Види благодiйної дiяльностi

Теми:

Вiдповiдно до , благодiйники спiльно чи iндивiдуально можуть здiйснювати благодiйну дiяльнiсть на пiдставi добровiльного вибору одного або кiлькох таких її видiв:

  • безоплатна передача у власнiсть коштiв, iншого майна, а також безоплатне вiдступлення бенефiцiарам майнових прав;
  • безоплатна передача бенефiцiарам права користування та iнших речових прав на майно i майновi права;
  • безоплатна передача бенефiцiарам доходiв вiд майна i майнових прав;
  • безоплатне надання послуг та виконання робiт на користь бенефiцiарiв;
  • благодiйна спiльна дiяльнiсть та виконання iнших контрактiв (договорiв) про благодiйну дiяльнiсть;
  • публiчний збiр благодiйних пожертв;
  • управлiння благодiйними ендавментами;
  • виконання заповiтiв, заповiдальних вiдказiв i спадкових договорiв для благодiйної дiяльностi;
  • проведення благодiйних аукцiонiв, негрошових лотерей, конкурсiв та iнших благодiйних заходiв, не заборонених законом.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді