План роботи з логіко-математичного розвитку дітей середнього дошкільного віку

Які форми занять запланувати для логіко-математичного розвитку вихованців середньої групи на рік

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

План роботи з логіко-математичного розвитку дітей п’ятого року життя на навчальний рік

Програмові завдання

Дидактичні форми, методи, засоби

Уміння, що характеризують рівень досягнень дитини

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ

 • Створювати позитивний емоційний фон для навчання
 • Стимулювати розвиток творчої уяви
 • Розвивати абстрактне мислення
 • Стимулювати бажання розв’язувати математичні завдання

 • Виявляти свободу, ініціативу у виборі завдань логіко-математичного змісту
 • Вигадувати продовження казки, розповіді на споріднені теми
 • Користуватися математичною термінологією
 • Зв’язно розмірковувати, користуючись простими словесними конструкціями

ЛОГІКО­-МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗВИТОК

Кількість та лічба

 • Ознайомлювати з цифрами від двох до п’яти
 • Формувати навички лічби від двох до п’яти шляхом утворення множин з різною кількістю об’єктів
 • Розвивати уявлення про те, що число віддзеркалює лише кількість предметів і не залежить від їх якості та просторового розміщення
 • Навчати диференціювати порядкові та кількісні числівники

 • Перелічувати предмети, звуки, рухи
 • Рахувати на слух, на дотик, за допомогою зору
 • Перетворювати рівність у нерівність і навпаки
 • Визначати кількість предметів, розміщених у рядок, по колу, хаотично

Величина

 • Порівнювати два предмети за довжиною, шириною, висотою
 • Будувати серіаційний ряд за величиною у висхідному та низхідному порядку від найдовшого/ найкоротшого до найширшого/ найвужчого
 • Проблемні ігрові ситуації
 • Прийом попарного порівняння, протилежності/парності математичних понять
 • Користуватися прийомами обстеження — тактильно-зорового, рухового
 • Розповідати про розмір кожного елемента в ряду величин, обирати з-поміж усіх предметів найкоротший/ найдовший, найширший/ найвужчий

Форма

 • Ознайомлювати з трикутником як геометричною фігурою
 • Навчати розпізнавати та називати трикутник на основі порівняння й протиставлення

 • Проблемні ігрові ситуації
 • Сюжетні картинки, дидактичні й сюжетно-дидактичні ігри

 • Визначати властивості трикутника шляхом обстежувальних рухів — накладанням, прикладанням, показом кутів, сторін, вершин
 • Моделювати різновиди трикутників
 • Упізнавати й розрізняти круг, квадрат, трикутник, знаходити ці фігури довкола себе

Простір

 • Формувати вміння орієнтуватися в просторі відносно свого тіла
 • Навчати визначати та називати напрямки: вперед-назад, вправо-вліво, вгору-вниз

 • Ігри типу «Мандрівники», «Прогулянка лісовими стежинами»
 • Виготовлення колективного колажу «Незвичайний простір»
 • Називати напрямки, характеризувати власне місцезнаходження словами — математичними термінами
 • Виконувати прості інструкції, діяти чітко, впевнено, спрямовувати своє тіло, обираючи правильний напрямок

Час

 • Розширювати уявлення про частини доби, їх послідовність
 • Навчати свідомо оперувати поняттями «учора», «сьогодні», «завтра»
 • Навчати користуватися простою круговою моделлю частин доби та пір року
 • Сюжетні картинки, дидактичні й сюжетно-дидактичні ігри
 • Колективна робота — виготовлення колажу «Час навколо нас»
 • Розуміти цілісність доби через засвоєння узагальнювального поняття того, що будь-які взяті послідовно частини доби утворюють загальне поняття «доба»

Олена Брєжнєва, доцент кафедри дошкільної освіти
Маріупольського державного університету, канд. пед. наук.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді