Вчитель початкових класів: новий професійний стандарт

Професійний стандарт містить сучасний підхід до визначення переліку та опису загальних і професійних компетентностей педагога. Яким має бути вчитель початкової школи – визначено у новому професійному стандарті «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», який був затверджений 23 грудня 2020 року.

Освітні програми 2021/2022: що рекомендує МОН

Стандарт вчителя початкових класів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» наказом № 2736.

Професійний стандарт вчителя початкових класів допомагає вчителям визначати більш чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігає ризикам необ’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації.

Професійний стандарт розроблено МОН спільно з Українським інститутом розвитку освіти, а також представниками освітянської спільноти. Стандарт погоджено Національною академією педагогічних наук України та Профспілкою працівників освіти і науки України.

Структура професійного стандарту:

 • Загальні відомості професійного стандарту
 • Навчання та професійний розвиток
 • Основні документи, що регулюють професійну діяльність;
 • Загальні компетентності;
 • Перелік трудових функцій;
 • Опис трудових функцій:
  • трудові функції
  • предмети і засоби праці
  • професійні компетентності
  • знання, уміння та навички
 • Опис професійних компетентностей вчителя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників;
 • Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту.

♦ Компетентності вчителя початкової школи ♦

Особливості роботи вчителя початкових класів

Кожен учитель повинен сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню в них важливих життєвих та соціальних навичок, а також забезпечувати наскрізний процес розвитку, навчання і виховання школярів. Цілісність цього процесу забезпечується саме завдяки наявності у педагога загальних і професійних компетентностей, які необхідні для виконання всіх трудових функцій.

До загальних компетентностей увійшли громадянська, соціальна, культурна, лідерська та підприємницька.

До переліку професійних компетентностей увійшли:

 1. мовно-комунікативна;
 2. предметно-методична;
 3. інформаційно-цифрова;
 4. психологічна та емоційно-етична;
 5. інклюзивна та здоров’язбережувальна;
 6. проєктувальна та інноваційна;
 7. здатність до навчання впродовж життя та інші.

Профстандарт містить перелік трудових функцій (професійних компетентностей), які повинен мати вчитель початкової школи:

 1. Навчання учнів предметів (інтегрованих курсів);
 2. Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу;
 3. Участь в організації безпечного та здорового освітнього середовища;
 4. Управління освітнім процесом;
 5. Безперервний професійний розвиток.

Документ також містить опис професійних компетентностей вчителя в розподілі за кваліфікаційними категоріями – спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії.

Професія «Вчитель початкових класів»

Основна мета професійної діяльності – це організація навчання та виховання учнів під час здобуття ними повної загальної середньої освіти. Цього можна досягти завдяки формуванню в учнів ключових компетентностей та світогляду на основі загальноприйнятих цінностей, а також розвитку різносторонніх здібностей учнів, які будуть необхідні учню для успішного навчання та самореалізації в подальному житті.Професійний стандарт містить такі назви типових посад:

 1. Вчитель закладу загальної середньої освіти;
 2. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти;
 3. Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста).

Новий професійний стандарт: ВИМОГИ

Місце професії

  Робота вчителя початкових класів ЗЗСО передбачає:

  1. зайнятість в аудиторії (класі)
  2. навчальну та виховну освітню діяльність за межами будівлі
  3. безпосередню підпорядкованість керівництву закладу освіти.

  Робоче місце може бути розташоване:

  1. в навчальній аудиторії (класі)
  2. в окремому кабінеті
  3. у кімнаті викладачів.

  Умови праці:

  Педагогічна діяльність вчителів пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням.

  Робочий час та час відпочинку, інші умови праці, оплата праці визначаються законодавством про працю, а також законодавством у сфері освіти.

  Режим роботи педагога визначається правилами внутрішнього розпорядку, колективним договором, іншими документами освітнього закладу.

  Умови допуску до роботи:

   Педагог, який планує працювати вчителем, повинен відповідати таким умовам допуску:

   1. педагогічна освіта, вища освіта та/або професійна кваліфікація;
   2. вільне володіння державною мовою або володіння в обсязі, достатньому для спілкування;
   3. моральні якості, які дозволяють виконувати професійні обов’язки (ч.2 статті 54 Закону України «Про освіту»);
   4. фізичний та психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки; проходження обов’язкових профілактичних медичних обов'язків;
   5. попереднє проходження інструктажів, навчання та перевірки знань з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

   Документація

   Вчитель початкової школи повинен мати конкретні документи, які підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК).

   Для професії «Вчитель початкових класів загальної середньої освіти»:

   • диплом фахового молодшого бакалавра (за умови продовження навчання для здобуття повної вищої освіти) (5 рівень НРК);
   • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) (5 рівень НРК);
   • диплом бакалавра (6 рівень НРК);
   • диплом магістра (спеціаліста) (7 рівень НРК).
   Для професії «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»:
   • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) (5 рівень НРК).


   зміст

   Статичний блок для статей

   Останні новини

   Усі новини

   Гарячі запитання

   Усі питання і відповіді