Програма гуртка з тістопластики «Чудо-тісто»

Ліплення із солоного тіста підвищує сенсорну чутливість дітей, розвиває дрібну моторику рук і допомагає розвивати уяву. Організуйте гурток із тістопластики для ваших дошкільників

Заняття в гуртку з тістопластики дають дітям можливість моделювати світ і своє уявлення про нього в просторово-пластичних образах. Діти не лише бачать те, що вони створюють, а й відчувають виріб тактильно, за потреби змінюють його та вдосконалюють.

Основним інструментом під час ліплення є руки, тому рівень виконання роботи залежить від володіння власними рухами, від ступеня розвитку дрібної моторики, яка удосконалюється під час роботи з тістом.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Тістопластика сприяє:

 • підвищенню сенсорної чутливості, тобто стимулює сприймання форми, фактури, кольору, ваги, пластики
 • удосконаленню дрібної моторики рук
 • синхронізації роботи обох рук, півкуль головного мозку
 • розвитку уяви та просторового мислення
 • формуванню вміння планувати роботу для реалізації задуму, передбачати результат і досягати його
 • формуванню розумових здібностей
 • розширенню художнього кругозору
 • формуванню художньо-естетичного смаку.

Програма гурткової роботи з тістопластики передбачає застосування технології ігрового навчання та педагогіки співпраці. На заняттях гуртка застосовують різні методи навчання: ігрові, наочні, практичні. Кожне заняття містить теоретичну частину і практичне виконання завдання.

Програма розроблена з урахуванням вікових особливостей дітей старшого дошкільного віку.

 • Кількість занять на рік: 60
 • Тривалість: 25-30 хвилин
 • Періодичність: двічі на тиждень.

Мета гурткової роботи з тістопластики:

 • створити в закладі дошкільної освіти умови для індивідуальної та творчої реалізації дошкільників
 • виховувати в них організованість та акуратність
 • сприяти налагодженню в дітей міжособистісних взаємин.

Основні завдання гурткової роботи з тістопластики:

 • розвивати в дітей пізнавальні процеси, як-от сприймання, увага, пам’ять, уява
 • розкривати творчий потенціал
 • сприяти оволодінню навичками спілкування та колективної творчості
 • удосконалювати дрібну моторику
 • ознайомлювати з різновидами тістопластики та вправляти у виготовленні та декоруванні творчих виробів із солоного тіста.

Для розв’язання поставлених завдань програма передбачає чотири основних види занять:

 • ліплення
 • художній розпис
 • декорування виробів із солоного тіста
 • бесіди про образотворче мистецтво і красу навколишнього світу.

Основні види занять пов’язані між собою, доповнюють одне одного. Проводять їх упродовж усього навчального року з урахуванням сезонності, календарних свят та інтересів дітей. Кожне заняття має теоретичну й практичну складову.

На заняттях з гурткової роботи з тістопластики діти оволодівають основними прийомами роботи із солоним тістом, засвоюють правила користування ручними інструментами для оброблення пластичних матеріалів, а також правила безпеки життєдіяльності.

Програма орієнтує педагогів на створення умов для розкриття й активізації творчих здібностей дошкільника. Робота за програмою стимулює дітей до образного сприймання навколишнього світу, виховує в них естетичний смак, потяг до прекрасного. Діти навчаються перетворювати світ за допомогою фантазії, творчості, спілкування з іншими людьми.

Тематичний план роботи гуртка з тістопластики

Теми

Кількість занять

Теоретичні заняття

Практичні заняття

Заняття-знайомство

1

1

-

Облаштування робочого місця. Інструменти. Ознайомлення з технікою роботи з тістом

2

1

1

Приготування солоного тіста для ліплення. Зберігання тіста

2

1

1

Ліплення крупних деталей. Ліплення простих дрібних елементів

2

1

1

Створення різної фактури поверхні: «Загадкові сліди»

2

1

1

Скріплення деталей між собою. Сушіння та запікання готових виробів

1

1

-

Нанесення захисної поверхні. Оформлення готового виробу

1

-

1

Створення барельєфів «Весела гусінь», «Калинка-малинка», «Соняшник»

7

1

6

Роль мистецтва в житті людини

1

1

-

Ведмедик-панда. Мавпочка. Пінгвіни на крижині

6

1

5

Сніговичок. Клоуни. Ялинкова фантазія

4

1

3

Різдвяний ангел. Різдвяний віночок

4

1

3

Святковий пиріг для тата

2

2

Валентинки

3

1

2

Подарунок мамі. Листівка «Букет троянд»

4

1

3

Колаж «Весняні квіти»

3

1

2

Зірки та комети. У далекому космосі

4

1

3

Райські пташки

3

1

2

Ліпимо казку

3

1

2

Дерево бажань

2

2

Підготовка до виставки

2

1

1

Творчий звіт у формі виставки

2

2

Усього:

60

18

42

Програмовий зміст роботи гуртка з тістопластики

Освітні завдання

Навчальні

Ознайомлювати з історією тістопластики.

Навчати працювати із солоним тістом, інструментами, які використовують у тістопластиці, дотримуючись правил безпеки.

Ознайомлювати з різновидами тістопластики.

Навчати прийомів роботи із солоним тістом:

 • ліплення конусоподібних форм
 • ліплення з використанням защипів, відтягування, наліпів тощо
 • виготовлення об’ємних фігурок тварин із зображенням їх найпростіших рухів
 • об’єднання створених окремих фігурок-образів у цілісну композицію із дотриманням пропорцій просторового розміщення.

Навчати самостійно створювати вироби із солоного тіста (фігурки людей, тварин, птахів; предмети; прикраси) та композиції з них.

Формувати здатність створювати вироби та композиції із солоного тіста на задану тему та за власним задумом.

Удосконалювати навички продуктивної взаємодії під час виконання колективних робіт.

Розвивальні

Підвищувати сенсорну чутливість, зокрема сприймання:

 • форми
 • фактури
 • кольору
 • ваги
 • пластики.

Розвивати дрібну моторику рук, поліпшувати синхронізацію роботи обох рук.

Виховні

Виховувати інтерес до образотворчого мистецтва.

Формувати естетичний смак, інтерес до занять з тістопластики: ліплення, декорування, художнього розпису.

Виховувати самостійність, акуратність, старанність, наполегливість.

Очікувані результати

Дитина:

 • володіє елементарними прийомами тістопластики
 • розуміє поняття «гармонійність художньої композиції»
 • виявляє сформований інтерес до створення оригінальних виробів за власним творчим задумом
 • вміє самостійно обирати доцільні прийоми роботи із солоним тістом для втілення того чи того образу, декорувати, художньо розписувати і презентувати свої вироби
 • виконує творчі завдання індивідуально, у парі, в групі.

За матеріалом Наталії Швайгерт, завідувача,
Марини Фролової, вихователя-методиста ДНЗ №3,
м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської обл.

Центральна частина статичний блок 2