Діти яких сімей безплатно харчуватимуться у дошкільних закладах 2017 року

Батьки за певних умов можуть бути звільнені від плати за харчування дитини у дошкільному закладі. Визначальним показником є сукупний дохід на кожного члена сім’ї. З’ясуємо, яким буде прожитковий мінімум для звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах у 2017 році

Учора, 20 грудня, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект Державного бюджету України на 2017 рік (№ 5000). Статтею 7 цього проекту прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць установлено в таких розмірах:

  • з 01.01.2017 — 1544 грн
  • з 01.05.2017 — 1624 грн
  • з 01.12.2017 — 1700 грн

З огляду на ці показники визначають право сімей на звільнення від плати за харчування дітей у дошкільних закладах.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Як урегульоване питання оплати харчування

Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах державної та комунальної форм власності регламентоване Законом України «Про дошкільну освіту», а також прийнятими на його виконання:

Саме цими документами визначено, за яких умов батьки (особи, які їх замінюють) мають право на звільнення від плати за харчування їхніх дітей у дошкільних навчальних закладах.

Зокрема, до такої пільгової категорії належать сім’ї, сукупний дохід на кожного члена яких за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Його щороку встановлюють законом про Державний бюджет України.

Визначаємо прожитковий мінімум на 2017 рік

Спочатку розрахуємо рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) на одного члена сім’ї на 2016 рік.

Розрахунок рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) на одного члена сім’ї у 2016 році

Показник

Гарантований мінімум

Підстава

дані

обчислення

Середній розмір прожиткового мінімуму у 2015 році

1253 грн

(1176 грн + 1330 грн.) ÷ 2

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

– з 01.01.2015 — 1176 грн

– з 01.09.2015 — 1330 грн

Середній розмір прожиткового мінімуму у 2016 році

1408 грн

(1330 грн + 1399 грн + 1496 грн) ÷ 3

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

– з 01.01.2016 — 1330 грн

– з 01.05.2016 — 1399 грн

– з 01.12.2016 — 1496 грн

Індекс зростання середнього розміру прожиткового мінімуму у 2016 році порівняно з 2015 роком

1,1237

1408 грн ÷ 1253 грн

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) на одного члена сім’ї у 2016 році

461 грн

410 грн × 1,1237

410 грн — рівень забезпечення прожиткового мінімуму на одного члена сім’ї у 2015 році

З огляду на новий загальний показник прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць відповідно до статті 7 проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (№ 5000) розрахуємо рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2017 році.

Розрахунок рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) на одного члена сім’ї у 2017 році

Показник

Гарантований мінімум

Підстава

дані

обчислення

Середній розмір прожиткового мінімуму у 2016 році

1408 грн

(1330 грн + 1399 грн + 1496 грн) ÷ 3

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

– з 01.01.2016 — 1330 грн

– з 01.05.2016 — 1399 грн

– з 01.12.2016 — 1496 грн

Середній розмір прожиткового мінімуму у 2017 році

1623 грн

(1544 грн + 1624 грн + 1700 грн) ÷ 3

Загальний показник прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становить:

– з 01.01.2017 — 1544 грн

– з 01.05.2017 — 1624 грн

– з 01.12.2017 — 1700 грн

Індекс зростання середнього розміру прожиткового мінімуму у 2017 році порівняно з 2016 роком

1,1153

1623 грн ÷ 1408 грн

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) на одного члена сім’ї у 2017 році

532 грн

461 грн × 1,1153

461 грн — рівень забезпечення прожиткового мінімуму на одного члена сім’ї у 2016 році

Отже

У 2017 році безплатно харчуватися в дошкільних навчальних закладах можуть діти батьків, чий сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував 532 грн

Додаткові державні гарантії

Із 01.01.2016 розширено коло тих, хто звільняється від плати за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. Це батьки:

  • дітей з інвалідністю

  • незалежно від типу закладу, в якому вони перебувають

Раніше плату з батьків таких дітей не справляли, якщо діти перебували у таких типах ДНЗ (групах), як:

спеціальні

– санаторні для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу

  • підставою для звільнення є довідка про призначення допомоги, видана органами праці та соціального захисту


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді