Особливі вимоги оформлення наказів у школі

За новими вимогами в шкільному діловодстві виокремлено накази з… Які? Дізнайтеся у статті, як також про особливості оформлення наказів у закладах загальної середньої освіти

Питанням написання й оформлення наказів присвячений розділ ІІІ Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти — «Особливі вимоги до складання деяких видів документів».

Наказ — це розпорядчий документ, який видає керівник закладу освіти на правах єдиноначальності та в межах своєї компетенції, обов’язковий для виконання підлеглими.

4 групи наказів у школі

Відтепер виокремлюють такі групи наказів:

 • з основної діяльності
 • з адміністративно-господарських питань
 • з кадрових питань закладу
 • з руху учнів/вихованців.

⇒ Які питання діловодства контролювати у школі

Усі накази по школі:

 • підписує директор, а якщо він відсутній — особа, яка виконує його обов’язки
 • реєструють у реєстраційних журналах.

Накази з руху учнів

Такі накази не нові, їх видавали і видають. Але новою Інструкцією їх виокремлено у групуванні.

Як визначено Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, підставами для видання наказів є такі «рухи учнів», як:

 • зарахування
 • переведення
 • відрахування.

Оформлення наказів

Накази оформлюють на бланку наказу ЗЗСО.

Оформлення бланку наказу

Зміст наказів стисло викладають у заголовку.

У складі заголовка наказу:

 • прийменник «Про…»
 • віддієслівні іменники («Про затвердження...», «Про створення...») або іменники («Про підсумки...»).

Структура наказів

вид наказу

складові частини наказу

зміст наказу

 • з основної діяльності
 • з адміністративно-господарських питань
 • з руху учнів/вихованців

констатуюча (преамбула)

підстава, обґрунтування або мета видання наказу

розпорядча

слово «НАКАЗУЮ:» з нового рядка великими літерами без відступу від лівого поля і лапок, із двокрапкою

 • з кадрових питань

розпорядча

починають, як правило, з дієслова у формі інфінітива:

 • «ПРИЙНЯТИ:»
 • «ПРИЗНАЧИТИ:»
 • «ПЕРЕВЕСТИ:»
 • «ЗВІЛЬНИТИ:»
 • «ВІДРЯДИТИ:»
 • «НАДАТИ:»
 • «ОГОЛОСИТИ:» тощо

Якщо наказ видають на підставі іншого розпорядчого документа, то в констатуючій частині оформлюють посилання на нього у такому порядку:

 • назва виду документа
 • автор
 • дата
 • номер
 • заголовок.

Зауважте!

Після підписання наказу зміни до нього вносять лише шляхом видання нового наказу про внесення змін

Перелік документів особової справи вчителя

Реєстрація наказів

Накази нумерують у порядку їх видання в межах календарного року.

Окрему порядкову нумерацію присвоюють наказам:

 • з основної діяльності
 • з руху учнів/вихованців
 • з адміністративно-господарських питань
 • з кадрових питань.

Аби розрізняти групи наказів, до реєстраційного індексу через дефіс слід додавати літерну відмітку.

Приклади літерних відміток груп наказів:

Дізнайтеся, як дотримати нових вимог законодавства у діловодстві

 • накази з адміністративно-господарських питань — № 21-г
 • накази з кадрових питань — № 21-к
 • накази про надання щорічних основних відпусток та відпусток у зв’язку з навчанням працівників — № 21-в
 • накази з руху учнів/вихованців — № 21-у.зміст

Центральна частина статичний блок 2

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді