Е-портфоліо вчителя початкових класів: як створити

Як створити е-портфоліо вчителя — учасника сертифікації?
Електронне портфоліо — сформована учасником сертифікації в електронному вигляді добірка матеріалів, що свідчить про педагогічну майстерність учасника сертифікації.
Чи готуватися до інституційного аудиту

Щоб створити електронне портфоліо вчителя, застосовуйте Методичні рекомендації щодо створення, змісту та завантаження е-портфоліо, які:

 • затверджені наказом МОН від 30.05.2019 № 755
 • розроблені відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників
 • призначені для використання учасниками сертифікації під час проведення самооцінювання педагогічної майстерності з формування в учнів ключових компетентностей і вмінь.

Мета самооцінювання:

 • відстеження та оцінка учасником сертифікації динаміки професійного зростання та індивідуального розвитку
 • виявлення сильних і слабких сторін власної професійної діяльності.

Результати самооцінювання учасник сертифікації відображає в своєму е-портфоліо.

Зміст електронного портфоліо вчителя для сертифікації

Е-портфоліо містить:

 • заповнену анкету самооцінювання (наказ ДСЯО від 01.04.2019 № 01-11/16)
 • опис навчального заняття, проведеного учасником сертифікації відповідно до навчального плану (за бажанням — з відеозаписом).

На власний розсуд учасник сертифікації може додати до свого е-портфоліо будь-які інші матеріали щодо самооцінювання педагогічної діяльності, що засвідчують його педагогічну майстерність, як-от:

 • гіперпосилання на власний веб-сайт, блог, сторінку в соціальній мережі
 • фото, відео-, текстові чи інші матеріали

У додаткових матеріалах може йтися про:

 • професійні здобутки
 • освітні успіх учнів
 • творчий доробок учителя (публікації, презентації, виступи на семінарах, конференціях)
 • авторські розробки уроків, дидактичних ігор, сценаріїв
 • дизайнерські рішення оформлення класної кімнати, робочого місця
 • гіперпосилання на авторські блоги, професійні групи в соцмережах, адміністратором яких є учасник сертифікації.

Орієнтовні складові опису навчального заняття

Опис навчального заняття може містити таку інформацію:

 • ПІБ педагогічного працівника
 • назва закладу загальної середньої освіти і клас, у якому проведене заняття
 • навчальних предмет, з якого проведене навчальне заняття відповідно до освітньої програми чи навчальних планів
 • дата проведення навчального заняття
 • тема, мета і завдання навчального заняття відповідно до навчальної програми з предмету
 • тип навчального заняття
 • форми, методи і прийоми, застосовані під час навчального заняття
 • очікувані результати навчання (предметні знання, практичні вміння та навички, цінності тощо)
 • навчально-методичне забезпечення, використане під час навчального заняття, зокрема й методично-дидактичне забезпечення, перелік технічних засобів, наочності чи приладів
 • хід та етапи навчального заняття відповідно до його типу
 • підсумки навчального заняття (ступінь досягнення мети, рефлексія учнів, труднощі, що виникли під час навчального заняття)
 • самоаналіз проведеного навчального заняття у довільній формі.

Орієнтовна форма подання опису навчального заняття:

Хід навчального заняття

Етапи навчального заняття

Розподіл часу

Види діяльності вчителя

Види діяльності учнів

Як створити е-портфоліо вчителя

Особливості створення електронного портфоліо у Методичних рекомендаціях визначені як орієнтовні правила оформлення опису навчального заняття.

Опис навчального заняття рекомендовано створювати в текстовому редакторі MS Office Word.

Назва файлу має містити прізвище автора.

Рекомендації до тексту:

 • кегль шрифту — 14
 • гарнітура — Times New Roman
 • абзац — 1 см
 • міжрядковий інтервал — 1 рядок.

Таблиці мають бути пронумеровані та названі.

До опису навчального заняття можна подавати фотографії, мультимедійні презентації, відеозапис.

Матеріали, що містять персональні дані учасників освітнього процесу, використовують:

 • з дотриманням Закону про захист персональних даних
 • за умови отримання відповідної згоди.

Рекомендований розмір фотографій — не менше 640×480 пікселів; розширення .bmp, .jpeg, .jpg, .png, .tiff.

Мультимедійні презентації створюють за допомогою MS Office Power Point.

Відеозапис фрагменту навчального заняття має бути:

 • чітким
 • демонструвати динаміку перебігу навчального заняття, роботу учнів та учителя, використання навчально-методичного забезпечення
 • збережений у форматі .avi, .mp4
 • тривалістю 15–30 хв.

Завантаження матеріалів е-портфоліо до веб-папки

Під час завантаження матеріалів е-портфоліо учасникові сертифікації доречно дотримувати такого порядку дій:

 1. перейти на сайт хмарного середовища даних (приміром, Google Drive)
 2. відкрити веб-папку, створену при реєстрації для участі у сертифікації
 3. у верхньому лівому куті натиснути «Створити» → «Завантажити файл»
 4. у відкритому вікні знайти потрібні файли, вибрати їх і натиснути «Відкрити».

Під час завантаження матеріали необхідно структурувати, даючи назви папкам відповідно до їх змісту.зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді