Матеріали до посадової інструкції завідувача господарством навчального закладу

Скористайтеся матеріалами, щоб укласти посадову інструкцію завідувача господарства. Скачайте у форматі Word та доповніть її з огляду на специфіку діяльності вашого закладу

Посадові інструкції складають з огляду на положення:

  • Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
  • Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Вихідні та робочі 2020

Зауважте!

Посадові та робочі інструкції в закладах освіти слід переглядати не рідше ніж раз на п’ять років

За такої потреби стануть у пригоді актуалізовані шаблони цих документів. Вони розміщені в рубриці «Організація роботи навчального закладу» веб-програми «КОЗА Онлайн: Школа»

2. Завдання та обов’язки

2.1. Здійснює керівництво роботою з господарського обслуговування навчального закладу.

2.2. Здійснює контроль за господарським обслуговуванням та санітарно-гігієнічним станом навчального закладу.

2.3. Організовує контроль за раціональним використанням матеріальних цінностей навчального закладу. Забезпечує збереження майна навчального закладу, його відновлення та поповнення.

Справи керівника на ЛИСТОПАД

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта
Завдання керівника закладу освіти з питань охорони праці. На який конкретних аспектах зосередитися?

2.4. Бере участь у підготовці звіту щодо надходження та витрачання матеріальних цінностей.

2.5. Організовує роботу з благоустрою, прибирання та озеленення території навчального закладу.

2.6. Організовує поточний та капітальний ремонт приміщень і будівель навчального закладу, ремонт спортивного та ігрового обладнання, інвентарю, меблів; контролює якість і своєчасність проведення відповідних робіт.

2.7. Створює умови для ефективної роботи технічного персоналу навчального закладу.

2.8. Спрямовує і координує роботу підпорядкованого йому технічного персоналу, веде облік робочого часу цієї категорії працівників.

2.9. Організовує інвентарний облік майна навчального закладу, проводить інвентаризацію майна, своєчасно оформлює звітність та веде відповідну документацію.

2.10. Розробляє і періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання конкретних господарських робіт, узгоджує їх зі службою охорони праці.

2.11. Організовує навчання, проводить інструктажі з охорони праці технічного персоналу навчального закладу.

2.12. Дотримується правил і норм охорони праці, пожежної безпеки.

2.13. Проходить обов’язкові профілактичні медичні огляди.

2.14. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці раз на три роки.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з господарського обслуговування — не менше 1 року.

6.2. Володіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для виконання управлінських функцій на посаді, яку обіймає; високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, загальної культури; володіння ефективними формами, методами організації господарської діяльності навчального закладу.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді