Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти

Наказом МОН України від 19.12.2017 № 1633 затверджено Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти

Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти підготовлений відповідно до:

Це Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання, необхідного для оптимального оснащення освітнього процесу в усіх вікових групах закладів дошкільної освіти, де виховуються діти від народження до шести (семи) років.

Як визначено вимоги добору іграшок, посібників та обладнання для ЗДО

Зміст переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання

При укладанні Переліку враховано:

 • зміни в соціальному замовленні до якості дошкільної освіти
 • інноваційні розробки у сфері навчального забезпечення і створення розвивального предметного середовища для повноцінної організації життєдіяльності дітей задля їх вчасного цілісного і всебічного розвитку.

Перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання структурований ⇒

 • віку немовляти та раннього (від народження до 3 років)
 • передшкільного віку (від 3 до 6 (7) років)
 • основними видами дитячої діяльності

 • ігрова
 • рухова
 • художня
 • образотворча
 • музична
 • театральна
 • літературна
 • мовленнєво-пізнавальна
 • ознайомлення із природним, соціальним і предметним довкіллям
 • формування звукової культури мовлення і пропедевтика навчання грамоти, елементарних математичних уявлень
 • трудова
 • художня праця
 • праця в природі та господарсько-побутова

Такий розподіл засобів у Переліку умовний з огляду на можливість застосування багатьох його позицій в інших видах діяльності дітей та у різних формах організації дитячої життєдіяльності.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Як користуватися Примірним переліком іграшок

Перелік пропонує орієнтовну кількість іграшок, посібників та обладнання, необхідну для успішної реалізації завдань формування ключових життєвих компетенцій упродовж дошкільного дитинства в умовах усіх вікових груп закладу дошкільної освіти.

Рекомендована кількість різних видів ігрового та навчально-дидактичного обладнання визначена згідно зі встановленими Законом України «Про дошкільну освіту» нормативами наповнюваності груп закладів дошкільної освіти із розрахунку:

 • 20 дітей ​— для груп передшкільного віку (від трьох до шести (семи) років)
 • 10/15 дітей ​— для груп дітей віку немовляти і раннього віку (від народження до року і від року до трьох років відповідно).

Вона може варіюватися з урахуванням педагогічних потреб, зокрема, розраховуватися:

 • на облаштування групових приміщень та основних осередків дитячої діяльності в них
 • на оснащення фізкультурної та музичної зал, басейну, методичного кабінету, фізкультурного майданчика тощо.

Перелік можна адаптувати до потреб кожного окремого закладу дошкільної освіти залежно від:

 • типу закладу
 • загальної кількості дітей
 • наявних приміщень і ділянок території, їхніх площ тощо.

Як мити дитячі іграшки у дошкільному закладі

Наведений добір іграшок, посібників та обладнання, співвідношення обов’язкових і додаткових, основних і допоміжних засобів:

 • примірний
 • можна змінювати (доповнювати, замінювати) з огляду на:
  • першочергові потреби
  • специфіку діяльності
  • можливості закладу
  • доступні джерела фінансування
  • динамічне оновлення сучасного ігрового асортименту тощо.

Наприклад

При створенні розвивального середовища у закладах дошкільної освіти, що працюють на засадах Вальдорфської педагогіки, будуть враховані канони відповідної альтернативної освітньої програми щодо пріоритетного застосування для вільної гри іграшок із натуральних матеріалів, зокрема простих, недеталізованих ляльок із деревини, тканини, вузликових, плетених із ниток, соломи, валяних із вовни та інших.

Оснащення інвентарем для рекомендованого освітніми програмами навчання ходьби на лижах, гри в хокей за Примірним переліком доцільне за сприятливих кліматичних умов, наявності зручних і належним чином облаштованих місць на території закладу, кваліфікованих фахівців тощо

Заклади дошкільної освіти можуть коригувати цей перелік за необхідністю.

Ігрове, навчально-дидактичне обладнання, яке запропоноване додатково для застосування в освітній роботі за наявності потреби в них і можливостей придбання, розміщення та зберігання, виокремлене у Переліку позначкою*.

Методичні коментарі, наведені у колонці «Примітки» та за текстом, допоможуть педагогам облаштувати сучасне розвивальне предметне освітнє середовище у закладі дошкільної освіти.

Складено за наказом МОН від 19.12.2017 № 1633


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді