Право державного службовця працювати керiвником навчального закладу пiсля виходу на пенсiю

Чи має право державний службовець пiсля виходу на пенсiю працювати на посадi керiвника навчального закладу?

Так, працювати на зазначенiй посадi запитувач може, але пенсiю йому виплачуватимуть не в повному обсязi.

Чому так?

Протягом 2015 року пенсiю, якщо її розмiр перевищує 150% прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, виплачують в розмiрi 85%призначеного розмiру, але не менше 150% прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть.

Цей порядок не поширюєтьсяна iнвалiдiв I та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи та учасникiв бойових дiй, осiб, на яких поширюється дiя . Тому якщо запитувач належить до однiєї з зазначених категорiй, то пенсiю йому виплачуватимуть у повному обсязi.

З 01.01.2016 пiд час роботи запитувача, зокрема, на науковiй посадi пенсiю йому виплачуватимуть у розмiрi, визначеному . Слiд зазначити, що Перелiк посад наукових (науково-педагогiчних) працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, вищих навчальних закладiв ІІІ-ІV рiвнiв акредитацiї, перебування на яких дає право на призначення пенсiї та виплату грошової допомоги у разi виходу на пенсiю вiдповiдно до , затверджений .

Пунктом 2 зазначеного порядку в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рiвнiв акредитацiї передбачена, зокрема, посада керiвника (ректора, президента, начальника тощо).

У разi працевлаштування пенсiонер має надатитериторiальному управлiнню Пенсiйного фонду України за мiсцем проживання документ, що пiдтверджує факт прийняття на роботу, iз зазначенням посади, дати працевлаштування та наказу про прийняття на роботу.

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді