Проект Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Міністерством освіти і науки України запропоновано до розгляду проект Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Системне національно-патріотичне виховання є однією з головних складових національної безпеки України. Воно сприяє зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави.

У проекті Концепції описано механізми реалізації патріотичного виховання молоді, зокрема щодо вдосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді, діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянським суспільством, інформаційного забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Упровадження системи національно-патріотичного виховання передбачено в декілька етапів: 1-й — 2015 рік, 2-й — 2016–2017 роки, 3-й — 2018–2019 роки.

На першому етапі планується: аналіз стану системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні; створення нормативно-правового підгрунтя, інформаційно-методичного забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді; створення інформаційного ресурсу навчально-методичних матеріалів.

На другому етапі передбачається: розроблення навчальних програм, підручників, посібників, навчально-методичних видань з української літератури, історії України, Захисту Вітчизни як інваріантної, так і варіативної складових для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, з урахуванням цілей та завдань національно-патріотичного виховання дітей та молоді; підготовка та видання методичних рекомендацій по організації виховних заходів, роботи клубів, центрів патріотичного виховання тощо; залучення дітей та молоді до військово-патріотичних ігор, зокрема військово-патріотичної спортивної гри «Сокіл» («Джура»).

На третьому етапі забезпечується: проведення моніторингу системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді за допомогою соціологічних опитувань, психологічного тестування; проведення науково-методичних конференцій, створення банку передового педагогічного досвіду на інформаційному веб-ресурсі; аналіз системи національно-патріотичного виховання, встановлення досягнень і викликів, корекція навчально-виховних впливів з урахуванням результатів моніторингу.

Зауваження та пропозиції до проекту Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді слід надсилати на електронну адресу: [email protected] до 16 лютого 2015 року.

Центральна частина статичний блок 1

Статті за темою

Усі статті за темою

Протокол засідання атестаційної комісії

Сьогодні атестація педагогів відбувається відповідно до нової редакції Положення про атестацію педагогічних працівників. Згідно з цим Положенням, засідання атестаційної комісії оформляються протоколом. Хто за нього відповідає, які дані він повинен містити, як скласти Протокол засідання атестаційної комісії – читаємо далі.
1038

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді