Зміни в оплаті праці педагогічних працівників: пропозиції Профспілки

29.10.2019 відбулася акція протесту, що була організована Київською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки

Резолюція акції протестуСкачати документ

Освітяни вийшли на акцію протесту через внесення поправок депутатів до законопроекту «Про повну загальну середню освіту». Зокрема, питання скасування доплати за окремі види педагогічної діяльності, науковий ступень та вчене звання, скасування надбавок, введення обов'язкової сертифікації для шкільних вчителів, а також запровадження 40-годинного робочого тижня.

Що з доплатами

Профспілка просить врахувати зауваження та не допустити внесення правок до законопроекту «Про повну загальну середню освіту», зокрема: скасувати доплату за класне керівництво, перевірку зошитів, завідування навчальни кабінетом, наукові ступені та вчені звання, надбавки за престижність педагогічної праці; перевести педагогів пенсійного віку на строкові трудові договори; ввести обов'язкову сертифікацію для педагогів у закладах загальної середньої освіти; запровадити 40-годинний робочий тиждень.

Крім того, освітяни підняли питання щодо поетапного збільшення розмірів посадових окладів педагогічних працівників.

Нагадаємо, що раніше Уряд розробив нову постанову, щоб удосконалити умови оплати праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки.

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України розглянув проект постанови КМУ «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки». Цей проект розроблено задля поетапної реалізації положень частини другої ст. 61 Закону України «Про освіту» та визначатиме також, якою буде заробітна плата вчителя з 2020 року. Профспілка висунула свої зауваження.

Оплата праці педагогічних працівників у Законі про освіту

У листі до МОН від 10.07.2019 № 02-5/352 ЦК Профспілки працівників освіти і науки України виклав свої пропозиції з обґрунтуванням, враховуючи:

  • норми частини 2 ст. 61 Закону про освіту
  • проект постанови КМУ «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки».

Частина друга ст. 61 Закону про освіту визначає ключові умови оплати праці педагогічних працівників, згідно з якими посадовий оклад педагогічного працівника:

  • найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат
  • кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується не менше ніж на 10%.

Реалізацію цих положень Кабмін має забезпечити поетапно до 2023 року, передбачивши:

  • щорічне збільшення посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб
  • затвердження схем посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти.

Профспілка в цілому підтримує наміри Кабміну, але наполягає врахувати ключові пропозиції. При цьому вона апелює до того, що в порушення домовленостей за Галузевою угодою проект постанови надійшов на розгляд та погодження до ЦК Профспілки у день і під час його розгляду на засіданні КМУ 09.07.2019, через що неможливо завчасно узгодити в ньому низку положень, які стосуються оплати праці працівників освіти.

Вихідні та робочі 2020

Умови оплати праці педагогічних працівників у проекті постанови КМУ

Профспілка зауважує, що підвищення посадових окладів педагогічних та науково-педагогічних працівників мало відбутися ще 2018 року. А тому розмір посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії має відповідати:

  • до 1 січня 2023 року — чотирьом прожитковим мінімумам для працездатних осіб (далі — пмпо)
  • з 1 січня 2023 року — трьом мінімальним заробітним платам.

Однак норми проекту, який пропонує Кабмін, не відповідають статті 61 Закону про освіту та його Прикінцевим і перехідним положенням. Отож Профспілка висунула свої пропозиції — порівняймо у таблиці:

Обчислення розміру посадового окладу,
ставки заробітної плати

з 01.01.2020

з 01.01.2021

з 01.01.2022

з 01.01.2023

проект КМУ

2,5 розміри

3,0 розміру

3,5 розміру

4,0 розміри

пмпо на 1 січня календарного року

Пропозиція Профспілки

3,0 розміри

3,5 розміру

4,0 розміри

3 розміри

пмпо на 1 січня календ. року

мін. з/п на 1 січня календ. року

Як бачимо, Профспілка з 1 січня 2023 року пропонує обчислювати розміри окладів та ставок від розміру мінімальної заробітної плати, а не прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Профспілка наводить такі обґрунтування: проектом Бюджетної декларації на 2020-2023 роки передбачено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2020 року на рівні 2102 грн, тож посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії прогнозовано становитиме 5255 грн, а це лише на 532 грн перевищуватиме мінімальну заробітну плату, прогнозований розмір якої на 01.01.2020 складатиме 4723 грн.

Натомість із дотриманням пропорцій Профспілки такий найнижчий посадовий оклад педпрацівника дорівнюватиме 6306 грн, або на 33,5% перевищуватиме розмір мінімальної заробітної плати та буде більш відчутним у матеріальному забезпеченні педагогів.

З огляду на це мають бути змінені коефіцієнти визначення посадових окладів (ставок заробітної плати) у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, передбачені Схемою посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників до 2023 року.

Необхідно передбачити міжкваліфікаційну та міжпосадову диференціацію розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, передбачених Схемою посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників для фахівців другої та першої кваліфікаційної категорії з дотриманням норм частини 1 статті 57 Закону про освіту, згідно з якою держава забезпечує педагогічним працівникам диференціацію посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до кваліфікаційних категорій.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді