Порядок приймання дiтей до дошкiльного навчального закладу

Для того щоб органiзовано провести кампанiю з приймання дiтей до дошкiльного навчального закладу, керiвнику слiд:

 • вивчити нормативно-правову базу, що регламентує порядок приймання дiтей до дошкiльного навчального закладу;
 • оформити iнформацiйний стенд для батькiв, дiти яких вiдвiдуватимуть дошкiльний навчальний заклад;
 • проаналiзувати мережу груп та кiлькiсть дiтей у них, визначити наявнiсть вiльних мiсць у поточному роцi. Скласти орiєнтовну мережу груп на наступний навчальний рiк;
 • визначити кiлькiсть дiтей, якi стоять на черзi до дошкiльного навчального закладу;
 • повiдомити батькiв про наявнiсть вiльних мiсць у дошкiльному навчальному закладi;
 • проаналiзувати завантаженiсть дошкiльних навчальних закладiв, якi розмiщенi неподалiк, та наявнiсть у них вiльних мiсць;
 • поiнформувати батькiв у разi вiдсутностi вiльних мiсць у дошкiльному навчальному закладi про наявнiсть мiсць у дошкiльних навчальних закладах, якi розмiщенi неподалiк;
 • призначити час зустрiчi з батьками;
 • ознайомити батькiв з перелiком документiв, якi необхiдно подати для зарахування дитини до дошкiльного навчального закладу, та з порядком приймання дiтей;
 • перевiрити правильнiсть оформлення медичних документiв, пiдписати заяви вiд батькiв щодо прийняття їхнiх дiтей до дошкiльного навчального закладу;
 • ознайомити батькiв зi Статутом дошкiльного навчального закладу, Правилами внутрiшнього розпорядку, режимом роботи дошкiльного навчального закладу, умовами адаптацiйного перiоду для дитини;
 • провести оглядову екскурсiю дошкiльним навчальним закладом;
 • познайомити батькiв та дитину з вихователями, помiчником вихователя, медичним працiвником, музичним керiвником, iнструктором з фiзкультури;
 • органiзувати зустрiч батькiв з практичним психологом дошкiльного навчального закладу;
 • отримати за потреби вiд батькiв згоду на обробку їхнiх персональних даних та персональних даних дитини;
 • внести данi про дитину до Журналу прибуття (вибуття) дiтей у дошкiльному навчальному закладi;
 • повiдомити данi про дитину вихователям групи, до якої її зараховано. Простежити, щоб данi були внесенi до Книги вiдомостей про дiтей та їхнiх батькiв, до Журналу облiку щоденного вiдвiдування дiтьми групи та до Листка здоров’я вихованцiв;
 • зустрiтися з батьками пiсля декiлькох днiв вiдвiдування дитиною дошкiльного навчального закладу, поцiкавитися враженнями, надати вiдповiдi на запитання, якi хвилюють батькiв.

Увага!

Саме у першi хвилини спiлкування у батькiв складається враження як про дошкiльний навчальний заклад, так i про його керiвника, i це враження запам’ятовується надовго. Тому пiд час першої зустрiчi з батьками важливi всi деталi — увiчливiсть, стиль одягу, загальна манера поведiнки тощо

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді