Заробітна плата заступника директора у 2018 році

Які складові заробітної плати беруть до уваги під час нарахування зарплати заступника директора закладу загальної середньої освіти та як її обчислюють

З 01.01.2018 розмір прожиткового мінімуму працездатної особи становить 1762 грн. Тож і розмір базового посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду також 1762 грн.

Зарплата вчителя — 2019

Зміна розміру показника вплинула на визначення ставок заробітної плати (посадових окладів) працівників бюджетних установ, зокрема й шкіл.

Схеми та розміри тарифних розрядів працівників закладів освіти визначені в наказі МОН «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557 (далі — Наказ № 557).

У цьому році також підвищено ставки заробітної плати, посадові оклади педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету.

Розгляньмо, які зміни відбулися в оплаті праці заступників директора з навчальної, навчально-виховної, виховної роботи закладів загальної середньої освіти.

Зауважте!

Чинними умовами оплати праці посадові оклади заступників директора ЗЗСО не визначені — їх розраховують на основі посадового окладу директора.

Посадовий оклад директора

Посадовий оклад директору визначають щорічно під час тарифікації за обліковим складом учнів на початок навчального року (пп. «а» п. 19 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.1993 № 102; далі — Інструкція № 102).

Обчисліть оклад директора школи за допомогою калькулятора:

До визначеного посадового окладу директора додають доплати й надбавки, передбачені за цією посадою чинним законодавством, а також встановлюють підвищення.

Посадовий оклад заступника директора школи

Заступнику директора ЗЗСО посадовий оклад установлюють на 5–15% нижче посадового окладу директора.

Право встановлювати конкретний посадовий оклад заступнику належить директору відповідно до пункту 4 Постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298.

Приклад обчислення зарплати завуча,
який не має педагогічного навантаження

Розмір посадового окладу заступнику директора школи визначений на рівні 90% посадового окладу директора.

Оклад директору встановлений за 18-м тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки.

Стаж педагогічної роботи директора ― 25 років, а заступника ― 17.

У закладі функціонує дві групи продовженого дня (ГПД).

Надбавка за престижність праці цим працівникам ― 20% посадового окладу.

Складові заробітної плати

Розрахунок,
грн

Підстава

директор

заступник директора

Посадовий оклад з підвищенням

5656,00 + (5656,00 × 10 %) =
= 6221,60

(5656,00 × 90%) + (5090,40 × 10%) = 5599,44

Додаток 7 Наказу № 557

Постанова №22

Підвищення окладу за роботу ГПД

5656,00 × 5% = 282,80

5090,40 × 5% = 254,52

п. 35 Інструкції № 102

Новостворений посадовий оклад

6221,60 + 282,80 = 6504

5599,44 + 254,52 = 5854

п. 34 Інструкції № 102

Надбавка за вислугу років

6504,00 × 30% = 1951,20

5854 × 20% = 1170,80

п. 1 Постанови № 78

Надбавка за престижність праці

6504,00 × 20% = 1300,80

5854 × 20% = 1170,80

п. 1 Постанови № 373

УСЬОГО заробітна плата

6504,00 + 1951,20 + 1300,80 = 9756

5854,00 + (1170,80 × 2) = 8195,60

Отже, посадовий оклад заступнику директора встановлюють у відсотках від схемного посадового окладу директора, а доплати, підвищення і надбавки, які йому належать, до уваги не беруть.

Підвищення за роботу груп продовженого дня визначають з посадового окладу, встановленого Наказом № 557.

Приклад

Як нарахувати заробітну плату заступнику директора закладу загальної середньої освіти за години педагогічного навантаження?

Читайте в електронному журналі безплатно, взявши доступ на 3 днізміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді