Плата за харчування дітей у спеціальних дошкільних навчальних закладах

Чи сплачують батьки за харчування дітей у спеціальних дошкільних закладах (групах)?

Питання щодо плати за харчування дітей в дошкільних нав­чальних закладах (далі — плата за харчування) регламентовані, зокрема, статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (далі — Закон про дошкільну освіту), постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 № 1243 (далі — Постанова) та прийнятому на виконання цієї постанови Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки від 21.11.2002 № 667 (далі — Порядок).

Пунктом 2 Постанови та пунктом 2.6 Порядку визначено, що плата не справляється за харчування дітей у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу, спеціальних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку.

Тобто, якщо дитина, яка потребує корекції фізичного або розумового розвитку, відвідує спеціальний дошкільний навчальний заклад або спеціальну групу в комбінованому дошкільному навчальному закладі, то батьки такої дитини не сплачують за її харчування незалежно від виду порушення в неї: зору, слуху, мовлення, опорно-­рухового апарату, інтелекту, затримка психічного розвитку.

Слід зазначити, що Законом про дошкільну освіту в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 № 911 розширено коло осіб, яких звільняють від плати за харчування. Це, зокрема, батьки дітей або особи, які їх замінюють із сімей, що отримують, допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III, а також батьки дітей з інвалідністю (незалежно від типу навчального закладу, в якому такі діти перебувають).

Для батьків, які мають троє і більше дітей, розмір плати зменшується на 50%.

Крім того, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування або підприємства, організації, яким підпорядковано дошкільний заклад, можуть установлювати додаткові пільги щодо батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, підприємств, організацій, установ. Це визначено зазначеним вище Порядком.          

 

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді