Перелік документації кабінету інформатики в школі

Переліком документації свого кабінету інформатики поділився з редакцією порталу «Педрада» вчитель інформатики з Чернівеччини

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Загальна нормативно-правова база

Документи кабінету інформатики

№ з\п

Назва документа

Примітка

1.

Положення про навчальні кабінети

наказ МОН від 20.07.2004 № 601

2.

Положення про кабінет інформатики

наказ МОН від 20.05.2004 № 407

3.

Паспорт кабінету інформатики

У зв’язку з втратою чинності ДСанПіН 5.5.6.009-98 цілком обґрунтованим буде оформлення паспорта кабінету інформатики за формою, що подана в додатку 1 до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

4.

Правила користування кабінетом інформатики учнями

5.

Графік роботи кабінету

6.

Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики

Додаток до п. 5.3 розділу Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання ЗНЗ

7.

Інвентарна книга матеріальних цінностей

Додаток 1 до п. 4.9 розділу 4 Положення

8.

Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)

9.

Перелік електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)

10.

Перспективний план роботи кабінету інформатики (на 5 років)

11.

План роботи кабінету на навчальний рік

12.

Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання системи загальної середньої освіти

наказ МОН від 21.06.2010 № 614

13.

Акт уведення в експлуатацію НКК

НКК — навчальний комп’ютерний комплекс

14.

Паспорт НКК

15.

Схема ЛОМ класу

ЛОМ — локальна мережа

16.

Схема ЛОМ школи

17.

Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики та ІКТ

Санітарно-гігієнічні вимоги

№ з\п

Назва документа

Примітка

1.

Санітарні норми для кабінету інформатики

Втрата чинності згідно з наказом МОЗ від 26.06.2017 № 709

МОН і МОЗ розроблюють нові санітарні правила

2.

Санітарний паспорт кабінету інформатики

Техніка безпеки та охорона праці

№ з\п

Назва документа

Примітка

1.

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

наказ МОН від 15.08.2016 № 974

2.

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-1.21-98

3.

Акт введення в експлуатацію кабінету інформатики

оформлюють під час створення чи переобладнання кабінету

до складу комісії входять представники відповідних органів державного нагляду — охорони праці, пожежної безпеки та ін.

4.

Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики

оформлюють перед початком нового навчального року

5.

Акт перевірки заземлення

6.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 № 81

7.

Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання

8.

Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті

9.

Правила поведінки в кабінеті інформатики школи

10.

Журнал проведення інструктажу з техніки безпеки в комп’ютерному класі

11.

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці з учнями в кабінеті

12.

Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

13.

Посадова інструкція вчителя інформатики

14.

Функціональні обов’язки вчителя інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

15.

Комплекси фізкультурних пауз (зняття зорової та статичної втоми)

16.

План евакуації з кабінету в аварійних ситуаціях

17.

Стенд з охорони праці з розміщенням основних документівзміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді