Формуємо психологічну культуру педагога

Червневе число журналу «Практичний психолог: Школа» присвячено питанню формування психологічної культури педагога. Ознайомившись із публікаціями, ви дізнаєтеся, як формувати в педагогів ставлення до дитини і дитинства як до найвищих цінностей, поглиблювати їхні знання з вікової та педагогічної психології, а також грамотно будувати взаємодію з кожною дитиною.

Підвищення психологічної культури педагога є багатоаспектним завданням, тому добираючи матеріали до червневого числа журналу «Практичний психолог: Школа», ми прагнули висвітлити якомога більше питань, щоб допомогти вам, колеги, розв’язувати різні професійні завдання під час роботи з педагогічним колективом.

Постать педагога має непересічне значення в житті кожної людини. І практичний психолог, який прагне бути успішним і ефективним у своїй роботі, розуміє це. Тому й обирає пріоритетним напрямом власної професійної діяльності роботу з педагогічним колективом. Адже особистісні зміни визначальної постаті навчально-виховного процесу, тобто педагога, безпосередньо впливають на головного учасника цього процесу — дитину. Про те, як грамотно організувати відповідний психологічний супровід педагогічного колективу, йдеться у статтях «Підвищуємо рівень психологічної культури педагога», «Взаємодія з дитиною як прояв психологічної культури педагога» і «Рефлексія — основний механізм підвищення психологічної культури педагога».

Професійна діяльність педагога здебільшого має віддалені результати, тому фахівцю іноді складно день у день мотивувати себе на виконання одноманітної роботи. Матеріал «Творчий потенціал та креативність педагога як запорука професіоналізму» стане у пригоді під час проведення психологічною службою навчального закладу відповідної корекційно-розвивальної роботи. У ньому йдеться про те, як допомогти педагогу віднайти приховані та неусвідомлювані резерви самоактуалізації і розвитку творчого потенціалу. Також подано пам’ятку для практичного психолога «Психологічний супровід творчої діяльності педагогічного колективу».

Варто приділити особливу увагу проблемі збереження психологічного здоров’я педагога. Публікації «Супровід збереження психологічного здоров’я педагога» та «Визначення рівня емоційного вигорання педагога» дадуть практичному психологу змогу знайти оптимальні шляхи запобігання виникненню синдрому емоційного вигорання в педагогічному колективі, вчасно діагностувати це психологічне явище за допомогою відповідних методик.

Відповідь на запитання «Чи можливе взаєморозуміння різних поколінь у загальноосвітньому навчальному закладі?» шукайте у статті «Спільні інтереси педагогів та учнів як засіб стимулювання взаєморозуміння». У ній висвітлено проблему інформаційного «розриву» між молодшим та старшим поколіннями і запропоновано програму для педагогів щодо стимулювання взаєморозуміння між педагогами та учнями шляхом формування спільних інтересів.

Психологічний клуб для педагогів, ситуація успіху в навчальній діяльності дитини, профілактика важковиховуваності в учнівському середовищі — усе це та багато іншої корисної інформації читайте на сторінках червневого числа журналу «Практичний психолог: Школа».

Центральна частина статичний блок 1

Статті за темою

Усі статті за темою

Протокол засідання атестаційної комісії

Сьогодні атестація педагогів відбувається відповідно до нової редакції Положення про атестацію педагогічних працівників. Згідно з цим Положенням, засідання атестаційної комісії оформляються протоколом. Хто за нього відповідає, які дані він повинен містити, як скласти Протокол засідання атестаційної комісії – читаємо далі.
1056

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді