Нові стандарти освіти: довіряю школі, люблю вчитися, радію життю

Хода Концепції Нової української школи супроводжуватиметься поступовою зміною державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти. Яких змін чекати і коли?

Вимоги до освітніх компетентностей, яких учні загальноосвітніх шкіл набувають за 11 років навчання, задекларовані в державних стандартах:

 • початкової загальної освіти (затв. постановою КМУ від 20.04.2011 № 462)
 • базової і повної загальної середньої освіти (затв. постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392).

Однак із втіленням концептуального реформування середньої освіти «Нова українська школа» впроваджуватимуть і нові освітні стандарти.

Строки запровадження нових стандартів освіти

Початкова школа

Базова середня школа

Профільна середня школа

1-4 класи

5-9 класи

10-12 класи

Розроблення та затвердження нового стандарту

2016 рік

2019 рік

2023 рік

Запровадження нового стандарту

2018 рік

2022 рік

2027-2029 роки

Нові освітні стандарти Нової української школи

► Новий Державний стандарт початкової освіти (2018)

Стандарти середньої освіти відповідатимуть Рекомендаціям Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (18.12.2006) та спиратимуться на міжнародний досвід:

 • Австралії
 • Англії
 • Ірландії
 • Канади
 • Синґапуру
 • США
 • Фінляндії
 • Шотландії.

Чому школі потрібні нові державні стандарти освіти

З червня 2016 року триває процес розроблення основного документа — Стандарту повної загальної середньої освіти, що:

 • охопить усі три освітні ступені нової школи
 • опише очікувані навчальні результати учнів за кожною освітньою галуззю
 • розкриє компетентнісний потенціал шкільної освіти
 • відобразить навчальний поступ школярів.

Новій українській школі потрібні оновлені стандарти, відповідаючи на зовнішні та внутрішні виклики задля розвитку держави:

зовнішні виклики

внутрішні виклики

Безпека:

– міжнародна

– національна

– особиста

Етика:

– нігілізм

– егоїзм

– аморальність

– культ «техногенних інновацій»

Конфлікт поколінь

Система цінностей та установок, заснованих на споживацькому ставленні до матеріальних благ

Війна та окупація українських територій:

– посттравматичні синдроми у школярів

– внутрішнє переміщення сімей

Відсталість економіки країни

Відсутність довіри до держави в особі трьох гілок влади:

– судової

– законодавчої

– виконавчої

Недовіра до школи

Новий стандарт як відповідь на виклики покликаний:

 • розбудовувати демократичну культуру в загальноосвітніх навчальних закладах через

– відпрацювання належних механізмів захисту прав громадян

– утвердження принципів педагогіки партнерства

 • усталювати демократичні цінності взаємо-

– поваги

– довіри

– розуміння

 • формувати гармонійно розвинену особистість у трьох сферах:

– духовній — «Відчуваю!»

– інтелектуальній — «Думаю!»

– фізичній — «Дію!»

 • урівноважувати IQ (пізнавальний інтелект) та EQ (емоційний інтелект) дитини, прищеплюючи:

– антистресовий потенціал

– оптимістичний світогляд

– самоусвідомлення

– самоконтроль

– адаптаційні здібності

 • розширювати сфери функціонування української мови у вітчизняному інфопросторі
 • гарантувати право на вивчення рідної мови у загальноосвітніх навчальних закладах представникам:

– нацменшин

– корінних народів

 • створювати належні умови для вивчення іноземних мов задля рівних умов для українських громадян на міжнародному ринку праці
 • розвивати ІКТ-технології та інноваційність у новій школі
 • підвищувати якість шкільної освіти через:

– мотивацію педпрацівників

– оптимізацію навчальних програм

– ресурсне забезпечення школи

– трансформації в управлінні освітою.

+ Громадсько-активна школа

Очікувані результати від упровадження нових стандартів

 • для учнів, вчителів, батьків, держави, роботодавців

 • розуміння ключових компетентностей, якими має володіти учень по завершенню кожного ступеня освіти
 • усвідомлення цілей освітнього процесу та механізмів їх реалізації
 • для освітнього процесу в цілому

 • упорядкування змісту шкільної освіти відповідно до потреб:

– учнів

– педагогів

– суспільства

 • активізація зусиль усіх партнерів нової школи, щоби підтримати освітню реформу

У чому відмінність від держстандартів 2011 року

Новий стандарт освіти має стати надійним фундаментом для:

 • нової структури школи
 • профільного навчання.

Саме тому він суттєво різнитиметься від чинних нині державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Порівняння старих та нових освітніх стандартів

Держстандарти 2011 року

Новий стандарт

 • обмежене коло користувачів

 • широке коло користувачів
 • не адресований педагогу

 • адресований зокрема й педагогу
 • обмежує педагогів встановленими рамками

Учитель працює з уже розробленим і затвердженим навчальним планом та програмою

 • надає педагогам широку професійну свободу — самостійно:

– складати освітні та навчальні програми і плани

– добирати методи і підходи до навчання

– облаштовувати відкрите сучасне освітнє середовище

 • одноразовий у використанні: після затвердження навчальних програм і підручників стає, по суті, незатребуваним

 • багаторазовий — як перманентний інструмент створення нових освітніх програм
 • націлений на процес

 • націлений на результат
 • базується на формуванні знань

 • ґрунтується на компетентнісному підході
 • передбачає велику кількість:

– фактологічного матеріалу

– навчальних предметів

 • зменшує рівень завантаженості учнів:

– предметами — завдяки інтегруванню

– фактами — на користь розвитку нових вмінь і практичної діяльності

 • двокомпонентний:

– базовий навчальний план

– характеристика освітніх галузей

 • багатокомпонентний:

– власне стандарт

– похідні від стандарту освітні програми та інструментарій оцінювання результатів учнів

 • включає 7 освітніх галузей:

– мови та літератури

– мистецтво

– математика

– природознавство

– технології

– здоров’я і фізична культура

– суспільствознавство

 • включає 10 освітніх галузей:

– мовно-літературна

– мистецька

– математична

– природнича

– технологічна

– фізкультурна

– соціальна та здоров’язбережувальна

– громадянська та історична

– іншомовна

– інформатична

Як відбуватиметься оцінюванням навчальних результатів учнів

Наразі у вітчизняній освітній системі відсутній інструментарій, який би дав змогу об’єктивно оцінити рівень оволодіння ключовими компетентностями.

Звичайна 12-бальна система оцінювання не годиться для цього, адже важко оцінити, наприклад, такі уміння учнів, як:

Учень четвертої промислової революції

 • вчитися впродовж життя
 • комунікувати
 • проявляти:

– підприємницькі здібності

– лідерські якості

Однак розробники пояснюють, що формувальне оцінювання учнів можливе на основі очікуваних результатів, що будуть чітко прописані у нових стандартах.

Також пропонують використовувати нестандартні інструменти, як-то:

 • самооцінювання
 • взаємооцінювання.

Одначе для підсумкового оцінювання потрібні нові спеціальні інструментарії.       зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді