Протокол засідання: вимоги для школи

Як складати протоколи засідань, зборів, рад, комісій у школі за новими вимогами

Особливості оформлення такого документа, як протокол, для школи докладно означено в новій Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти.

У веб-програмі КОЗА Онлайн

Шаблони протоколів:

 • засідання педагогічної ради
 • загальних зборів колективу
 • засідання ради
 • засідання батьківського комітету
 • засідання атестаційної комісії

Протокол — це документ, у якому фіксується перебіг ведення засідань, ухвалення рішень дорадчими та колегіальними органами, комісіями тощо.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Форма протоколу засідання

Протоколи можна складати у двох формах:

 1. стислій
 2. повній.

Протокол батьківських зборів

У стислій формі складають протоколи засідань:

 • педагогічної ради
 • інших дорадчих та колегіальних органів.

Протокол стислої форми містить лише інформацію про ухвалені рішення — без деталізації перебігу обговорення питання.

Протоколи повної форми можна вести на загальних зборах (конференції) колективу ЗЗСО — якщо для цього є рішення загальних зборів.

⇒ Як скласти статут закладу освіти за новим законом

Реквізити протоколу

Протоколам присвоюють реєстраційні номери у межах:

 • навчального року — для засідань педради закладу
 • чинності повноважень — для виборних органів.

Нумерація протоколів — окремо за кожною групою протоколів засідань відповідного колегіального органу.

Дата протоколу — це дата проведення засідання.

Заголовок до тексту протоколу слід формулювати так, щоб:

 • було зрозуміло, який це:

вид засідання

вид колегіальної діяльності

 • комісія
 • рада
 • збори
 • робоча група тощо
 • включати назву виду документа.

Текст протоколу — це дві частини:

 • вступна
 • основна.

Уніфікована форма положення про структурний підрозділ

Що у тексті протоколу

У вступній частині протоколу зазначають:

 • прізвища та ініціали:
  • голови або головуючого на засіданні, зборах тощо
  • секретаря
  • запрошених
  • присутніх осіб
 • порядок денний — перелік розглянутих на засіданні питань.

У яких документах фіксувати рішення наради

Нюанси оформлення вступної частини протоколу

Список присутніх

Порядок денний

У списку присутніх можуть бути вказані також:

 • посади запрошених осіб
 • найменування установ

Слова «Порядок денний:» друкують від межі лівого поля (без відступу)

Якщо присутніх більше 15 осіб, то зазначають їх загальну кількість, а докладний список складають у додатку до протоколу

Питання:

 • нумерують арабськими цифрами
 • друкують з абзацу
 • формулюють з прийменником «Про…» на початку

Основна частина протоколу — це розділи відповідно до пунктів порядку денного.

Розділи нумерують арабськими цифрами і будують за відповідною схемою.

Схема написання основної частини протоколу

реквізити за стислою формою

реквізити за повною формою

СЛУХАЛИ:

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

УХВАЛИЛИ:

УХВАЛИЛИ:

Зміст реквізитів основної частини протоколу

СЛУХАЛИ:

⇒ з нового рядка зазначають прізвище та ініціали (ініціал імені) доповідача

ВИСТУПИЛИ:

⇒ фіксують виступи усіх, хто взяв участь в обговоренні доповіді (питання порядку денного)

⇒ виступи оформлюють у протоколі, зазначаючи посади, прізвища та ініціали (ініціал), імена доповідачів у називному відмінку, викладаючи зміст виступу або питання, відповіді на нього

⇒ тексти виступів у протоколі викладаються від третьої особи однини

⇒ текст або тези доповіді, оформлені як окремі документи, до тексту протоколу не включають, а після відомостей про доповідача ставлять тире і зазначають «Текст доповіді додається до протоколу»

УХВАЛИЛИ:

⇒ фіксують прийняте рішення, включаючи складові, що відповідають на такі питання:

 • кому зробити?
 • що зробити?
 • у який строк зробити?

⇒ якщо на засіданні прийняте рішення про схвалення, погодження, затвердження документа, то такий документ слід додати до протоколу

⇒ якщо на засіданні розглянуто кілька документів, факт обговорення яких зафіксовано в тексті протоколу, то всі документи нумерують арабськими цифрами — наприклад додаток 1, додаток 2, — а у відповідних пунктах протоколу обов’язково проставляють посилання на всі додатки

Підписання протоколу

Протоколи завжди підписують:

 • головуючий на засіданні колегіального (дорадчого) органу
 • секретар (за наявності).

Протокол засідань комісій підписують усі члени комісії.

Нагадайка про оформлення реквізитів протоколу

Оформлення реквізитів протоколузміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді