Державна підсумкова атестація з іноземних мов: особливості

Проведення державної підсумкової атестації для учнів 4-х та 9-х класів у 2020 році скасовано.

Зміни у Законі про повну загальну середню освіту

Державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів у 2020 році проводитись не буде.

«Державна підсумкова атестація учнів 4-х та 9-х класів буде скасована. Відповідний наказ готується у Міністерстві освіти і науки», - повідомила Любомира Мандзій.

ДПА з іноземних мов для учнів 9 класів

Учні 9-х класів проходять ДПА з іноземних мов:

 • письмово
 • за матеріалами, які готує вчитель
 • демонструючи вміння:
  • аудіювання
  • читання
  • використання мови.

⇒ Які навчальні предмети ДПА у 9-х класах

Завдання ДПА для учнів 9-х класів

Учитель складає завдання:

 • відповідно до рівнів, визначених у державних стандартах та навчальних програмах

рівень А2+

⊕ для закладів загальної середньої освіти

рівень В1

⊗ для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов

 • на окремому бланку з такими матеріалами

⇒ аудіозапис тексту на будь-якому електронному носії, який використовують для проведення аудіювання з одним післятекстовим завданням

♦ текст і завдання єдині для всієї групи — кожен учень отримує окремий варіант

⇒ текст для читання з одним післятекстовим завданням

⇒ текст із пропущеними словами на використання мови

◊ відповідно до кількості учнів у класі, які виявили бажання проходити атестацію з іноземних мов

Зауважте!

На виконання всіх завдань — 60 хв

Правильність виконання завдань вчитель оцінює відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань

Зміст завдань ДПА для учнів 9-х класів

мета

суть

форма

варіативність відповідей

Слухання тексту
та виконання післятекстового завдання

Виявити рівень сформованості умінь учнів розуміти прослухану інформацію у визначений проміжок часу для задоволення конкретних потреб, якщо мовлення чітке й повільне

Теми текстів для слухання стосуються щоденних ситуацій спілкування і відповідають віковим особливостям та інтересам учнів 9 класів. Учні прослуховують запис двічі (тривалість 1-2 хв для ЗЗСО та 3-4 хв для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов), після чого виконують тестове завдання.

Застосовні типи аудіотекстів:

 • записаний текст (фрагмент радіопрограми)
 • повідомлення (прогноз погоди)
 • опис (зовнішнього вигляду)
 • телефонні перемовини тощо
 • Множинний вибір з трьома варіантами відповідей
 • Завдання із вибором відповіді вірно/невірно

Для кожного тестового завдання запропоновано кілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна.

Завдання правильно виконане, якщо в бланку відповідей указана лишень одна літера, якою позначена правильна відповідь

Читання тексту
та виконання післятекстового завдання

Виявити рівень сформованості умінь учнів читати і розуміти тексти самостійно, у визначений проміжок часу

Застосовні типи текстів:

 • статті із періодичних видань
 • листи (особисті, офіційні тощо)
 • оголошення, реклама
 • розклади (розклад уроків, руху поїздів тощо)
 • меню, кулінарні рецепти
 • програми (телевізійні, радіо тощо)
 • особисті нотатки, повідомлення
 • Завдання із вибором правильної відповіді
 • Завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар)
 • Запитання з короткими відповідями (2-3 слова)
 • Установлення логічного порядку простого тексту
 • Знаходження аргументів та висновків
 • Установлення зв’язків між інформаційними блоками
 • Вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв

Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна.

Завдання виконане правильно, якщо у бланку відповідей указана лишень одна літера, якою позначена правильна відповідь

Використання мови

Визначити рівень володіння лексичними, граматичними, семантичними та прагматичними знаннями, що дадуть можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Забезпечення — тексти, різні за обсягом і складністю, пов’язані з ситуаціями повсякденного спілкування

 • Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Завдання виконане правильно, якщо в бланку відповідей указана лише одна правильна відповідь із 4-х варіантів

 • Текст із пропусками для заповнення з використанням поданих слів або словосполучень

Завдання виконане правильно, якщо в бланку відповідей записана одна правильна відповідь

Зауважте!

Як атестацію з іноземної мови зарахують 9-класникам, які в поточному чи попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови не нижче рівнів:

 • А-2 — для класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт
 • В-1 — для класів із поглибленим вивченням іноземних мов.

У такому разі в документі про освіту з іноземної мови виставляють оцінку за ДПА 12 балів

«Як підготувати батьків та першокласника до школи»

Юрій САВЧЕНКОзаступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. психол. наук, доцент
Школа — своєрідне «випробування» для дітей і батьків. Поясніть батькам майбутнього першокласника, як підготувати дітей до шкільного навчання та допоможіть їм заспокоїтися й не хвилювати дитину

ДПА у формі ЗНО для учнів 11-х класів

Випускники ЗЗСО поточного року можуть обрати іноземну мову як третій предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Рівні ЗНО з іноземної мови

Для ЗНО з іноземної мови у предметному тесті 11-класників — завдання двох рівнів складності:

 1. стандарту
 2. профільного.

Учні, які бажають проходити ДПА з іноземної мови у формі ЗНО та, мають

Під час реєстрації для участі в ЗНО учні мають зазначити відповідний рівень складності завдань:

 • «стандарт»

⇒ якщо вивчали іноземну мову на рівні стандарту або академічному рівні

⇒ отримають оцінку за ДПА за результатами виконання частини завдань тесту, яка відповідає рівню стандарту або академічному

 • «профільний»

⇒ якщо вивчали іноземну мову на профільному рівні

⇒ отримають оцінку за ДПА за результатами виконання завдань усього тесту

Зауважте!

За атестацію зарахують здобувачам повної загальної середньої освіти, які у 2018-2019 рр. отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови не нижче рівнів:

 • В-1 — для класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт або академічним рівнем
 • В-2 — для класів із поглибленим вивченням іноземних мов.

У такому разі в документі про освіту з іноземної мови виставляють оцінку за ДПА 12 балів

За Методичними рекомендаціями щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації
з іноземних мов у 2018/2019 н. р. (лист МОН від 23.01.2019 № 1/9-41)зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді