Як оцінюватимуть учасників сертифікації-2020

Державна служба якості освіти оновила методику оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації. Як воно відбуватиметься у 2020 році? Скачайте оновлену методику оцінювання, а також нову анкету самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності

У 2020 році оновлено Методику експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації (наказ ДСЯО від 24.02.2020 № 01-11/6; далі — Методика).

Оновлену Методику експерти застосовуватимуть на етапі оцінювання практичного досвіду роботи учасників сертифікації. За словами голови ДСЯО Руслана Гурака, зміни було внесено з урахуванням досвіду першого року, а також пропозицій учасників сертифікації та експертів.

Також оновлено Анкету самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності.

Зареєструйтеся на безплатний вебінар

Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації

Методика містить:

 • перелік професійних компетентностей, які підлягають оцінюванню;
 • критерії оцінювання;
 • показники критеріїв оцінювання;
 • коефіцієнти вагомості показників;
 • результати оцінювання.

Форми підвищення кваліфікації: як правильно обрати «на свій смак»

Під час розроблення критеріїв та показників враховано:

 • Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалену розпорядженням КМУ від 14.12.2016№ 988-р;
 • професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», затв. наказом Мінсоцполітики від 10.08.2018 №1143;
 • Рамку безперервного професійного розвитку вчителів, розроблену МОН України спільно з Британською Радою в Україні;
 • низку міжнародних стандартів для вчителів.

Експертне оцінювання

Експерти оцінюватимуть десять професійних компетентностей учителів за двома критеріями:

 • когнітивним (К);
 • діяльнісним (Д).

Компетентність педагога — системний прояв знань, умінь, здібностей і особистісних якостей, завдяки яким він успішно виконує функціональні завдання, що становлять сутність його професійної діяльності

Експертне оцінювання здійснюють двоє експертів за допомогою трьох методів збирання інформації:

Спостереження

⇒ триває протягом робочого дня, включаючи спостереження під час відвідування навчальних занять і в позаурочний час

Опитування

⇒ для педагога — відбувається за орієнтовним переліком питань, який розробляє ДСЯО

⇒ для директора ЗЗСО, заступника директора, керівника МО — проводять за анкетою, розробленою ДСЯО, з обов’язковою фіксацією відповідей

Вивчення документації

⇒ встановлюють, чи відповідає тема навчального заняття календарному плану роботи учасника сертифікації та відповідному навчальному плану

Для оцінювання професійних компететнтностей учасника сертифікації за кожним із показників експерти можуть використовувати один або декілька методів збирання інформації.

Зауважте!

Тривалість інтерв’ю не може перевищувати 40 хв.

Інтерв’ю з директором та його заступником не може бути єдиним методом збирання інформації для експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації

Оцінювання професійних компетентності учасника сертифікації: кількісний розподіл за критеріями
(діяльнісний критерій — Д, когнітивний критерій — К)

Професійна компетентність

Критерій оцінювання та кількість показників

1. Здатність планувати та організовувати освітній процес відповідно до вимог законодавства

1Д — 3

1К — 4

2. Здатність застосовувати та інтегрувати знання з усіх освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти, під час освітнього процесу

2Д — 4

2К — 3

3. Здатність проєктувати, здійснювати освітню діяльність із використанням технологій, форм, методів і засобів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

3Д — 4

3К — 3

4. Здатність оцінювати навчальні досягнення здобувачів освіти відповідно до затверджених вимог

4Д — 4

4К — 3

5. Здатність організовувати та підтримувати здорове, безпечне, розвивальне, психологічно комфортне, інклюзивне освітнє середовище

5Д — 4

5К — 3

6. Здатність до організації виховного процесу, який ґрунтується на загальнолюдських, національнопатріотичних, культурних та громадянських цінностях

6Д — 4

6К — 4

7. Здатність до формування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти

7Д — 3

7К — 3

8. Здатність до співпраці / взаємодії з учасниками освітнього процесу (учнями, колегами, батьками (особами, які їх замінюють)

8Д — 4

8К — 3

9. Здатність до використання інформаційнокомунікаційної та цифрової технологій

9Д — 3

9К — 3

10. Здатність до постійного професійного саморозвитку, самоаналізу та рефлексії

10Д — 3

10К — 3

Результати експертного оцінювання учасника сертифікації

Експертне оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації:

 • здійснюється за кожним критерієм
 • включає оцінювання за всіма показниками, що входять до відповідного критерію.

Загальна оцінка є сумою балів за всіма критеріями.

Як відбувалася сертифікація 2019

Зауважте!

Учасник сертифікації за результатами експертного оцінювання професійних компетентностей може отримати загальну суму балів у діапазоні від 0 до 80.

За результатами експертного оцінювання експерти заповнюють та підписують експертний висновок за затвердженою формою.

Іван Юрійчук,
директор департаменту акредитації та моніторингу
Державної служби якості освітизміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді