Методичні рекомендації МОН щодо проведення ДПА з іноземних мов

Міністерство освіти і науки розробило методичні рекомендації щодо особливостей проведення ДПА з іноземних мов

Порядок медичного обслуговування учнів: вивчаємо за п’ять хвилин

Міністерство освіти і науки України розробило й опублікувало методичні рекомендації щодо особливостей проведення ДПА з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному році.

Відповідно до наказу МОН від 12 жовтня 2020 року №1262 щодо проведення ДПА у 2020/2021 навчальному році, здобувачі освіти, які для проходження атестації вибрали третім навчальним предметом історію України, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іноземну мову і навпаки.

Водночас здобувачі освіти, які вибрали третім навчальним предметом одну з іноземних мов, можуть вибрати четвертим навчальним предметом іншу іноземну мову.

Крім того, відповідно до п. 19 розділу ІІ Порядку проведення ДПА, здобувачам повної загальної середньої освіти, які в поточному або попередньому календарному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту з іноземної мови рівня B-1 і вищого рівня (для класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарту або академічним рівнем) або рівня В-2 (для класів із поглибленим вивченням іноземних мов) і вищого рівня, результати цих іспитів зараховуються як атестація з іноземної мови.

ДПА-2021: хто проходить та з яких предметів

Рекомендований перелік міжнародних мовних іспитів, результати яких зараховуються як атестація з іноземної мови на 2020/2021 навчальний рік, розміщено за посиланням.

Основні положення рекомендацій

ДПА в 2020/2021 році проходитиме згідно з чинним законодавством України.

Атестація з іноземної мови (англійської, німецької, іспанської або французької мови відповідно до освітньої програми закладу освіти) проводиться для осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти (у 9 класах закладів загальної середньої освіти). Іноземна мова є одним із навчальних предметів зі списку, з яких проводиться атестація (за рішенням педагогічної ради закладу освіти, затвердженим наказом керівника закладу освіти).

Тест ДПА з іноземних мов буде складатися з трьох частин: аудіювання, читання та використання мови, за підготовленими вчителем матеріалами. А також завдання мають відповідати усім вимогам, що затверджені державними стандартами та навчальними програмами.

Учитель іноземної мови повинен сформувати завдання з трьох обов’язкових складових певного рівня відповідно до типу закладу освіти на окремому бланку. До складу матеріалів має входити:

  • аудіозапис тексту на будь-якому електронному носії, що використовується для проведення частини аудіювання з одним післятекстовим завданням;
  • текст для читання з одним післятекстовим завданням;
  • текст із пропущеними словами на використання мови.

Кількість варіантів має бути однаковою з кількістю учнів у класі, які виявили бажання проходити атестацію з іноземних мов, крім аудіозапису тексту та післятекстового завдання до нього. Ця складова тесту є єдиною для всієї групи. Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до розроблених критеріїв та схеми оцінювання завдань. На виконання усіх завдань відводиться 60 хвилин.

Вимоги до складових частин атестації для 9-го класу

Перше завдання. Слухання тексту та виконання післятекстового завдання.

Типи аудіотекстів: записаний текст, повідомлення, телефонні перемовини тривалістю 1-2 хвилини для закладів загальної середньої освіти та 3-4 хвилини для класів (груп) з поглибленим вивченням іноземних мов.

Теми текстів повинні стосуватися щоденних ситуацій спілкування та відповідати віковим особливостям та інтересам учнів 9 класів. Прослуховування тексту проводиться двічі, після чого виконується тестове завдання.

Форми завдань: множинний вибір з трьома варіантами відповідей, завдання із вибором відповіді вірно/невірно. Для кожного тестового завдання пропонується декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна – правильна.

Друге завдання. Читання тексту та виконання післятекстового завдання.

Типи текстів: статті із періодичних видань; листи; оголошення, реклама; розклади; меню, кулінарні рецепти; програми; особисті нотатки, повідомлення.

Форми завдань: завдання із вибором правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності (добір логічних пар); запитання з короткими відповідями (2-3 слова); встановлення логічного порядку простого тексту; знаходження аргументів та висновків; встановлення зв’язків між інформаційними блоками; вибір назв абзаців тексту із запропонованих назв. Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна.

Третє завдання. Використання мови. Це завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Забезпечення: тексти, різні за обсягом та складністю, пов’язані із ситуаціями повсякденного спілкування.

Форми завдань: завдання із вибором однієї правильної відповіді. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей указана тільки одна правильна відповідь із чотирьох варіантів відповідей або текст із пропусками для заповнення з використанням поданих слів або словосполучень.

Особливості атестації для 11-го класу

Для учнів 11-х класів під час атестація з іноземної мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання у предметному тесті може бути використано завдання двох рівнів складності: стандарту та профільного.

Здобувачі освіти, які бажають проходити атестацію з іноземної мови у формі ЗНО та вивчали цю іноземну мову на рівні стандарту, мають у процесі реєстрації для участі в ЗНО зазначати рівень складності завдань «стандарту» (такі учні отримують оцінку за атестацію за результатами виконання частини завдань тесту, що відповідає рівню стандарту).

Здобувачі освіти, які бажають проходити атестацію з іноземної мови у формі ЗНО та вивчали цю іноземну мову на профільному рівні – мають зазначати рівень складності завдань «профільний» (такі здобувачі освіти отримують оцінку за атестацію за результатами виконання завдань усього тесту).

Тест ДПА проводиться у письмовій формі та складається з трьох частин: аудіювання, читання та використання мови.

Завдання мають відповідати Державному стандарту та навчальним програмам: для класів, які вивчають іноземну мову за рівнем стандарт на рівні В-1; для класів з поглибленим вивченням іноземних мов на рівні В-2.

Основні вимоги для атестації для 11-х класів відповідають вимогам для 9-х класів, окрім додаткового завдання третьої складової тесту.

Писемне мовлення. Мета – визначення рівня сформованості навичок та вмінь, необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Запропоновані завдання: створення текстів на основі конкретної ситуації і підказок, як то: письмових підказок; візуальних підказок тощо.

Кількість білетів добирається вчителем за чисельністю здобувачів освіти, які виявили бажання проходити атестацію. Час, відведений на виконання усіх завдань, 90 хвилин.

Матеріали атестації для базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти можна добирати із джерел, що знаходяться у відкритому доступі.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді