Спостереження за дитиною пiсля введення вакцини

Скiльки має тривати спостереження за дитиною пiсля введення вакцини?

Для профiлактики раннiх пiслявакцинальних реакцiй та ускладнень рекомендоване обов’язкове спостереження за дитиною протягом перших 30 хв. пiсля щеплення з подальшим проведенням термометрiї та оцiнкою загального стану дитини та мiсцевої реакцiї. Протягом цього часу пiсля щеплення дитина має перебувати в полiклiнiцi. У разi погiршення самопочуття медичнi працiвники в манiпуляцiйному кабiнетi нададуть дошкiльнику першу невiдкладну допомогу.

План карантинних заходів

Увага!

Згiдно з даними Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я 90% усiх зареєстрованих випадкiв пiслявакцинальних ускладнень зумовленi технiчними помилками, зокрема такими, як:

  • порушення стерильностi;
  • недотримання технiки введення вакцин;
  • неправильний вибiр способу, мiсця i часу введення вакцини

Батьки мають органiзувати належний нагляд за дитиною протягим наступних трьох–п’яти днiв пiсля вакцинацiї, що передбачає:

  • уникання контактiв з iнфекцiйними хворими;
  • запобiгання переохолодження дитини;
  • недопущення психоемоцiйних стресiв тощо.

Варто зауважити, що активному виробленню антитiл пiсля вакцинацiї сприяє дотримання здорового способу життя, зокрема збалансоване харчування, повноцiнний сон, фiзичнi вправи, прогулянки на повiтрi, загартовування та позитивнi емоцiї.

Календар профілактичних щеплень

Увага!

Щеплення дитини можливе у випадку, коли медичний працiвник засвiдчує, що дитина здорова та не має протипоказань до вакцинацiї

Сертифікація в системі базової освіти