Справи директора ЗДО на січень–лютий

Директорові закладу дошкільної освіти в поміч — перелік управлінських та інших справ на січень–лютий календарного року

Відвідування ЗДО без організації харчування: як оформити

Здійснюючи управління закладом дошкільної освіти, керівник, окрім управлінської діяльності, опікується питаннями:

Оглянемо орієнтовну циклограму роботи керівника ЗДО на перші місяці календарного року.

Важливі справи січня

 

Управлінська діяльність

Підготувати наказ про перенесення робочих днів у 20__ році

Затвердити графік відпусток працівників закладу на 20__ рік та ознайомити з ним працівників

Організувати роботу щодо упорядкування справ і документів попереднього діловодного року для їх експертизи зберігання

Проаналізувати виконання плану роботи закладу на рік

Перевірити стан освітнього процесу (відповідно до річного плану роботи)

 

 )

Скласти та подати до відповідного органу управління освітою звіт дошкільного навчального закладу за рік (форма 85-к)

Видати наказ про за харчування дітей пільгових категорій у закладі встановлення батьківської плати

Внести до річного плану роботи закладу зміни 

за потреби

Розробити та затвердити номенклатуру справ та порядок документообігу в закладі

Внести зміни утарифікації педагогічних працівників

Розробити колективний договір та додатки до нього чи внести зміни, доповнення до чинного колективного договору та його додатків

Розробити правила внутрішнього розпорядку закладу чи внести зміни до них

Видати наказ про призначення виконувача обов’язків директора на час його відсутності

Організувати списання обладнання, інвентарю і матеріалів, які непридатні для використання

Упорядкувати особові справи та трудові книжки працівників

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Підготувати накази про організацію роботи з

цивільного захисту у 20__ році

⇒ питань охорони праці у 20__ році

Проаналізувати стан травматизму у 20__ році та скласти план заходів щодо запобігання травматизму

Скласти довідку про стан роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності у 20__ році

за потреби

Методична діяльність

Проаналізувати результативність проведення новорічних ранків

Підготувати план роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів із фізкультури на лютий

Скласти план підготовки дозасідання педагогічної ради (відповідно до річного плану роботи)

Проаналізувати роботу з молодими спеціалістами (якщо такі є)

Освітня діяльність

Розробити систему роботи щодо формування психологічної готовності старших дошкільників до шкільного навчання за результатами діагностування

Провести заходи з українознавства до Дня соборності України

Медичне обслуговування та організація харчування

Проаналізувати стан організації харчування дітей у закладі у 20__ році

⇒ та видати відповідний наказ

Проаналізувати стан захворюваності дітей у 20__ році

Провести моніторинг середньорічної чисельності дітей, зокрема дошкільників віком від трьох до шести (семи) років

Внести пропозиції відповідному органу управління освітою щодо встановлення розміру батьківської плати за харчування дітей пільгових категорій

Скласти план заходів із гігієнічного виховання

за потреби

 

 

Важливі справи лютого

Управлінська діяльність

Вивчити стан виконання ухвалених педагогічною радою управлінських рішень

Затвердити графік проведення святкових ранків

Провести засідання педагогічної ради

Видати накази про:

⇒ впровадження заходів щодо економного використання води, тепла, електроенергії

за потреби

⇒ результати оперативного контролю з питань організації харчування дітей

⇒ підготовку закладу до весняного періоду

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Перевірити ведення документації з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Створити комісію щодо перевірки виконання Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей

за потреби

Методична діяльність

Погодити плани роботи вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, керівників гуртків на березень

Скласти довідку про результати тематичного вивчення стану освітньої роботи педагогів (у разі завершення вивчення)

Підготувати анкети для опитування педагогів і батьків щодо роботи закладу

Провести засідання робочої групи зі складання плану роботи закладу на наступний навчальний рік

Надати консультації та методичну допомогу педагогам щодо підготовки виступів на засіданні педагогічної ради, організувати тематичні виставки методичних і дидактичних засобів, підготувати проект рішення педагогічної ради

Погодити сценарії святкових ранків, присвячених Міжнародному жіночому дню 

Внести корективи в план вивчення системи роботи педагогів, які атестуються

за потреби

Організувати педагогічні читання (конференцію) з актуальних питань роботи закладу

Освітня діяльність

Провести діагностування дошкільної зрілості дітей шестирічного віку

Організувати проведення Дня здоров’я

Підготуватися до відзначення Міжнародного дня рідної мови

Скласти сценарії святкових ранків, присвячених Міжнародному жіночому дню

Медичне обслуговування та організація харчування

Проаналізувати стан фізичного розвитку дітей та комплектування їх за групами здоров’я

Скласти список працівників закладу, які підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам у березні

Оформити матеріали медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей кожної групи

Підготувати звіт про щеплення

Скласти картотеку страв відповідно до примірного чотирьохтижневого меню на весняний період

Перевірити дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму в кожній групі

Скласти примірне чотирьохтижневе меню на весняний період

за потреби

 зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді