Звільнення комірника ЗДО: передача справ

Як організувати процес інвентаризації та прийманяя-передачі справ комірника ЗДО.

Господарський кодекс України дає змогу бюджетним установам самостійно встановлювати чисельність працівників і затверджувати штатний розпис. Це регламентовано частиною третьою статті 64 ГК.

Штатний розпис має містити:

 • перелік структурних підрозділів
 • назви посад
 • чисельність персоналу
 • посадові оклади за кожною посадою.

Професійні назви робіт потрібно зазначати згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Матеріальна відповідальність комірника

Відповідно до Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, кількість штатних одиниць на посаді комірника залежить від кількості груп і становить:

 • 0,25 шт. од. за умови функціонування в дошкільному закладі 5-7 груп;
 • 0,5 шт. од., якщо функціонує 8 груп;
 • 1 шт. од. у дошкільних закладах, що мають 9 і більше груп.

Отже, іншої аналогічної посади у дошкільному закладі немає, тож і матеріальні цінності за умови звільнення особи, що виконувала обов’язки комірника, передають іншій особі, яка працює (працюватиме) у цьому самому дошкільному закладі.

Комірник повинен письмово попередити керівника ЗДО про свій намір звільнитися не пізніше, аніж за два тижні. Після цього керівник має підстави для передачі справ.

Комірник є матеріально відповідальною особою.

Визначення правонаступника комірника

Керівник ЗДО має визначити особу, якій комірник передасть справи. Також керівник повинен своїм наказом зобов’язати комірника, який звільняється, провести інвентаризацію матеріальних цінностей, за збереження яких він відповідає, і підготувати до передачі наступнику всі необхідні документи. У наказі обов’язково зазначають хто і кому передає справи.

У штатному розписі ЗДО передбачено, що лише одна особа одночасно має право займати посаду комірника, тож новий комірник може почати працювати лише на наступний день після звільнення попереднього.

Відповідно до статті 47 КЗпП у день звільнення працівнику мають:

 • видати належно оформлену трудову книжку
 • копію наказу про звільнення (якщо його звільняють за ініціативою роботодавця)
 • провести з ним остаточний розрахунок у строки, визначені статтею 116 КЗпП.

Відповідальний за продукти харчування в ЗДО

Процедура проведення інвентаризації

Інвентаризацію проводять для того, аби перевірити стан та наявність матеріальних цінностей. Цим займається постійна інвентаризаційна комісія .

Дані інвентаризації записують в окремому інвентаризаційному описі, в якому вказують місце матеріальних цінностей та осіб, які за них відповідають. Цей опис укладають у трьох примірниках. Він підписується головою та усіма членами комісії.

Той, хто прийняв цінності, засвідчує підписом факт їх отримання, а той, хто здав, — їх здачі. За результатами інвентаризації складають акт приймання-передачі справ і протокол, який передається керівникові ЗДО на затвердження.

Акт може мати довільну форму. Утім в акті обов’язково наводять детальний перелік усіх документів та матеріальних цінностей, які передають, а також зазначають дату складання.

Підписують Акт сторони, одна з яких передає, а друга приймає справи, а також члени комісії (за їх наявності). Потім Акт затверджує керівник дошкільного закладу.

Якщо за результатами інвентаризації виявлено нестачу, то розмір збитків, завданих ЗДО, визначають згідно з Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116. Ці збитки матеріально відповідальна особа (комірник) має відшкодувати.

Процедура приймання­передачі справ у разі звільнення матеріально відповідальної особи має таку послідовність дій:

 • встановлення дня передачі справ
 • наказ щодо передачі справ
 • призначення перевірки та складу інвентаризаційної комісії
 • проведення інвентаризації майна
 • складання акту приймання­передачі справ
 • підписання акту обома сторонами.


зміст

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді