Інтерактивні музичні ігри в дитячому садку

Дізнайтеся, як проводити інтерактивні музичні ігри для дітей з використанням кольорового парашута, шифонових хустинок, м’ячів і кубиків

Нові орієнтири в музичному репертуарі

Музичні ігри — це інтерактивні методи навчання в дитячому садку, які допомагають музичному керівнику працювати над розвитком дітей у багатьох напрямах. Розвиток музичних здібностей дітей дошкільного віку має вагоме значення не лише в контексті їхнього подальшого навчання гри на музичному інструменті, танцювальної діяльності тощо. Музичний розвиток тісно пов’язаний  і зі становленням важливих умінь та особистісних якостей дітей, зокрема:

 • розвинений інтонаційний та тембровий слух знадобиться дітям під час вивчення мов — рідної та іноземних
 • стабільне відчуття ритму, метра та структури музичного твору допоможе дітям опановувати точні науки, складати зв’язні, логічні тексти (усно та письмово)
 • емоційна чуйність до музики, уміння її сприймати споріднена зі здатністю до емпатії, умінням співпереживати іншим людям.

Музична гра постає як універсальний метод навчання та розвитку дітей. Існує безліч захопливих та ефективних музичних ігор з використанням допоміжних засобів. Аби урізноманітнити музичну діяльність дітей на заняттях, запропонуйте їм незвичайні інтерактивні музичні ігри з використанням кольорового парашута, шифонових хустинок, м’ячів та кубиків.

Музичні ігри на заняттях у дистадку:

Музичні ігри з кольоровим парашутом

Ігри з кольоровим парашутом – це інтерактивні методи музичного виховання, які нині набувають дедалі більшої популярності, адже цей незвичний атрибут приваблює своєю яскравістю і дітей, і дорослих. Під час ігор діти вчаться синхронно управляти парашутом, узгоджувати рухи один з одним.

Ігри з кольоровим парашутом є ефективною формою розвитку таких здібностей і вмінь дітей:

 • відчуття ритму, динаміки, темпу
 • уміння орієнтуватися у просторі
 • уміння взаємодіяти в колективі.

Ігри з кольоровим парашутом проводьте зі зростанням рівня складності завдань, відповідно до того, як діти поступово вправлятимуться в керуванні ним. Спочатку допоможіть їм опанувати найпростіші базові рухи, а саме:

 • вгору-вниз — діти разом плавно піднімають та опускають парашут
 • колесо — тримаючи парашут однією рукою, рівномірно рухаються по колу
 • гойдалка — тримаючи парашут двома руками, розкачують його праворуч-ліворуч
 • хвилі маленькі та великі — швидко трясуть парашут, а потім виконують широкі помахи руками.

Доцільно одразу ж пов’язувати виконання цих рухів із візуальним втіленням руху музики. Наприклад, рухи «вгору-вниз» та «хвилі» можна озвучити голосом, вокалізуючи вгору-вниз, на крещендо-дімінуендо, гліссандо, із великою-малою амплітудою хвиль тощо. Натомість під час руху по колу слід пропонувати дітям крокувати ритмічно — «грати ногами» ритмічний супровід пісні.

Під час використання інтерактивних методів навчання використовуйте метроритмічну підтримку. Це розвиватиме в дітей відчуття ритму, метра і темпу . Для цього використовуйте один із видів супроводу:

 • музичний — фонограму, гру педагога на фортепіано або іншому інструменті
 • ритмічний — гру педагога чи дітей на одному або декількох шумових інструментах, використання «звучних жестів».

Приклад гри з кольоровим парашутом 

Покотилось сонце лугом

Завдання: розвивати в дітей моторні навички та відчуття простору.

Хід гри. Діти тримають парашут двома руками, промовляють текст і виконують відповідні рухи:

Покотилось сонце лугом

До високої гори,

Піднімалось вище, вище

І зірвалось до води.

Хвилі сонечко гойдали,

Вправо-вліво колисали.

А піднявся вітерець —

Поніс сонце навпростець:

Через море синє-синє,

Повз сади й ліси осінні,

Вітра дощик зупинив

І на небі залишив.

Ось і райдуга з’явилась!

А мені все це наснилось!

йдуть по колу

піднімають парашут вгору

стрімко опускають парашут донизу

гойдають внизу парашут праворуч-ліворуч

утворюють маленькі хвилі

біжать по колу, тримаючи парашут внизу

уповільнюють кроки, поступово піднімаючи парашут догори

зупиняються і різким помахом вгору роблять купол

присідають і розкладають парашут на підлозі

Інтерактивні музичні ігри в дитячому садкуСкачайте більше ігор з парашутом

Музичні ігри з м’ячем

Музичні ігри з м’ячем – це інтерактивні методи навчання, що сприяють формуванню просторових уявлень, загостренню уваги. Використання різних за розміром та матеріалом м’ячів сприяє підвищенню чутливості тембрового слуху дітей. Окрім того, у них поступово укріплюється відчуття рівномірної метричної пульсації музики.

Пропонуючи дітям гру з м’ячем, витримуйте єдиний метроритм, адже саме він організує цілісність форми гри й перетворює звичайну гру на музичну.

Початкові ігри з м’ячем засновані на простих діях із ним, як-от:

 • кочення
 • биття об підлогу
 • підкидання в різних напрямках
 • передавання або кидання один одному.

Навчаючи дітей ритмічних рухів із м’ячем, відбивайте спершу початок кожного рядка вірша чи пісні й поступово робіть дроблення частішим (аж до складів). Згодом спробуйте з дітьми відбивати сильні частки та інтонаційно важливі слова.

Уже на початковому етапі ігор із м’ячем долучайте вокалізацію — утілення голосом амплітуди й характеру руху м’яча. Важливо закріпити у дітей навичку чітко озвучувати початок і кінець цього руху. Замість голосу використовуйте й шумові інструменти — маракас, дзвіночок, брязкальце тощо.

Приклад музичної гри з м’ячем

Збираємо намисто

Завдання:

 • розвивати в дітей поліфонічний слух, увагу, відчуття ритму
 • навчити дітей використовувати ланцюгове дихання.

Хід гри. Діти стоять кружка і передають по колу м’яч. У кого він опиняється в руках, той неголосно починає співати свій звук (коли дихання закінчується — легко вдихає і продовжує співати). Після того як коло замкнулося («зібрали намисто»), м’яч передають у зворотному порядку, діти по черзі замовкають.

Спочатку проводьте гру в довільному темпоритмі, а потім, коли діти опанують процес, — ритмізуйте, додавши супровід шумового інструмента. Зверніть увагу дітей на загальне звучання «намиста» під час «збирання», а також коли воно вже «зібране» (співають усі діти) — співзвуччя часто виходить незвичайним, чарівним.

Інший варіант тої самої гри — «Пісенька з намистинок». Діти співають пісню, стоячи у колі і передаючи м’яч на початок кожного рядка чи на кожне слово.

Інтерактивні музичні ігри в дитячому садкуСкачайте більше ігор з м’ячем

Ігри із шифоновими хустинками

Під час музичних ігор із різноколірними шифоновими хустинками (або стрічками) у дітей розвивається насамперед пластичність і точність рухів. Окрім того, такі інтерактивні методи навчання дошкільників містять у собі елемент кольоротерапії — сполучення яскравих кольорів позитивно впливає на настрій дітей.

Діти можуть виконувати рухи з хустинками самостійно, парами або в хороводі. Найпростіші – це ігри на спонтанне пластичне втілення одного музичного образу з використанням шифонових хустинок. На складнішому рівні використовуйте два-три контрастні музичні образи із присвоєнням їм символів – наприклад: «День та ніч», «Великий та малий метелики», «Три стани води (тече, парує, замерзла)». Для точнішого розуміння і відтворення дітьми контрастних образів вигадайте разом із дітьми сюжет для такої гри.

Ще складніший рівень ігор із шифоновими хустинками передбачає зображення хустинкою звуковисотного та динамічного руху звуків. Для цього потрібен уже добре розвинений музичний слух, адже діти мають уважно слухати, як рухається музика, і водночас якомога точніше утілювати цей рух хустинкою в повітрі.

Приклад гри з шифоновими хустинками

Сова та мишенята

Завдання: розвивати в дітей увагу і фантазію; відчуття ритму і темпу музики; здатність пластично втілювати музичний образ — емоційну чутливість до музики.

Хід гри. Для гри заздалегідь створіть фонограму із двох контрастних музичних епізодів, які чергуються декілька разів: повільного, тихого, мінорного або мажорного (ніч) та швидкого, енергійного, мажорного (день).

Серед дітей оберіть одну сову, решта — мишенята. Сова вдень спить, а вночі полює на мишенят. Мишенята, навпаки, вдень весело танцюють, а вночі ховаються від сови в нірки — накриваються різноколірними шифоновими хустинками.

Педагог вмикає фонограму, діти рухаються відповідно до музики. Мишеня, яке не встигло під час зміни музичного епізоду одразу сховатися в нірку, хапає сова і відносить у своє гніздо.

Інтерактивні музичні ігри в дитячому садкуСкачайте більше ігор з хустинками

Музичні ігри з кубиками

Музичні ігри з кубиками ефективні для розвитку:

 • відчуття ритму і метра
 • тембрового слуху
 • колективної (ансамблевої) взаємодії.

Такі ігри можна проводити індивідуально, у малих та великих групах.

Найпростіші ігри з кубиками засновані на відбиванні ними метра або ритму вірша (лічилки, пісеньки). Для розвитку тембрового слуху дітей використовуйте кубики різних розмірів та виготовлені з різних матеріалів.

Основні прийоми гри кубиками для дітей:

 • самостійне стукання кубиками один об інший
 • стукання по кубиках іншої дитини
 • стукання по різних поверхнях (стілець, підлога, килимок тощо).

Дещо складніші ігри містять водночас гру кубиками й ритмічне передавання їх по колу. Це вже потребує розвинутого відчуття ритму і вміння взаємодіяти в колективі, утім коли діти опановують його, то грають із захопленням. Починайте з дітьми ігри, що містять передавання кубиків, з найпростішого ритмічного завдання з одним кубиком «беру собі — кладу тобі» в супроводі ритмічної музики, а відтак поступово ускладнюйте процес.

Приклад музичної гри з кубиками

Сам заграю й передам

Завдання: розвивати в дітей відчуття ритму та навички колективної взаємодії.

Хід гри. Діти сидять у колі на колінах і тримають у кожній руці по кубику. Якщо діти передаватимуть кубики по колу праворуч, то активною буде права рука, а ліву слід покласти на коліні кубиком догори, і навпаки.

Педагог співає або супроводжує дії дітей грою на фортепіано. Діти співають або промовляють слова пісні «Сам заграю й передам» і виконують відповідні рухи. Згодом, коли діти добре знатимуть цю гру, можна обійтися без слів, натомість лише ритмічно грати кубиками і передавати їх під музичний супровід педагога.

Інтерактивні музичні ігри в дитячому садкуСкачайте більше ігор з кубиками

Характеристика інтерактивних методів навчання та докладні описи музичних ігор з використанням кольорового парашута, шифонових хустинок, м’ячів та кубиків допоможуть урізноманітнити музичну діяльність дошкільників на заняттях у дитячому садку. Але важливо самим грати з дітьми, а не лише навчати їх.

Отримуйте радість від ігрової взаємодії з дітьми. Гра дарує дітям стан щастя, який допомагає їм засвоїти будь-який матеріал легко й непомітно. Також спільна гра формує між педагогом і дітьми атмосферу довіри, прийняття одне одного як рівноправних партнерів у захопливому світі гри. Тож із вашого боку не критика, а підтримка дитячих ідей і старань відкриє шлях до їхньої зацікавленості музикою.

За матеріалом Світлани Бойченко, керівника гуртка «Музикування» дитячого клубу «Вогник»,
м. Кропивницький

Музичні додатки:зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді