна подати апеляцію на рішення атестаційної комісії закладу освіти до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк із дня вручення їм атестаційних листів.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді