Повноваження ОТГ у сфері освіти: законодавство

Як оновлено систему управління загальною середньою освітою та які функції і повноваження об’єднаних територіальних громад у сфері освіти

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ та підзаконні нормативні акти, ухвалені на його виконання, змінили систему управління освітою і роль усіх її учасників, зокрема й в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Так створене юридичне підґрунтя для системної трансформації системи освіти.

Вихідні та робочі 2020


У законі чітко розрізнено сферу відповідальності й повноваження закладів освіти та органів управління на всіх адміністративних рівнях.

Услід за цим законом має відбутися оновлення спеціальних законів у сфері освіти, як-то:

 • «Про дошкільну освіту»
 • «Про загальну середню освіту»
 • «Про позашкільну освіту»
 • «Про професійну та професійно-технічну освіту».

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти

Статтею 66 Закону про освіту визначено повноваження органів місцевого самоврядування на трьох рівнях адміністративно-територіального устрою держави:

 • Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради
 • районні, міські ради та ради ОТГ
 • сільські, селищні ради.

Засновник (засновники) закладів освіти

Згідно з нормами закону органи місцевого самоврядування на трьох рівнях адміністративно-територіального устрою держави вправі створювати заклади освіти. Як засновник (засновники) закладу освіти, вони наділені широким спектром повноважень щодо управління цими закладами, а саме:

Як сформувати облікову політику за фінансової автономіїЗатвердження Положення про облікову політику закладу освіти

Функції громад у сфері освіти

У таблиці експерти Програми «U-LEAD з Європою» упорядкували огляд основних норм Закону про освіту і підзаконних нормативних актів, які:

 • змінили систему управління освітою
 • впливають на здійснення громадами їх функцій у сфері освіти.

Таблиця має три колонки, в яких означено повноваження й обовязки:

 • Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, Київської та Севастопольської міських рад
 • районних, міських рад і рад ОТГ
 • сільських, селищних рад.

Повноваження й обовязки органів місцевого самоврядування в освіті

СКАЧАТИ Повноваження й обов’язки органів місцевого самоврядування в освіті

зміст

Сертифікація в системі базової освіти