Обчислення розміру середньої заробітної плати заступника директора з навчально­-виховної роботи на час підвищення кваліфікації

Автор
експерт з питань оплати праці та планування, Дніпро
Педагогічні працівники мають раз на п’ять років підвищувати свою кваліфікацію. Здебільшого це відбувається під час навчання на курсах підвищення кваліфікації. Розглянемо на конкретному прикладі, як обчислити розмір середньої заробітної плати працівника, наприклад, заступника директора з навчально-виховної роботи, на час підвищення кваліфікації

Питання, пов’язані з компенсацією і соціальними гарантіями для працівників, яких направляють на підвищення кваліфікації, перепідготовку, навчання іншим професіям з відривом від виробництва, урегульовано постановою Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.1997 № 695 (далі — Постанова № 695). Зокрема, держава гарантує збереження середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час навчання.

За вчителями та іншими працівниками освіти, яких направляють на курси і до інститутів удосконалення вчителів, зберігають середню заробітну плату за кожним місцем роботи.

Який у 2017 році

  • розмір окладу заступника директора школи

Середню заробітну плату, що зберігають за працівником на період його навчання, перебування на курсах підвищення кваліфікації, обчислюють відповідно до пункту 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок № 100). Так, нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів (годин), а у випадках, передбачених чинним законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім заробітком.

При обчисленні розміру середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження включаються виплати, зокрема такі (п. 3 Порядку № 100):

  • основна заробітна плата
  • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; виконання підвищених обсягів робіт робітниками-почасовиками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; вислугу років та інші)

Згідно з пунктом 4 Порядку № 100 при обчисленні розміру середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження згідно з чинним законодавством, не враховуються, зокрема:

  • компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових)
  • заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством)

Отже, якщо педагогічний працівник, а у нашому випадку це заступник директора з навчально-виховної роботи, здійснює викладацьку, гурткову роботу, за яку одержує заробітну плату, зокрема й з погодинною оплатою праці, то на час навчання, перебування на курсах підвищення кваліфікації за ним зберігають середню заробітну плату з урахуванням виплат за викладацькі години.

Розглянемо на конкретному прикладі, як обчислити середню заробітну плату, яку слід зберегти за заступником директора з навчально-виховної роботи на час його навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Приклад обчислення розміру середньої заробітної плати, яку слід зберегти за заступником директора з навчально­-виховної роботи на час його навчання на курсах підвищення кваліфікації

Припустимо, що заступник директора з навчально-виховної роботи (далі — заступник директора), який працює ще й на посаді вчителя і за результатами атестації на цій посаді йому присвоєно педагогічне звання «старший вчитель», має стаж педагогічної роботи 18 років. Його направили на курси підвищення кваліфікації з 15 по 26 грудня 2014 року — строком на 10 робочих днів. Посадовий оклад заступника директора визначено у розмірі 90% посадового окладу директора, який має 15-й тарифний розряд. За тарифікацією на 2014/2015 навчальний рік заступнику директора також встановлено педагогічне навантаження 9 годин на тиждень (як вчитель він має 12-й тарифний розряд). За заміщення відсутніх учителів у жовтні йому виплачено 213,70 грн., а у листопаді — 389,93 грн.

Під час обчислення розміру місячної заробітної плати заступника директора слід взяти до уваги таке:

  • підвищення за педагогічне звання «старший учитель» виплачують тільки вчителям й воно поширюється лише на педагогічне навантаження
  • надбавку за вислугу років та за «престижність праці» нараховують і за посадою заступника директора, і за викладацьку роботу. Розміри 20%-вих надбавок за «престижність праці» та за вислугу років залежать від обсягу педагогічного навантаження. Їх нараховують також і на години заміни (листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо встановлення надбавки педагогічним працівникам» від 25.01.2012 № 1/11-903, «Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373» від 25.05.2011 № 1/9-385)

Обчислимо розмір місячної заробітної плати цього працівника:

Складники заробітної плати

Розрахунок

Підстава

Розмір місячної заробітної плати за виконання роботи на посаді заступника директора

Посадовий оклад заступника директора

852 грн. × 2,58 × 90% = 1978,20 грн.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557)

Надбавка за вислугу років

1978,20 грн. × 20% = 395,64 грн.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» від 31.01.2001 № 78 (далі — Постанова № 78)

Надбавка за «престижність праці»

1978,34 грн. × 20% = 395,64 грн.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» від 23.03.2011 № 373 (далі — постанова № 373)

Усього

1978,20 + 395,64 + 395,64 = 2769,48 грн.

Розмір місячної заробітної плати за викладацьку роботу

Ставка заробітної плати вчителя (12-й тарифний розряд)

852 грн. × 2,12 = 1806,00 грн.

Наказ № 557

Підвищення за педагогічне звання «старший учитель»

1806,00 грн × 10% = 180,60 грн.

Підпункт«д» пункту 24 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 (далі — Інструкція № 102)

Новостворена ставка заробітної плати

1806,00 + 180,60 = 1986,60 грн.

Пункт 34 Інструкції № 102

Оплата за 9 годин викладацької роботи

1986,60 грн : 18 год. × 9 год. = 993,33 грн.

Пункт 68 Інструкції № 102

Надбавка за «престижність» праці

993,33 × 20 % = 198,67 грн.

Постанова № 373

Надбавка за вислугу років

993,30 × 20 % = 198,67 грн.

Постанова № 78

Усього

993,30 + 198,67 + 198,67 = 1390,64 грн.

УСЬОГО

2769,48 + 1390,64 = 4160,12  грн.

Згідно з останнім абзацом пункту 91 Інструкції № 102 заступнику директора за години викладацької роботи, виконані, як виняток, у зв’язку з виробничою необхідністю понад норму, проводиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік. До цих годин належать і години, проведені за тимчасово відсутніх учителів. Оплату за ці години здійснюють відповідно до пункту 73 Інструкції № 102.

Згідно з додатком до листа Міністерства соціальної політики Украї­ни «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2014 рік» від 04.09.2013 № 9884/0/14-13/13 кількість робочих днів у жовтні — 23, у листопаді — 20. Фактично відпрацьованих днів у жовтні–листопаді — 43 (23 + 20).

Обчислимо розмір заробітної плати заступника директора за один робочий день (р. д.) у жовтні–листопаді:

(4160,12 + 213,70 ) + (4160,12 + 389,93 ) ÷ 43 р. д. = 207,53 грн.

Обчислимо розмір середньої заробітної плати працівника, яку слід зберегти на час підвищення кваліфікації:

207,53 грн. × 10 р. д. = 2075,30 грн.

Отже, розмір заробітної плати заступника директора за час підвищення кваліфікації становитиме 2075,30 грн.         

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді