ЗНО 2021: які предмети будуть обов’язковими

Фізика не є обов’язковою для вступу в заклади вищої освіти України на жодну спеціальність

Математика залишається в пріоритеті.

Нові рекомендації ВООЗ щодо роботи в умовах пандемії

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, результати ЗНО з математики вимагатимуть як другий обов’язковий предмет при вступі на 81 спеціальність зі 135. Зокрема, для всіх спеціальностей галузей знань «Транспорт», «Охорона здоров’я», «Інформаційні технології», «Виробництво та технології», «Архітектура» тощо.

Крім того, у 2021 році тест ЗНО з української мови і літератури буде обов’язковим при вступі на 44 спеціальності здебільшого гуманітарного профілю. Нововведенний тест лише з української мови вимагатиметься для вступу на 91 спеціальність.

Також при вступі на значну кількість спеціальностей (17) вимагатимуться обов’язкові знання з історії України. З-поміж них деякі гуманітарні спеціальності, а також «Правоохоронна діяльність», «Соціальна робота» тощо.

ЗНО з біології буде обов’язковим для 14 спеціальностей, зокрема для частини спеціальностей галузі знань «Аграрні науки та продовольство», а також галузі знань «Хімічна та біоінженерія».

ЗНО: заходи безпеки

Іноземна мова буде обов’язковою при вступі лише на 6 спеціальностей: «Середня освіта (мова і література)», «Філологія», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Міжнародні відносини» та «Міжнародне право».

Хімія та географія є найменш затребуваними предметами для вступу до закладів вищої освіти. Зокрема тести ЗНО з цих предметів будуть обов’язковими лише для двох спеціальностей кожен: «Середня освіта (хімія)» та «Середня освіта (Географія)», а також для природничих спеціальностей «Хімія» та «Географія» відповідно.

Статичний блок для новин

Статті за темою

Усі статті за темою

Цифровізація української освіти: реалізація, проблеми і перспективи

Через необхідність дистанційного навчання актуальним і перспективним напрямом розвитку вітчизняної системи освіти стала її цифровізація. Що вона передбачає, з якими проблемами зіткнулись розробники Національної платформи цифрової освіти, що чекає педагогів і здобувачів освіти в перспективі – у нашій статті
9952

Мозковий штурм — інструмент сучасної педагогічної ради

«Сучасна педагогічна рада» — поняття широке і нечітке. Тут можна розуміти інноваційну, інтерактивну, нестандартну форми проведення педради, а чи яку іншу, не менш цікаву. Ми ж зупинимося на методі брейнштормінгу, або мозкового штурму, який дедалі більше входить в освітню практику і є ознакою нетрадиційного підходу керівництва у виборі форм роботи з педагогами
12278

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді