Інвертаризація у закладі освіти: як провести

Які є вимоги до проведення інвентаризації у закладі освіти та як їх виконати

Майно та розрахунки бюджетна установа, якою є заклад освіти, інвентаризує за Положенням про інвентаризацію.

Інвентаризація-2022: що зробити в грудні Дедлайни і найважливіші етапи

За яких умов проводити інвентаризацію

Інвентаризацію забезпечує керівник закладу освіти. Саме керівник визначає об’єкти інвентаризації, періодичність та строки її проведення й створює необхідні умови для цього. У цих випадках визначені закладом строки проведення інвентаризації не можуть перевищувати строків, визначених Положенням про інвентаризацію.

Інвентаризація-2022: що зробити в грудні

Є  випадки, коли інвентаризацію потрібно провести, а саме:

 • перед складанням річної фінансової звітності в обсязі, визначеному пунктом 6 цього розділу, з урахуванням особливостей проведення інвентаризації і в строки, визначені пунктом 10 цього розділу;
 • у разі передачі майна бюджетної установи в оренду, передачі бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління (на дату передачі), крім передачі в межах одного органу управління, в інших випадках, визначених законодавством;
 • у разі зміни матеріально відповідальних осіб, а також у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів або на вимогу хоча б одного члена колективу (бригади) при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності (на день приймання-передачі справ) в обсязі активів, які є на відповідальному зберіганні;
 • у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником закладу;
 • за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення інвентаризації. У цих випадках інвентаризація має розпочатися у термін і в обсязі, зазначених у документі цих органів, але не раніше дня отримання закладом освіти відповідного документа;
 • у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником закладу освіти;
 • у разі припинення закладу в обсязі, визначеному пунктом 6 цього розділу;
 • у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (на дату такого переходу);
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

 

Для чого проводити інвентаризацію

Інвентаризацію проводять, щоб забезпечити достовірність даних бухгалтерського обліку та фінансову звітність закладу освіти. Тож під час інвентаризації активів і зобов’язань перевіряйте і документально підтверджуйте їх наявність, стан, відповідність крите­ріям визнання і оцінку.

Відображення результатів інвентаризації

Результати інвентаризації на підставі затвердженого протоколу інвентаризаційної комісії відображайте в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності того звітного періоду, у якому закінчена інвентаризація.

Розбіжності, виявлені при інвентаризації, врегульовуйте за порядком, визначеним пунктом 4 розділу IV «Перевірка та оформлення результатів інвентаризації» Положення про інвентаризацію. Оприбуткуйте зі збільшенням доходів спеціального фонду звітного періоду виявлені в лишках:

 • основні засоби;
 • нематеріальні активи;
 • цінні папери, грошові кошти, їх еквіваленти;
 • інші оборотні матеріальні цінності, тобто продукти харчування, канцтовари тощо.

 

Джерело: стаття журналу Практика управління закладом освіти

 зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді