Переглядаємо інструкції з охорони праці в ЗДО

Автор

ДУБРОВА Наталія

провідний фахівець з охорони праці та безпеки життєдіяльності Інституту модернізації змісту освіти
Інструкції мають відповідати законодавству про охорону праці. Як бути, якщо законодавство змінилося: розробляти нову інструкцію чи внести зміни у наявну? Якщо жодних змін не було, як продовжити строк дії інструкцій?

Перегляд інструкцій з охорони праці в закладах дошкільної освіти здійснюють тому, що:

  • у нормативних документах визначено строки перегляду
  • у законодавстві з охорони праці періодично відбуваються зміни.

Які інструкції з охорони праці мають бути у дошкільному закладі

При перегляді слід дотримувати Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затв. наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9 (у редакції наказу Мінсоцполітики від 30.03.2017 № 526).

Вихідні та робочі 2020

Зауважте!

Для педагогічних працівників розробляють не інструкції з охорони праці, а посадові інструкції з блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

Періодичність перегляду інструкцій з охорони праці

Керівник (власник) закладу освіти зобов’язаний систематично контролювати відповідність інструкцій з охорони праці вимогам чинного законодавства.

Підстави перегляду

Керівник ЗДО забезпечує періодичний перегляд, своєчасне внесення змін або затвердження нових інструкцій, якщо:

  • змінилося законодавство про працю та охорону праці
  • набули чинності нові або ті, до яких внесено зміни, нормативно-правові акти про охорону праці
  • стався нещасний випадок, аварія, надзвичайна подія, що спричинили необхідність перегляду (зміни) інструкції
  • змінилися умови праці, запроваджене нове обладнання, машини, механізми, інструменти тощо.

Строки перегляду

Строки перегляду інструкцій та підстрави дострокового перегляду — читайте в електронному журналі.

Нормативно мінімальні строки перегляду інструкцій з охорони праці:

  • раз на 5 років
  • раз на 3 роки — для працівників у шкідливих або небезпечних умовах (наприклад, для кухара).

Якщо за ці строки умови праці працівників, для яких розробляють інструкції з ОП, не змінилися, то керівник може видавати наказ про продовження дії інструкції на наступний строк.

Інструкцію слід достроково переглянути або скасувати, якщо органи державного нагляду за охороною праці виявили її невідповідність вимогам законодавства, нормативно-правових актів з охорони праці.

Порядок перегляду інструкцій з охорони праці

Керівник ЗДО видає наказ про перегляд інструкцій з охорони праці, визначаючи:

  • строк перегляду інструкцій
  • особу, відповідальну за перегляд.

Зазвичай інструкції з ОП переглядає безпосередній керівник робіт під загальним керівництвом керівника закладу — він несе відповідальність за організацію своєчасного перегляду і забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями з охорони праці.

Наприклад

Завідувач господарства переглядатиме інструкцію з охорони праці двірника

У тексті інструкції мають бути лише ті вимоги з охорони праці, яких має дотримувати працівник.

Що вказують в інструкції з охорони праці помічника вихователя

Узгодження переглянутої інструкції

Проект переглянутої інструкції з охорони праці узгоджує

Керівник ЗДО затверджує наказом узгоджений службою охорони праці проект переглянутої інструкції з охорони праці.

Інструкція з охорони праці набуває чинності з дня її затвердження, якщо інше не передбачено наказом.

Реєстрація переглянутої інструкції

Служба охорони праці (особа, відповідальна за охорону праці) реєструє переглянуті інструкції у журналі реєстрації інструкцій з охорони праці. Після цього їх видають працівникам на руки під розпис у журналі реєстрації інструкцій під час інструктажу з охорони праці або вивішують на робочому місці працівника.

Проводимо інструктажі з питань охорони праці з працівниками дошкільних закладівзміст

Центральна частина статичний блок 2