Професійна рефлексія: як аналізувати власну діяльність

Автор

СТАЄННА Олена

головний редактор журналу «Вихователь-методист дошкільного закладу», канд. пед. наук
Методична робота в закладі дошкільної освіти покликана підвищувати якість освітньої діяльності. Як вихователю-методисту впевнитися, що він усе робить правильно? Провести самоаналіз професійної діяльності та підбити підсумки. У пригоді стануть підказки, як це зробити

Ефективність методичної роботи не залежить від кількості заходів, які вихователь-методист провів із педагогами протягом навчального року. Важливішими є результати, яких вони досягли у вихованні та розвитку дітей. А також те, наскільки вихователі змогли підвищити свою професійну майстерність завдяки методичній підтримці. Проаналізуйте свою діяльність і переконайтеся, що виконуєте її на високому рівні.

Як діяти при радіаційній небезпеці

Які критерії обрати

Навчальний рік промайнув непомітно, і перед вами знову постало завдання спланувати подальшу роботу, яка дасть змогу підвищувати професійні знання і вміння педагогів. Проте перш ніж думати про майбутнє, проаналізуйте й оцініть результативність власної діяльності протягом поточного року. З’ясуйте здобутки й недоліки, визначте їх причини.

Що для цього потрібно? Визначте показники ефективності діяльності та критерії оцінки. Їх кількість може бути різною залежно від специфіки діяльності конкретного закладу дошкільної освіти. Пропонуємо взяти за основу такі напрями роботи: організація освітнього процесу, робота з кадрами, взаємодія з батьками.

 

Що врахувати під час аналізу методичної роботи

 • Завдання педагогічного колективу на поточний навчальний рік.
 • Кількісний та якісний склад педагогічного колективу.
 • Традиції закладу дошкільної освіти.
 • Пріоритетні напрями діяльності педагогів.
 • Результати діяльності педагогів, труднощі, яких вони зазнають у професійній діяльності.
 • Порівняльна характеристика ефективності та доцільності різних форм методичної роботи.

Кожен напрям може виступати окремим критерієм для оцінки. Доберіть до всіх критеріїв показники, які можливо виміряти та проаналізувати, але знайте міру. Що їх більше, то вища ймовірність формальної оцінки. Тому визначте не більше п’яти критеріїв та доберіть до них по 3—5 головних показників. Відтак зосередьтеся на їх аналізі.

На ефективність методичної роботи впливають не лише професійні, а й особистісні якості вихователя-методиста. Тому під час підготовки інструментарію доцільно врахувати показники, які дадуть змогу проаналізувати ваш стиль спілкування з колегами: вміння дослухатися до думки оточення, тактовність, толерантність тощо.

 

Якими методами оцінки скористатися

Оскільки методичну роботу в закладі дошкільної освіти здійснюєте ви, об’єктивно оцінити її складно. Тому застосовуйте методи, які допоможуть дізнатися думку колективу та батьків вихованців про вашу роботу. Адже саме вони є безпосередніми учасниками методичних заходів. Запропонуйте їм:

 • опитування;
 • анкетування;
 • неформальні інтерв’ю;
 • тести тощо.

Якщо бажаєте отримати точнішу оцінку з боку колег і батьків, використовуйте не лише іменні анкети та опитувальники, а й анонімні.

Щоб підбити підсумки, скористайтеся картою оцінки методичної роботи. Вона дасть змогу унаочнити результат аналізу, визначити сильні та слабкі сторони в роботі з педагогами за підсумками року, сформулювати завдання і скласти план методичних заходів на наступний навчальний рік.

 

 

Робота з карткою передбачає дворівневу систему оцінки. Проведіть самоаналіз методичної роботи відповідно до річних завдань та оцініть кожний показник за допомогою балів:

 • 5 — робота проводиться на високому рівні відповідно до річних завдань;
 • 4 — робота проводиться систематично, деякі заходи не проведені;
 • 3 — заходи розв’язують річні завдання частково, є значні недоліки;
 • 2 — велика частина запланованих заходів не проведена чи замінена;
 • 1 — деякі із запланованих заходів проведені;
 • 0 — робота не проводиться взагалі.

Водночас запропонуйте педагогам закладу дошкільної освіти оцінити ефективність вашої роботи протягом навчального року за аналогічною карткою. Впишіть середній бал їх оцінки у відповідні чарунки. Підсумуйте свої бали й бали внутрішніх експертів — і розрахуйте середню об’єктивну оцінку. Успіху!

Картка оцінки методичної роботи у статті журналу  «Вихователь-методист дошкільного закладу»

 

 зміст

Сертифікація в системі базової освіти