Які питання на конкурс директора школи

Є пряма необхідність врегулювати процесуальні питання проведення конкурсу на посаду керівника ЗЗСО та призначення на неї переможця. Така потреба пов’язана з набранням чинності Закону України «Про повну загальну середню освіту»


Ці питання МОН розглянуло в листі «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти» від 20.05.2020 № 1/9-264.

Положення про конкурс директора школи

У листі наголошено, що Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затв. наказом МОН від 28.03.2018 № 291, чинне тільки в частині, що не суперечить Закону, а згодом взагалі буде скасоване.

Конкурс на посаду директора: роз’яснення МОН

Відтак, засновник закладу освіти затверджує:

 • положення про конкурс на посаду директора школи;
 • склад конкурсної комісії.

Конкурс оголошує засновник ЗЗСО у трьох випадках:

 • прийняте рішення про утворення нового закладу;
 • закінчується строковий трудовий договір з директором закладу (не менш ніж за 2 міс.);
 • достроково припинено договір, укладений з керівником закладу, чи попередній конкурс визнано недійсним (не пізніше 10 р. дн.).

У зв’язку з набранням чинності Законом підставою для розірвання трудового договору є остання з перелічених, тобто достроково припинений договір.

Конкурсна комісія

До складі конкурсної комісії входять 6-15 осіб з числа:

 • засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати органу місцевого самоврядування);
 • місцевої держадміністрації чи управління Державної служби якості освіти в області;
 • інститутів громадянського суспільства.

Зауважте!

Представниками засновника ЗЗСО державної форми власності є посадові особи органу державної влади, а комунальної − депутати органу місцевого самоврядування.

У положенні засновник визначає:

 • вимоги до членів конкурсної комісії;
 • порядок формування комісії.

Документи на конкурс директора школи

Для участі в конкурсі кандидати особисто подають такі документи (ч. 5 ст. 39 Закону):

 • заява (з наданням згоди на обробку персональних даних);
 • автобіографія/резюме (на вибір);
 • копії:
  • паспорта;
  • документа про вищу освіту (з додатком);
  • трудової книжки на підтвердження стажу педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років;
 • довідки про:
  • відсутність судимості;
  • проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • документ про вільне володіння державною мовою;
 • мотиваційний лист у довільній формі;
 • інші документи, що підтверджують професійні/моральні якості (за бажанням).

Документи приймають:

 • у строк 20−30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення;
 • за описом, копію якого надають кандидатові.

Хто може подати документи на конкурс директора школи

Керівником ЗЗСО може бути особа, яка:

 • є громадянином України;є
 • вільно володіє українською мовою;
 • має вищу освіту не нижче магістра;
 • стаж педагогічної роботи не менше 3 років;
 • наділена організаторськими здібностями;
 • стан фізичного і психічного здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
 • пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.

Повноваження керівника ЗЗСО визначено законодавством і статутом закладу.

Питання на конкурс директора школи

Переможця конкурсу визначають за результатами:

 1. перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти;
 2. перевірки професійних компетентностей за письмовим виконанням ситуаційного завдання;
 3. публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку ЗЗСО;
 4. надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти затверджує МОН України.

Форму перевірки знання законодавства, зразок ситуаційного завдання та критерії їх оцінювання визначають у положенні про конкурс на посаду керівника ЗЗСО.

Під час конкурсу необхідно забезпечити відеофіксацію та відеотрансляцію конкурсного відбору.

Один із етапів конкурсного добору на посаду директора ЗЗСО − перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти (ч. 8 ст. 39 Закону).

Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, затв. наказом МОН від 19.05.2020 № 654, містить два розділи − питання для перевірки знання законів України:

 • «Про освіту»;
 • «Про повну загальну середню освіту».

На основі питань цього переліку можуть бути складені тестові завдання на конкурс директора школи.

Як формувати тести на конкурс

Конкурсна комісія визначає загальний обсяг тестових завдань для перевірки знання законодавства. Рекомендовано використовувати 30−50 запитань з огляду на незвичайну складність і купу часу, необхідного для розуміння змісту завдання й надання відповіді.

При розробленні тестових завдань МОН рекомендує формувати добірку питань так, щоб комплексно перевірити знання учасників з таких питань, як:

 1. система освіти (загальної середньої), її складників;
 2. забезпечення доступності освіти;
 3. статус закладу освіти (зокрема автономія), його утворення/реорганізація/ліквідація/перепрофілювання;
 4. повноваження засновника і директора школи;
 5. повноваження органів управління закладом, зокрема й органів самоврядування (!);
 6. учасників освітнього процесу, їхніх прав та обов’язків;
 7. організації освітнього процесу;
 8. забезпечення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 9. створення безпечного освітнього середовища;
 10. професійного розвитку педагогів, зокрема підвищення кваліфікації;
 11. фінансування здобуття загальної середньої освіти;
 12. оплати праці вчителів;
 13. забезпечення якості освіти та освітнього діяльності, зокрема й дотримання академічної доброчесності.

Зауважте!

Під час формулювання відповідей варто уникати використання відповідей:

 • неправдоподібних або неправильних, що не пов’язані власне з питанням;
 • де правильним є найдовша або найдетальніша.

Зауважте!

Засновник не вправі ані переглядати результати конкурсу, ані затверджувати чи погоджувати рішення конкурсної комісії, якщо переможця визначено в межах повноважень та відповідно до законодавства.

Посадова особа засновника (голова ради) чи керівник органу управління освітою призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт) протягом 3 робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу;

Трудовий договір укладається на 6 років на підставі рішення конкурсної комісії. Після закінчення строку, на який укладено строковий трудовий договір, трудові відносини припиняються та не можуть бути продовжені на невизначений строк.

З особою, яка призначається на посаду керівника ЗЗСО вперше, укладається трудовий договір строком на 2 роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають право продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на 4 роки без проведення конкурсу.

Особа не може бути керівником одного і того ж ЗЗСО більше ніж два строки підряд (крім тих, що розташовані в населених пунктах з одним закладом загальної середньої освіти). До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного вперше.

Не можуть працювати в ЗЗСО або залучатися до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) особи, які вчинили злочин проти статевої свободи чи статевої недоторканості дитини або у присутності дитини чи з використанням дитини. Ч. 3 ст. 19

Хто може бути керівником ЗЗСО

Це питання врегульовує стаття 38 «Керівник закладу загальної середньої освіти»: керівником ЗЗСО може бути особа, яка є:

 • громадянином України;
 • вільно володіє українською мовою;
 • має вищу освіту ступеня не нижче магістра;
 • стаж педагогічної роботи не менше 3 років;
 • організаторські здібності;
 • стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків;
 • пройшла конкурсний відбір;
 • визнана переможцем конкурсу.

Повноваження керівника ЗЗСО визначає законодавство та установчі документи закладу освіти.

Не може обіймати посаду керівника ЗЗСО особа, яка:

 • є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину;
 • позбавлена права обіймати відповідну посаду;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».зміст

Сертифікація в системі базової освіти