Форма експертного висновку щодо оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації

Експерти, які оцінюють професійні компетентності учасників сертифікації, оформлюють свій висновок у певний спосіб, затверджений ДСЯО. Як виглядає ця форма і що в ній зазначають?

Форма експертного висновку щодо оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації затверджена наказом Державної служби якості освіти «Про затвердження форми експертного висновку та методичних рекомендацій експертам щодо її заповнення» від 01.03.2019 № 01-11/10.

Зареєструйтеся на безплатний вебінар

Зміст форми експертного висновку

Форму заповнюють експерти, користуючись методичними рекомендаціями.

Форма експертного висновку містить:

 • кількість балів, які набрав учасник сертифікації за кожним із критеріїв оцінювання
 • загальну суму балів
 • відмітку про наявність/відсутність е-портфоліо учасника сертифікації та завантаження його до веб-папки, створеної на одному з файлообмінників
 • підписи всіх експертів.

Усі записи у Формі повинні бути:

 • чіткими
 • розбірливими
 • внесені:
  • кульковою ручкою з чорнилом чорного кольору
  • великими друкованими літерами та цифрами
 • без виправлення записів.

⚓Як оцінюватимуть професійні компетентності учасників сертифікації-2020?

Реквізити форми:

 • назва документа
 • прізвище, ім’я, по батькові учасника сертифікації та його ID
 • регіон, у якому працює учасник сертифікації
 • місце роботи учасника сертифікації
 • ID експертів, які здійснюють оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації
 • таблиця результатів оцінювання
 • загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації
 • відмітка про наявність е-портфоліо учасника сертифікації
 • відмітка про наявність інформації щодо проведення учасником сертифікації репетиції (репетицій) навчального заняття
 • підписи експертів
 • відмітка про отримання учасником сертифікації копії експертного висновку.

ID учасника сертифікації/експерта — це технічний код учасника сертифікації/експерта, який позначає його у відповідних базах даних і використовується для уможливлення знеособлення учасника сертифікації/експерта під час роботи із зазначеними базами даних.

Зауважте!

Пункти 6 «Результати оцінювання» та 7 «Загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації» Форми експерти заповнюють за результатами експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації

Заповнення форми експертного висновку

№ з/п пункту форми

зміст пунктів

1

 • прізвище, ім’я та по батькові учасника сертифікації
 • ID учасника сертифікації (надає ДСЯО)

2

 • область, на території якої розміщений ЗЗСО, де працює учасник сертифікації

3

 • повна назва ЗЗСО, в якому працює учасник сертифікації

4

 • ID експертів, які здійснюють оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації

Послідовність внесення інформації у пунктах 4 і 5 визначають експерти

5

6

 • кількість балів, отриманих учасником сертифікації за кожним показником кожного критерію від кожного експерта
 • кількість балів, отриманих учасником сертифікації за кожним критерієм від кожного експерта
 • сума балів, отриманих учасником сертифікації за всіма критеріями від кожного експерта

7

 • загальна сума балів, отриманих учасником сертифікації за результатами експертного оцінювання

8

 • відмітка про наявність або відсутність е-портфоліо учасника сертифікації

Проставляють експерти після 1 липня 2019 року, оглянувши веб-папку учасника сертифікації за посиланням

9

 • відмітку проставляють, якщо експерти встановили факт проведення репетиції (репетицій) навчального заняття (навчальних занять)

Експерти фіксують короткий опис зазначених фактів

10

 • дата проведення експертного оцінювання професійних компетентностей учасника сертифікації
 • підписи, прізвище, ім’я та по батькові

Після підписання експерти надають учаснику сертифікації копію експертного висновку, що може не містити відмітки про наявність або відсутність завантаженого е-портфоліо (якщо експертне оцінювання здійснене до 01 липня)

11

12

 • дата проведення експертного оцінювання професійних компетентностей
 • підпис, прізвище, ім’я, по батькові

Заповнює учасник сертифікації

Примітка. Послідовність внесення відомостей у пунктах 6, 10 та 11 Форми
має відповідати пунктам 4 і 5.

Оригінал експертного висновку експерти надсилають рекомендованим листом на адресу ДСЯО не пізніше наступного робочого дня після його оформлення.

Іван Юрійчук,
директор департаменту акредитації та моніторингу
Державної служби якості освітизміст

Сертифікація в системі базової освіти