Мовленнєві ігри та вправи для дошкільників

Чимало проблем вирішуються за допомогою правильної комунікації. Навчіть дошкільників формулювати звернення, аргументувати свою думку, підтримувати розмову. Скористайтеся мовленнєвими вправами й іграми за українською народною казкою «Коза-Дереза»

Як впоратися з емоційними складнощами: поради

Мовленнєва вправа «Прошу вас»

Мета:

 • навчати формулювати звернення, добирати аргументи
 • розвивати вміння розмірковувати, формулювати судження, підтримувати діалог.

Вихователь пропонує комусь із дітей одягнути маски Кози й Зайчика та виконати певні завдання. Дитина-Коза має знайти аргументи, щоб Зайчик пустив її у свою хатку пожити; розповісти, як вона поводитиметься, що робитиме, а що — ні.

Дитина-Зайчик має сформулювати свої вимоги до Дитини-Кози, тобто ті умови, за яких він впустить її до свого будиночка. Розігрувати діалоги діти можуть у парах з іграшками або на основі картинок-ілюстрацій.

Мовленнєва вправа «Розкажи про свій будиночок»

Мета:

 • вправляти в складанні описових розповідей
 • розвивати уяву, комунікативні здібності.

Вправу ліпше проводити в підгрупах, щоб дати змогу всім охочим узяти участь. Вихователь пропонує комусь із дітей уявити себе Зайчиком і розповісти, чим гарний його будиночок, що в ньому є. Інша дитина має уявити, що вона Коза та описати будиночок, про який вона мріє, розказати, що має бути в ньому.

Відтак можна запропонувати дітям описати свій дім, визначити, що в ньому їм подобається, помріяти, що вони хотіли б мати у своєму будиночку. Спочатку вихователь своєю розповіддю подає приклад. За потреби допомагає дітям за допомогою навідних запитань.

Інтелектуально-мовленнєва гра «Хто мені допоможе»

Мета:

 • вправляти в умінні розмірковувати, аргументувати, спираючись на засвоєну раніше інформацію
 • закріплювати та поповнювати знання про особливості зовнішності та способу життєдіяльності різних тварин
 • розвивати пам’ять, уяву.

Гру ліпше проводити з підгрупою дітей. Вихователь розкладає перед дітьми предметні картинки із зображеннями метелика, курчати, горобця, лева, коня, черв’ячка тощо.

Потім пропонує комусь із дітей уявити себе зайчиком, із яким трапилась біда і який розмірковує, кого із зображених істот покликати на допомогу.

Вихователь спонукає решту дітей поміркувати разом із зайчиком, кого і чому варто/не варто кликати на допомогу, ураховуючи його розмір, уміння, можливості, особливості життєдіяльності тощо.

Полілог «Не можна, але дуже хочеться»

Мета:

 • стимулювати інтелектуальну та мовленнєву активність
 • підтримувати інтерес до розмови
 • вправляти в умінні аргументувати свою думку.

Вихователь пропонує дітям пригадати ситуації, коли їм чогось дуже сильно хотілося, а дорослі не дозволяли це зробити або не погоджувалися, заперечували. Відтак пропонує дати відповіді на запитання:

 • Що ви тоді відчували?
 • Як чинили в тих ситуаціях: слухали дорослих чи наполягали на своєму?
 • Чому важливо слухати дорослих?
 • Чому треба дотримуватися правил заборони, коли цього вимагають дорослі?
 • Як вчинила Коза?
 • Про що вона забула, коли виконувала лише своє бажання?
 • Що ви сказали б їй під час зустрічі?
 • Що робити, якщо дуже чогось хочеться, але немає змоги здійснити бажання?

Інтелектуально-мовленнєві вправи за змістом казки «Коза-Дереза»

Мета: закріплювати зміст казки.

Вправи бажано проводити з опорою на наочність.

Додай слово: вперта (хто?) …, збентежений (хто?) …, неповороткий (хто?)

Угадай за описом:

 • сірий, голодний, злий, небезпечний
 • косолапий, великий, неповороткий
 • сміливий, яскравий, голосистий
 • маленький, ображений, переляканий, заплаканий.

Хто що говорить: Що запитував дід, коли Коза поверталася додому? Що пояснював Зайчик вовчику про Козу? Що Рак пообіцяв Зайчику?

Закінчи речення:

 • Коза вчинила не по-доброму, тому що …
 • Зайчик постраждав за те, що …
 • Зайчик так перелякався, що …

Етична бесіда «Казка вчить, як на світі жить»

Мета:

 • сприяти засвоєнню моральних правил поведінки
 • вправляти в умінні підтримувати розмову.

На початку бесіди вихователь заохочує дітей обговорити вислів «Казка вчить, як на світі жить»: Чому так кажуть? Чого може навчити нас казка, якщо в ній ідеться про тварин, а не про людей?

Потім педагог запрошує дітей пригадати казку «Коза-Дереза» та відповісти на запитання:

 • Які вчинки Кози ви запам’ятали?
 • Які з них викликали у вас обурення? Чому? За потреби вихователь допомагає пригадати такі вчинки: брехала господарям, обдурила Зайчика, погрожувала його друзям.

Вихователь пропонує дітям пригадати ситуації, коли люди засуджували схожу поведінку інших людей. А які дії Зайчика не заслуговують на схвалення? Чому?

Після відповідей дітей вихователь узагальнює вчинки Зайчика: довірився незнайомому, плакав замість просити про допомогу, не намагався переконати Козу, захистити свій дім.

Як висновок бесіди вихователь з допомогою дітей формулює важливі правила, яких навчила казка:

 • не можна брати чужого без дозволу
 • не можна ображати слабшого за себе
 • не можна віднімати силою
 • не варто оминати чужу біду.

Завершити розмову можна тренувальними вправами, що вправлятимуть дітей в умінні переконувати, заперечувати, просити про допомогу тощо. Варто пропонувати дітям ситуації, наближені до їхнього реального життя.

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді