Опис системи роботи вчителя (з прикладом)

Навіщо складають опис системи роботи вчителя, як він виглядає, і чи обов’язковий цей документ?

Електронний документообіг: ПЕРЕВАГИ

Чи обов’язковий опис системи роботи вчителя

Опис системи роботи вчителя — документ не обов’язковий, оскільки не передбачений Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Та члени атестаційної комісії з власної ініціативи складають такі описи, щоб, приміром:

Варто зауважити, що, з огляду на новий Закон про освіту, опис системи роботи педагогічного працівника може стати складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Як складають картку вивчення діяльності педагогічного працівника

Система роботи вчителя історії
НВК «ЗЗСО І ступеня — гімназія»

______________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Згідно з планом роботи атестаційної комісії _____ НВК «ЗОШ І ступеня — гімназія» протягом листопада—березня 2016/2017 навчального року вивчено систему роботи вчителя історії _ПІБ_ у межах позачергової атестації на здобуття кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

Вивчення системи роботи проводилося за такими напрямами:

  1. вивчення відповідності календарно-тематичного планування вчителя нормам і вимогами навчальних програм та офіційних документів;
  2. вивчення стану викладання історії вчителем у 7-х, 8-х, 9-х, 11-Б класах шляхом відвідування уроків;
  3. вивчення стану навченості учнів у класах, де викладає вчитель, та їх динаміки шляхом проведення контрольних зрізів з історії України;
  4. вивчення результативності роботи вчителя шляхом аналізу методичної діяльності, підготовки обдарованих учнів до олімпіад, конкурсів, МАН тощо;
  5. вивчення стану позакласної та виховної роботи вчителя.

_ПІБ_ працює вчителем історії _____ НВК «ЗОШ І ступеня — гімназія» 7 років, педагогічний стаж — 17 років. Має повну вищу освіту за спеціальністю «Вчитель історії», попередня атестація відбулася у 2015 році, за результатами якої присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». У 2016/2017 навчальному році _ПІБ_ подала заяву на проведення позачергової атестації щодо присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

_ПІБ_ на високому рівні володіє програмовим матеріалом з історії України та всесвітньої історії, загальнопедагогічними та методичними вміннями й навичками. Сповна використовує новітні педагогічні технології, зокрема інтерактивні технології та ІКТ. Вільно використовує всі можливості підручника, візуальних джерел, карти й атласу в роботі з учнями на уроках. Невід’ємними у педагогічній діяльності майстерності вчителя є високий професіоналізм, вміння доступно та якісно донести до учнів будь-яку історичну інформацію, постійний творчий пошук та самоосвіта. Саме тому освітній процес на уроках історії організований на високому методичному рівні.

_ПІБ_ у повній мірі володіє вміннями та навичками складання календарно-тематичного планування з історії України та всесвітньої історії у 7-х, 8-х, 9-х, 11-Б класах. Календарно-тематичне планування вчителя відповідає вимогам навчальних програм з історії. Кількість обов’язкових видів робіт — практичних, контрольних та ін. — відповідає вимогам програми та офіційних документів МОН України на 2016/2017 навчальний рік. Синхронізовано відбувається вивчення історії України і всесвітньої історії, передбачено години на узагальнювальне повторення вивченого матеріалу в 11-Б класі як підготовка до ЗНО. Щоправда, були зауваження щодо розподілу навчальних годин на вивчення окремих тем в 11-Б класі, та їх усунуто в робочому порядку.

Щоб скачати весь опис,

візьміть демо-доступ ©

Відвідування уроків історії показали, що вчитель сумлінно та старанно готується до них, має власні напрацювання практично у всіх класах та активно використовує новітні педагогічні технології. Скоординовано навчальний процес у кожному класі, гнучко розподілено навчальний матеріал, дібрано оптимальні форми й методи навчання. Зокрема, у 7–8-х класах учитель часто організовує роботу учнів з допомогою гри чи інтерактивних вправ, найбільш важливу роль при цьому приділяє роботі з історичними та візуальними джерелами, роботі з картою і підручником. Приміром, при вивченні теми «Розквіт Київської Русі. Володимир Великий» учитель проводить гру «Вгадай князя» та інтерактивну вправу «Дерево пізнання», опрацьовуючи проблемні питання. Таке поєднання різним форм і методів роботи дає свій позитивний ефект — практично всі учні класу в тій чи тій мірі можуть дати відповідь на поставлене запитання.

У 8-му класі при вивченні тем з доби Козацької України та Руїни вчитель активно застосовує метод складання історичних портретів гетьманів, поєднуючи його з парно-груповою роботою. Важливим при цьому є пророблена в різних варіантах (ігровій, мультимедійній, інтерактивній) робота з письмовими та візуальними джерелами інформації, акцентована словникова робота та робота з датами. Вчитель активно застосовує відеоматеріали про відомі події чи гетьманів, поєднуючи їх з інтерактивними вправами та роботою в малих групах. Наприклад, при вивченні теми «Українське козацтво у першій половині ХVII століття. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний» учитель застосовує відеоматеріали і на етапі мотивації (відеофільм про переможців Хотинської війни), і на етапі вивчення нового матеріалу (відеофрагмент фільму про гетьмана Сагайдачного, поєднаний з коментуванням вчителя та інтерактивною вправою «Історична дуель»). Також учитель, починаючи з 8 класу, привчає учнів до створення власного конспекту, занотовування у робочому зошиті ключових моментів теми.

У 9-х класах учитель вводить до структури уроку більше творчих, дослідницьких завдань, варіює інтерактивні вправи з самостійною роботою, застосовує постійну диференціацію завдань як для домашньої роботи, так і під час уроку. Так, при вивченні теми «Економіка України в другій половині ХІХ ст.» вчитель, застосовуючи інтерактивний метод «Чиста дошка», проводить міні-дослідження наслідків аграрної реформи для економіки Західної України в середині ХІХ століття, а результати цих міні-досліджень учні презентують шляхом методу «Інтерв'ю». Знову ж таки наявне оптимальне поєднання інтерактивних, дослідницьких та активних методів навчання дає свій ефект: учні легко опановують основні напрямки та сутність розвитку економіки Західної України після аграрної реформи 1848–1849 років.

У профільному 11-Б класі _ПІБ_ сповна реалізує свій методичний фаховий потенціал. Уроки в 11-му класі надзвичайно насичені, динамічні, з використанням арсеналу як репродуктивних та активних, так і інтерактивних, мультимедійних, дослідницьких технологій, методів і форм навчання. Вчитель, зважаючи на високу підготовку учнів класу, застосовує складні та наукоємні форми роботи, зокрема дискусії, «мозковий штурм», дослідження, складання опорних схем-таблиць.

Найбільшого ефекту вчитель досягає за поєднання інтерактивних і мультимедійних форм навчання. Так, при вивченні теми «Україна в умовах перебудови» після перегляду відеофільму про антиалкогольну кампанію учні працюють за методом «мозкового штурму», а закріплення матеріалу відбувається у формі тестування в парах та методу «навчаючи вчуся». При вивченні теми «Перехід до політичного етапу національного руху» учні за методом «незакінчене речення» актуалізують уже отримані раніше знання, у роботі з відеопрезентацією вивчають новий матеріал, а шляхом «мозкового штурму» — дають відповіді на проблемні питання уроку.

_ПІБ_ на уроках активно застосовує інноваційні технології, методи та прийоми навчання, оптимально їх поєднує на різних етапах уроку, включає в освітній процес усі сучасні напрацювання й методики, зокрема інтерактивні вправи. Тому уроки _ПІБ_ відбуваються активно, насичено, мають власний почерк. Учитель володіє високою культурою спілкування з учнями, психологічними прийомами створення позитивного настрою, мотивації до вивчення навчального предмету.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді