Завантаження системи забезпечення якості шкільної освіти

Голова Державної служби якості освіти Руслан ГУРАК представляє бачення внутрішньої системи забезпечення якості освіти на стратегічній сесії «Система забезпечення якості шкільної освіти. Завантаження». Пропонуємо тези його виступу

Немає жодного сумніву, що новий Закон про освіту відкриває нову сторінку в побудові Нової української школи, школи майбутнього.

Разом з цим, створити нову українську школу, у якій використовуватимуть нові форми, методи і засоби навчання, новий рівень організації управлінської діяльності, без внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що має допомогти поліпшити загальну дієвість школи та забезпечити міцну основу для ініціатив щодо сталого розвитку, забезпечення виконання вимог державного стандарту, неможливо.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Забезпечення та підвищення якості освіти

Одним із головних завдань реформування системи освіти є забезпечення та підвищення якості освіти.

Забезпечення та підвищення якості освіти передбачено положеннями:

 • Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою ВРУ від 14.04.2016 № 1099-VIII
 • Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988-р
 • Закону України «Про освіту».

За період середньорічна охопленість закладів освіти плановими та позаплановими заходами державного нагляду (контролю) становила:

Для вирішення завдання з реформування системи освіти необхідне спільне розуміння якості освіти, формування системи забезпечення якістю в комплексі всіх її елементів:

 • інституційна складова
 • інструменти та процедури забезпечення якості
 • механізми самоаналізу та мотивації
 • моніторинг та оцінювання за критеріями якості.

Систему забезпечення якості освіти не можна побудувати одночасно в усій країні. Вона формується послідовно і поетапно, формально (стандарти, процедури), і неформально.

Що змінюється в загальній середній освіті

Становлення Державної служби якості освіти

Першою цеглиною в побудові системи забезпечення якості освіти стало утворення у 2017 році на базі ДІНЗ Державної служби якості освіти як центрального органу виконавчої влади з територіальним органами.

Ідеологія Державної служби якості освіти заснована на трансформації системи «контролю та покарання» в систему «довіри та допомоги».

Враховуючи наявний значний розрив очікувань з боку безпосереднього замовника якісної освіти — суспільства, необхідно:

 • з одного боку, задовольнити суспільні потреби у достовірній, повній, точній і своєчасній інформації про те, як забезпечується освітній процес
 • з іншого боку, допомогти кожній школі сформувати якісне освітнє середовище.

Що сталося з прийняттям нового Закону України «Про освіту»:

 • ліквідовано атестацію шкіл — процедуру, яка себе дискредитувала як неефективну складову
 • скасовано функції інспектування в місцевих управліннях освіти
 • передано повноваження контролю якості освітньої діяльності від місцевих органів влади до територіальних органів Державної служби якості освіти.

Повноваження Державної служби якості освіти

Служба якості наділена більш широкими повноваженнями, ніж ДІНЗ.

Повноваження можна згрупувати за трьома напрями інституційного розвитку системи забезпечення якості освіти:

 • допомога і підтримка закладам освіти, учасникам освітнього процесу
 • моніторинг, оцінювання, перевірка
 • формування відкритого експертного середовища

Інституційний аудит

Одним із основних інструментів забезпечення і підвищення якості освіти має стати інституційний аудит.

Основне завдання інституційного аудиту — домогтися, щоб усі заклади освіти надавали якісну освіту.

Виходячи з положень статті 45 Закану України «Про освіту» інституційний аудит складається з двох видів:

 • встановлення достовірності і законності — відповідність вимогам законодавства, ліцензійним умовам, підтвредження змісту і порядку надання освтініх послуг, правомірності прийняття адміністративних рішень
 • визначення ефективності — оцінювання організації освітнього та управлінського процесів в закладі освіти.

Результатом інституційного аудиту будуть рекомендації для усунення та запобігання порушень, та ефективного і сталого розвитку закладу освіти.

Напрями інституційного розвитку системи забезпечення якості освіти

Що зроблено для якості освіти і що заплановано

Уже зроблено:

 • утворено Державну службу якості освіти
 • затверджено Положення про неї та приведні відповідні нормативно-правові акти для забезпечення її діяльності
 • розроблене рішення Уряду щодо утворення територіальних органів Служби
 • розпочато роботу з розроблення стандартів і рекомендацій щодо внутрішньої системи забезпечення якості повної загальної середньої освіти та процедури проведення інституційного аудиту в школах.

Заплановано зробити у 2018–19 роках:

 • здійснити пілотування з розбудови 6 територіальних органів (2018)
 • запустити програму з підготовки освітніх експертів для територіальних органів Служби
 • допомогти керівникам шкіл з впровадженням внутрішньої системи забезпечення якості освіти через пілотування
 • запустити пілотні інституційні аудити.
 • визначити процедуру експертизи та затвердження освітніх програм для початкової школи (крім типових і тих, що розроблені на основі типових).

Підсумовуючи, Державна служба якості освіти стане надійним фундаментом для реформи середньої загальної освіти.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді