Освітні програми, розроблені не на основі типових: що треба знати

У 2022/2023 навчальному році освітні програми розглядатимуть відповідно до умов, зазначених у новому листі МОН. Нюанси — у статті

Як вести облік тимчасово переміщених учнів

Правові засади розроблення та впровадження освітніх програм закладів загальної середньої освіти визначає стаття 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX.

Так, освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог Закону.

Не потрібно затверджувати у Державній службі якості освіти:

  • типові освітні програми;
  • освітні програми закладів освіти, розроблені на основі типових освітніх програм;
  • освітні програми, затверджені закладами освіти після проходження інституційного аудиту, що засвідчив високий рівень їхньої освітньої діяльності та внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Освітня програма, розроблена не на основі типової освітньої програми (далі — Освітня програма), підлягає затвердженню Службою.

До Служби подають освітні програми, складниками якої є навчальні програми, розроблені не на основі модельних навчальних програм, та мають гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі». Цей гриф надають предметні (галузеві) експертні комісії відповідно до підпункту четвертого пункту 5 розділу I Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (наказ МОН від 20.07.2020 № 931, далі — Порядок надання грифів). Підстава — експертні висновки комплексної науково-методичної, психолого-педагогічної та антидискримінаційної експертизи.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 3 розділу IV Порядку надання грифів навчальну програму розглядають на засіданнях кількох комісій, якщо вона охоплює компетенції різних рівнів, галузей освіти та/або потребує кількох предметних (галузевих) експертиз. На підставі позитивних експертних висновків комісій надається лише один гриф.

Для того щоб отримати гриф для навчальних програм, слід подати до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» документи відповідно до пунктів 1 і 2 розділу III Порядку надання грифів на адресу: вулиця Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035 або е-mail: [email protected].


ЦЕ ВАЖЛИВО

Скільки навчальних програм, розроблених не на основі модельних освітніх програм, має містити освітня програма, щоб вважатися такою, яку має затверджувати Державна служба якості освіти України?

До Державної служби якості освіти України подають освітню програму, яка містить хоча б одну навчальну програму, розроблену не на основі модельних програм, і якій надано гриф «Схвалено до використання в освітньому процесі».


До якої установи потрібно звернутися, щоб отримати гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі»?
Щоб отримати гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» розробники звертаються до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» з документами відповідно до пунктів 1 і 2 розділу III Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (наказ МОН від 20.07.2020 № 931).


Який гриф повинна мати навчальна програма, розроблена не на основі модельних освітніх програм, яка входить до переліку навчальних програм освітньої програми?
Навчальна програма у сфері повної загальної середньої, розроблена не на основі модельних навчальних програм, має отримати гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» (підпункт 4 пункту 5 та абзацу п’ятого пункту 7 Порядку про надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам, наказ МОН від 20.07.2020 № 931).

Джерело: стаття журналу Заступник директора школи

Сертифікація в системі базової освіти